Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційВісник Національного технічного університету "ХПІ"
Пошуковий запит: (<.>PREF=vcpigmg<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

"Харківський політехнічний інститут", національний технічний університет.


Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Гідравлічні машини та гідроагрегати = Bulletin of National technical unversity "KhPI". Series: Hydraulic machines and hydrounits : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків: Вид-во НТУ "ХПІ", 2014. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2411-3441

Видання індексується Google ScholarНАДХОДЖЕННЯ:
2015  
2016  
2017  
2018  

Тематика:

1. Гідравлічні машини: - дослідження в галузі лопатевих машин; - дослідження в галузі систем регулювання гідротурбін. 2. Гідропневмоавтоматика та гідропневмоприводи: - структурний синтез та аналіз схем гідропневмоавтоматики та гідроприводів; - динамічний синтез та аналіз гідропневмоприводів. 3. Гідравлічні машини нафтогазового обладнання: - дослідження робочих процесів у лопатевих гідромашинах нафтогазових промислів; - дослідження робочих процесів в об’ємних гідромашинах нафтогазових промислів

Засновники:

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Рік заснування:

2014

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ №5256 від 02.07.2001 р.

Реєстрація у ДАК України:

Постанова №1-05/4 від 26.05.2010 р.

Спеціальність ДАК:

 • Технічні науки
 • Головний редактор:

  Черкашенко Михайло Володимирович (д-р техн. наук, проф.)

  Заступники головного редактора:

  Фатєєва Надія Миколаївна Надія Миколаївна

  Відповідальні секретарі:

  Крупа Є. С. (канд. техн. наук, доц.)

  Редакційна рада:

  Товажнянський Л. Л. (д-р техн. наук, проф. (голова)), Горбунов К. О. (канд. техн. наук, доц. (секр.)), Марченко А. П. (д-р техн. наук, проф.), Сокол Є. І. (чл.-кор. Нац. акад. наук України, д-р техн. наук, проф.), Александров Є. Є. (д-р техн. наук, проф.), Бойко А. В. (д-р техн. наук, проф.), Гладкий Ф. Ф. (д-р техн. наук, проф.), Годлевський М. Д. (д-р техн. наук, проф.), Грабченко А. І. (д-р техн. наук, проф.), Данько В. Г. (д-р техн. наук, проф.), Дмитриєнко В. Д. (д-р техн. наук, проф.), Домнін І. Ф. (д-р техн. наук, проф.), Єпіфанов В. В. (канд. техн. наук, проф.), Зайцев Ю. І. (канд. техн. наук, проф.), Качанов П. О. (д-р техн. наук, проф.), Клепіков В. Б. (д-р техн. наук, проф.), Кондрашов С. І. (д-р техн. наук, проф.), Кошельник В. М. (д-р техн. наук, проф.), Кравченко В. І. (д-р техн. наук, проф.), Лісачук Г. В. (д-р техн. наук, проф.), Морачковський О. К. (д-р техн. наук, проф.), Ніколаєнко В. І. (канд. іст. наук, проф.), Перерва П. Г. (д-р екон. наук, проф.), Пуляєв В. А. (д-р техн. наук, проф.), Рищенко М. І. (д-р техн. наук, проф.), Самородов В. Б. (д-р техн. наук, проф.), Сучков Г. М. (д-р техн. наук, проф.), Тимофієв Ю. В. (д-р техн. наук, проф.), Ткачук М. А. (д-р техн. наук, проф.)

  Редколегія:

  Бойко А. В. (д-р техн. наук, проф.), Братута Е. Г. (д-р техн. наук, проф.), Веремеєнко І. С. (д-р техн. наук, проф.), Гнесін В. І. (д-р техн. наук, проф.), Єфімов О. В. (д-р техн. наук, проф.), Лур'є З. Я. (д-р техн. наук, проф.), Мацевитий Ю. М. (акад. Нац. акад. наук України, д-р техн. наук, проф.), Русанов А. В. (д-р техн. наук, проф.), Потетенко О. В. (канд. техн. наук, проф.), Савельєв К. В., Степанов М. С. (д-р техн. наук, проф.), Тарасенко М. О. (канд. техн. наук, проф.), Шубенко О. Л. (чл.-кор. Нац. акад. наук України, д-р техн. наук, проф.)

  Інтернет:

  Адресавул. Фрунзе, 21, м. Харків, 61002, Україна
  E-mail gmntukhpi@gmail.com
  Телефон+38-057-707-66-46
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського