Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційТеоретичні та прикладні питання державотворення
Пошуковий запит: (<.>PREF=tppd<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Теоретичні та прикладні питання державотворення : електрон. наук. фах. вид. / Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Одеса: [б. в.], 2007. - Виходить двічі на рік

Видання індексується Google ScholarНАДХОДЖЕННЯ:
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  

Тематика:

теорія та історія державного управління, механізми державного управління, державна служба, місцеве самоврядування

Засновники:

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Рік заснування:

1997

Реєстрація у ДАК України:

Постанова № 2-05/2 від 13.02.2008 р.

Спеціальність ДАК:

 • Державне управління
 • Головний редактор:

  Іжа Микола Михайлович (д-р політ. наук, проф.)

  Заступники головного редактора:

  Попов С. А. (д-р наук із держ. упр., проф.)

  Відповідальні секретарі:

  Овчаренко Ю. О. (канд. психол. наук)

  Редколегія:

  Ахламов А. Г. (д-р екон. наук, проф.), Аірінеї Д. (д-р, проф. (Румунія)), Бакуменко В.Д. (д-р наук із держ. упр., проф.), Безверхнюк Т. М. (д-р наук із держ. упр., проф.), Балабаєва З. В. (д-р філос. наук, проф.), Білорусов С. Г. (канд. техн. наук, доц.), Буркінский Б. В. (акад. Нац. акад. наук України, д-р екон. наук, проф.), Буркінський Б. В. (д-р екон. наук, проф.), Ващенко К. О. (д-р політ. наук, старш. наук. співроб.), Гриневецький С. Р., Дзвінчук Д. І. (д-р філос. наук, проф.), Єржимовська М. (д-р хабіліт., проф. (Польща)), Жулинський М. Г. (акад. Нац. акад. наук України, д-р філос. наук, проф.), Кравченко Б. О. (д-р. сусп. наук, проф. (Киргизстан)), Кривцова В. М. (канд. іст. наук, доц.), Марущак В. П. (д-р наук із держ. упр., проф.), Надолішній П. І. (д-р наук із держ. упр., проф.), Оніщук В. М. (д-р соціол. наук, проф.), Пашиніна Т. С. (канд. іст. наук), Приходченко Л. Л. (д-р наук із держ. упр., проф.), Радченко О. В. (д-р наук із держ. упр., проф. (Польща)), Ровинський Ю. О. (д-р юрид. наук), Телешун С. О. (д-р політ. наук, проф.), Топчієв О. Г. (д-р геогр. наук, проф.), Трощинський В. П. (д-р іст. наук, проф.), Фридхельм Мейєр цу Натруп (д-р наук, проф. (Німеччина)), Хольгер Ф. (проф. (Німеччина)), Шоломко Д., Якубовський О. П. (канд. іст. наук, проф.), Яцко А. (д-р техн. наук, проф. (Польща))

  АдресаОРІДУ НАДУ при Президентові України (ред.-вид. від.), вул. Генуезька, 22 (площа 10 Квітня), м. Одеса, 65009, Україна
  E-mail zdatel@oridu.odessa.ua
  Телефон(048) 70-59-748
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського