Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПрофесіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти
Пошуковий запит: (<.>PREF=prptma<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти = Professionalism of the teacher: theoretical and methodological aspects : зб. наук. пр. / Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов’янськ: [б. в.], 2015. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2414-9292

Видання індексується Google Scholar

ENGLISH

НАДХОДЖЕННЯ:
2015  
2016  
2017  

Тематика:

збірник наукових праць є педагогічним часописом, присвяченим проблемам професійної підготовки педагогічних фахівців різних напрямів, широкому колу питань інноваційного розвитку освіти. Збірник висвітлює різні аспекти сучасної професійної освіти, результати теоретичних та експериментальних досліджень із педагогічних наук

Засновники:

Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет"

Рік заснування:

2015

Реєстрація у ДАК України:

Наказ № 820 від 11.07.2016 р.

Спеціальність ДАК:

13

Головний редактор:

Омельченко С. О. (д-р пед. наук, проф.)

Заступники головного редактора:

Гаврілова Л. Г. (д-р пед. наук, проф.)

Відповідальні секретарі:

Лобачова І. М. (канд. філол. наук, доц.)

Технічний редактор:

Ішутіна О. Є.

Редколегія:

Барановська Л. В. (д-р пед. наук, проф.), Дичко В. В. (д-р біол. наук, проф.), Жуковська А. (д-р габіліт., проф. (Польща)), Інь Маоюань (канд. пед. наук, доц. (Китай)), Козир А. В. (д-р пед. наук, проф.), Кручинський М. Г. (д-р мед. наук, проф. (Білорусь)), Лавріненко О. А. (д-р пед. наук, проф.), Набока О. Г. (д-р пед. наук, проф.), Панасенко Е. А. (д-р пед. наук, проф.), Роганова М. В. (д-р пед. наук, проф.), Солдатенко М. М. (д-р пед. наук, проф.), Стешенко В. В. (д-р пед. наук, проф.), Хижняк І. А. (канд. пед. наук, доц.), Хомич Л. О. (д-р пед. наук, проф.), Цвєткова Г. Г. (д-р пед. наук, проф.), Шейко В. І. (д-р біол. наук, проф.)

Інтернет:

АдресаГавріловій Людмилі Гаврилівні. ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» Кафедра теорії і практики початкової освіти вул. Університетська, б.12, м. Слов’янськ, Донецької області, 84122, Україна
E-mail kafedra_tppo@ukr.net lusjamuz64@gmail.com
Телефон+38(096) 258-27-19; +38(099) 028-54-78
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter