Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційМолодий вчений
Пошуковий запит: (<.>PREF=molv<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Молодий вчений: наук. журн. – Херсон: Гельветика, 2013. - Виходить щомісяця. - ISSN 2304-5809 (print). - ISSN 2313-2167 (online)

Видання індексується Google ScholarНАДХОДЖЕННЯ:
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  

Тематика:

Науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих питань наук. Загальнонаукове та міждисциплінарне видання

Засновники:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавничий дім "Гельветика"

Рік заснування:

2013

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ №18987-7777Р від 05.06.2012 р.

Відповідальні секретарі:

Петрова О. В.

Редколегія:

Adamczyk A. (д-р габіліт.), Вікторова І. А. (д-р мед. наук), Глущенко О. А. (д-р філол. наук), Гриценко Д. С. (канд. техн. наук), Дмитрієв О. М. (канд. іст. наук), Змерзлий Б. В. (д-р іст. наук), Іртищева І. О. (д-р екон. наук), Лебєдєва Н. А. (д-р філос.), Марусенко І. М. (д-р мед. наук), Морозенко Д. В. (д-р вет. наук), Наумкіна С. М. (д-р політ. наук), Нетюхайло Л. Г. (д-р мед. наук), Пекліна Г. П. (д-р мед. наук), Романенкова Ю. В. (д-р мистецтвознав.), Севостьянова Н. І. (канд. юрид. наук), Стратонов В. М. (д-р юрид. наук), Шаванов С. В. (канд. психол. наук), Шайко-Шайковський О. Г. (д-р техн. наук), Шапошников К. С. (д-р екон. наук), Шапошникова І. В. (д-р соціол. наук), Швецова В. М. (канд. філол. наук), Шепель Ю. О. (д-р філол. наук), Шерман М. І. (д-р пед. наук), Шипота Г. Є. (канд. пед. наук), Яковлев Д. В. (д-р політ. наук), Яригіна І. З. (д-р екон. наук)

Інтернет:

Наукометричні та реферативні бази даних:

АдресаРедакція журналу «Молодий вчений», а/с 20, м. Херсон, 73005, Україна
E-mail info@molodyvcheny.in.ua
Телефон+38 (0552) 399 530
 
Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського