Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційІсторико-політичні студії
Пошуковий запит: (<.>PREF=ipc<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Історико-політичні студії : зб. наук. пр. / Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т історії укр. сусп-ва. – Київ: [б. в.], 2012. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2312-217X

Видання індексується Google ScholarНАДХОДЖЕННЯ:
2013  
2014  
2015  
2016  

Тематика:

історичні та політичні науки

Засновники:

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Рік заснування:

2012

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 19691-9491 Р від 04.12.2012 р.

Головний редактор:

Дудко І. Д. (д-р політ. наук, проф.)

Заступники головного редактора:

Зайцева З. І. (д-р іст. наук, проф.), Смолянюк В. Ф. (д-р політ. наук, проф.)

Відповідальні секретарі:

Назарчук О. М. (канд. іст. наук, доц.), Сацький П. В. (канд. іст. наук, доц.)

Редколегія: Історичні науки:

Алексієіець Л. М. (д-р іст. наук, проф.), Кудряченко А. І. (д-р іст. наук, проф.), Сінкевич Є. Г. (д-р іст. наук, проф.), Смолінський А. (д-р габіліт. з іст. наук (Польща)), Студінський В. А. (д-р іст. наук, проф.), Темірова Н. Р. (д-р іст. наук, проф.), Чуткий А. І. (д-р іст. наук, доц.), Шевчук Н. О. (д-р іст. наук, проф.), Яковенко Н. Л. (д-р іст. наук, проф.)

Політичні науки:

Аасланд А. (д-р філос., старш. наук. співроб. (Норвегія)), Бистрянцев С. Б. (д-р соціол. наук, проф. (Росія)), Вішка О. (д-р габіліт. з політ. наук (Польща)), Гаєвська О. Б. (д-р філос. наук, проф.), Кос-Станішич Л. (д-р політ. наук (Хорватія)), Малевич Ю. І. (д-р політ. наук, проф. (Білорусія)), Ротар Н. Ю. (д-р політ. наук, проф.), Читадзе Н. (д-р філос., проф. (Грузія)), Шевчук О. В. (д-р політ. наук, проф.), Шульженко Ф. П. (д-р політ. наук, проф.)

Інтернет:

Адресапроспект Перемоги, 54/1, м. Київ, 03680, Україна
E-mail anazarchuk@ukr.net pol_hist_kneu@ukr.net
Телефон(044) 205-54-86; (044) 489-09-28
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського