Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційДемографія та соціальна економіка
Пошуковий запит: (<.>PREF=dse<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Демографія та соціальна економіка = Demography and social economy = Демография и социальная экономика : наук. журн. / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. – Київ: [б. в.], 2004. - Виходить три рази на рік. - ISSN 2072-9480 (print). - ISSN 2309-2351 (online)

Видання індексується Google ScholarНАДХОДЖЕННЯ:
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  

Тематика:

висвітлюються питання: теоретичні проблеми демографії; демографічні процеси: народжуваність, смертність, шлюбно-сімейні процеси, міграція; соціально-демографічні структури та якість населення; людський розвиток; формування соціального капіталу; рівень та якість життя; бідність і соціальне відтворення; ринок праці; соціально-демографічна політика; соціальний захист населення; гендерні дослідження; розвиток соціальної інфраструктури; соціально-демографічне прогнозування; кількісні методи в соціально-демографічних дослідженнях; інформаційне забезпечення соціально-економічних та демографічних досліджень; регіональні соціально-демографічні дослідження;потенціал соціалізації; соціальна відповідальністьсин

Засновники:

Національна академія наук України, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної академії наук України

Рік заснування:

2004

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ №19037-7827 ПР від 22.06.2012 р.

Реєстрація у ДАК України:

Постанова №1-05/01 від 10.02.2010 р., Наказ № 528 від 12.05.2015 р.

Спеціальність ДАК:

 • Економічні науки
 • Головний редактор:

  Лібанова Елла Марленівна (акад. Нац. акад. наук України, д-р екон. наук, проф.)

  Заступники головного редактора:

  Пирожков Сергій Іванович (акад. Нац. акад. наук України, д-р екон. наук, проф.), Макарова Олена Володимирівна (чл.-кор. Нац. акад. наук України, д-р екон. наук)

  Відповідальні секретарі:

  Гладун О. М. (д-р екон. наук)

  Редколегія:

  Баланда А. Л. (д-р екон. наук, проф.), Вишневський А. (акад. Рос. акад. екон. наук, д-р екон. наук, проф. (Росія)), Гнибіденко І. Ф. (д-р екон. наук, проф.), Грішнова О. А. (д-р екон. наук, проф.), Дєєва Н. М. (д-р екон. наук, проф.), Дмитренко Г. А. (д-р екон. наук, проф.), Єріна А. М. (д-р екон. наук, проф.), Заяць Т. А. (д-р екон. наук, проф.), Каленюк І. С. (д-р екон. наук, проф.), Карлін М. І. (д-р екон. наук, проф.), Колот А. М. (д-р екон. наук, проф.), Кравченко І. С. (д-р екон. наук, проф.), Курило І. О. (д-р екон. наук, проф.), Левчук Н. М. (канд. екон. наук), Лісогор Л. С. (д-р екон. наук, проф.), Малиновська О. А. (д-р наук з держ. упр.), Месле Ф. (д-р наук (Франція)), Новіков В. М. (д-р екон. наук, проф.), Новікова О. Ф. (д-р екон. наук, проф.), Переллі-Харіс Б. (д-р, проф.), Петрова І. Л. (д-р екон. наук, проф.), Позняк О. В. (канд. екон. наук), Рингач Н. О. (д-р наук з держ. упр.), Романюк А. І. (д-р, проф. (Канада)), Романюк М. Д. (д-р екон. наук, проф.), Саріогло В. Г. (д-р екон. наук (Ізраїль)), Черенько Л. М. (канд. екон. наук), Цимбал О. М. (д-р екон. наук), Шахотько Л. П. (д-р соціл. наук, проф. (Білорусія)), Шевчук П. Є. (канд. екон. наук), Щербов С. (Австрія), Ясіліоніс Д. (д-р (Німеччина))

  Інтернет:

  Наукометричні та реферативні бази даних:

  • Україніка наукова
  • Ulrich’s Periodicals Directory
  • eLibrary.ru
  • Index Copernicus International
  • International Bibliography of the Social Sciences (IBSS)
  Адресабул. Тараса Шевченка 60, м. Київ, 01032, Україна
  E-mail demography@idss.org.ua j_dse@ukr.net аа_moskalenko@ukr.nett
  Телефон482-17-45, 486-04-97
  Факс(044) 486-62-37
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського