Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційВісник Київського національного університету культури і мистецтв
Пошуковий запит: (<.>PREF=bknucassa<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Київський національний університет культури і мистецтв.


Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Сценічне мистецтво = Bulletin of Kyiv National University of culture and arts. Series in stage art : наук. зб. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2018. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2616-759X (print). - ISSN 2617-1236 (online)

Видання індексується Google Scholar

ENGLISH

НАДХОДЖЕННЯ:
2018  

Тематика:

театр, сценічне мистецтво, театральні вистави

Засновники:

Київський національний університет культури і мистецтв

Рік заснування:

2018

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 23120-12960P від 25.01.2018 р.

Головний редактор:

Петрикас Мартінас (д-р мистецтвознав., доц. (Литва))

Заступники головного редактора:

Юдова-Романова Катерина (канд. мистецтвознав., доц.)

Відповідальні секретарі:

Пацунов В. (проф.)

Редколегія:

Аль-Анезі А. (д-р філос., доц. (Кувейт)), Альмуфаіл Ф. (д-р філос. (Кувейт)), Безклубенко С. (акад. Нац. акад. мистецтв України, д-р філос. наук, проф.), Безручко О. (д-р мистецтвознав., доц.), Бібілеішвілі В. (д-р габіліт., проф. (Грузія)), Бузук Р. (д-р мистецтвознав., проф. (Білорусь)), Владимирова Н. (чл.-кор. Нац. акад. мистецтв України, д-р мистецтвознав., проф.), Гарачковська О. (д-р філол. наук, доц.), Гончарова О. (д-р культурол., проф.), Горпенко В. (д-р мистецтвознав., проф.), Грица С. (чл.-кор. Нац. акад. мистецтв України, д-р мистецтвознав., проф.), Деменко Б. (д-р мистецтвознав., проф.), Єсипенко Р. (д-р іст. наук, проф.), Ісрафілов І. (д-р габіліт., проф. (Азербайджан)), Клековкін О. (чл.-кор. Нац. акад. мистецтв України, д-р мистецтвознав., проф.), Корнієнко Н. (акад. Нац. акад. мистецтв України, д-р мистецтвознав., проф.), Левченко О. (д-р філос. наук, старш. наук. співроб.), Лещинська Е. (канд. мистецтвознав. (Литва)), Мазепа Т. (канд. мистецтвознав.), Патель Х. Б. (д-р філос., проф. (Індія)), Підлипська А. (канд. мистецтвознав., доц.), Рой Є. (д-р іст. наук, проф.), Романюк Л. (д-р психол. наук, проф.), Слюжинскас Р. (д-р габіліт., проф. (Литва)), Смоляк О. (д-р мистецтвознав., проф.), Смольський Р. (д-р мистецтвознав., проф. (Білорусь)), Танчер В. (д-р філос. наук, проф.), Юдкін І. (чл.-кор. Нац. акад. мистецтв України, д-р мистецтвознав., проф.)

Інтернет:

Наукометричні та реферативні бази даних:

Адресавул. Є. Коновальця, 36, к. 801, м. Київ, 01133, Україна
E-mail ndi_knukim@ukr.net
Телефон+38(044)2858854
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського