Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційВісник Київського національного університету культури і мистецтв
Пошуковий запит: (<.>PREF=bknucasma<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Київський національний університет культури і мистецтв.


Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Музичне мистецтво = Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Musical art : наук. зб. / Київ. нац. ун-т культури і мистецттв. – Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2018. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2616-7581 (print). - ISSN 2617-4030 (online)

Видання індексується Google Scholar

ENGLISH

НАДХОДЖЕННЯ:
2018  

Тематика:

музичне мистецтво, культура, мистецтво

Засновники:

Київський національний університет культури і мистецтв

Рік заснування:

2018

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 23136-12976 P від 08.02.2018 р.

Головний редактор:

Гуменюк Тетяна Костянтинівна (д-р філос. наук, проф.)

Заступники головного редактора:

Брояко Надія Богданівна (канд. мистецтвознав., проф.)

Відповідальні секретарі:

Дорофєєва В. Ю. (канд. мистецтвознав., доц.)

Редколегія:

Бенч О. Г. (д-р, проф. (Словаччина)), Грица-Поріцька С. Й. (чл.-кор. Нац. акад. наук України, д-р мистецтвознав., проф.), Деменко Б. В. (д-р мистецтвознав., проф.), Дутчак В. Г. (д-р мистецтвознав., проф.), Зінків І. Я. (д-р мистецтвознав., проф.), Карась Г. В. (д-р мистецтвознав., проф.), Кухмазова Ю. Ш. (д-р, доц. (Азербайджан)), Мішалов В. Ю. (д-р, проф. (Австралія)), Опанасик О. П. (д-р мистецтвознав., доц.), Попович О. П. (д-р габіліт., проф. (Польща)), Сюта Б. О. (д-р мистецтвознав., проф.), Фадєєва К. В. (д-р мистецтвознав., проф.)

Інтернет:

Наукометричні та реферативні бази даних:

Адресавул. Чигоріна, 20, каб. 41, м. Київ, 01133, Україна
E-mail muzika2018@ukr.net
Телефон+38(050)1327042
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського