Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційВісник Київського національного університету культури і мистецтв
Пошуковий запит: (<.>PREF=bknucamms<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Київський національний університет культури і мистецтв.


Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Музеєзнавство і пам'яткознавство = Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Museology and Monumental Studies = Вестник Киевского национального университета культуры и искусств. Серия "Музееведение и памятниковедение" : наук. зб. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2018. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2617-7943 (print). - ISSN 2617-9490 (online)

Видання індексується Google Scholar

ENGLISH

НАДХОДЖЕННЯ:
2018  

Тематика:

музеєзнавство, пам’яткознавство, етнологія, культурологія, історія

Засновники:

Київський національний університет культури і мистецтв

Рік заснування:

2018

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 23119-12959 P від 25.01.2018 р.

Головний редактор:

Пустовалов Сергій (д-р іст. наук, проф.)

Заступники головного редактора:

Вечерський Віктор (канд. архіт.)

Відповідальні секретарі:

Руденко С. (канд. культурол.)

Редколегія:

Андрущак Ф. (д-р іст. наук, наук. співроб. (Швеція)), Горбань Ю. (канд. культурол.), Дергачов В. (д-р іст. наук, проф. (Молдова)), Дзиговський О. (д-р іст. наук, проф.), Єгорейченко О. (д-р іст. наук, проф. (Білорусь)), Мончинська М. (д-р іст. наук, проф. (Польща)), Ольговський С. (канд. іст. наук, проф.), Путкарадзе Т. (д-р іст. наук, проф. (Грузія)), Скорий С. (д-р іст. наук, проф.), Шаповалов Г. (д-р іст. наук, проф.)

Інтернет:

Наукометричні та реферативні бази даних:

Адресавул. Чигоріна, 14, каб. 65, м. Київ, 01601, Україна
E-mail rudenkosb@ukr.net
Телефон+38(050)7842930
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського