Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційВісник Київського національного університету культури і мистецтв
Пошуковий запит: (<.>PREF=bknucaa<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Київський національний університет культури і мистецтв.


Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Аудіовізуальне мистецтво і виробництво = Herald Kyiv National University of Culture and Arts. Series "Audiovisual art and production" = Вестник Киевского национального университета культуры и искусств. Серия "Аудиовизуальное искусство и производство" / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2018. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2617-2674 (print). - ISSN 2617-4049 (online)

Видання індексується Google Scholar

ENGLISH

НАДХОДЖЕННЯ:
2018  

Тематика:

аудіовізуальне мистецтво, виробництво, фотомистецтво

Засновники:

Київський національний університет культури і мистецтв

Рік заснування:

2018

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 23118-12958 P від 25.01.2018 р.

Головний редактор:

Безручко Олександр (д-р мистецтвознав., проф.)

Заступники головного редактора:

Гавран Ірина (канд. пед. наук, доц.)

Відповідальні секретарі:

Медведєва А. (канд. мистецтвознав., доц.)

Редколегія:

Барнич М. (канд. мистецтвознав., проф.), Гнатів З. (канд. філос. наук, доц.), Гончарук С. (канд. пед. наук, доц.), Горевалов С. (д-р філол. наук, проф.), Горпенко В. (д-р мистецтвознав., проф.), Гуцал Р. (канд. мистецтвознав., доц.), Maitham M. A. H. A. Almuwail (проф. (Кувейт)), Alvarez-Junco M. (Ph.D., Prof. (Іспанія)), Fink K. (д-р (Польща)), Кравченко Т. (канд. мистецтвознав.), Левченко О. (д-р філос. наук, старш. наук. співроб.), Марченко С. (канд. мистецтвознав., доц.), Миславський В. (канд. мистецтвознав., доц.), Михальов В. (канд. пед. наук, доц.), Наумова Л. (канд. філос. наук, доц.), Поліщук О. (д-р філос. наук, доц.), Прядко О. (канд. техн. наук, доц.), Скуратівський В. (акад. Нац. акад. мистецтв. України, д-р мистецтвознав., проф.), Холод Г. (канд. філол. наук, проф.), Холод О. (д-р філол. наук, проф.), Чміль Г. (д-р філол. наук, доц.), Чужиков А. (канд. екон. наук), Ярмолинська В. (д-р мистецтвознав., доц. (Білорусь))

Інтернет:

Наукометричні та реферативні бази даних:

Адресавул. Чигоріна, 14, каб. 25, м. Київ, 01601, Україна
E-mail avmiv@ukr net
Телефон+38(044)2846384
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського