Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційВісник СевНТУ
Пошуковий запит: (<.>PREF=Vsntupol<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Севастопольський національний технічний університет.


Вісник СевНТУ. Серія : Політологія : зб. наук. пр. / Севастоп. нац. техн. ун-т. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 1995. - Виходить щорічно. - ISSN 2307-6488

Видання індексується Google ScholarНАДХОДЖЕННЯ:
2013  

Тематика:

суспільні науки

Засновники:

Севастопольський національний технічний університет

Рік заснування:

1995

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 15570-4042 ПР від 17.07.2009 р.

Реєстрація у ДАК України:

Постанова № 1-05/5 від 18.11.2009 р.

Спеціальність ДАК:

 • Юридичні науки
 • Історичні науки
 • Економічні науки
 • Політичні науки
 • Головний редактор:

  Пашков Євген Валентинович (д-р техн. наук)

  Заступники головного редактора:

  Крамарь В. О. (д-р техн. наук), Лук'янчук О. Г. (д-р техн. наук), Фалалеєв А. П. (канд. техн. наук)

  Відповідальні секретарі:

  Ковалевський О. О.

  Редакційна рада:

  Марігодов В. К. (д-р техн. наук (наук. ред. техн. сер.) ), Барановський С. Ф. (д-р фіз.-мат. наук (наук. ред. сер. "Фізика біологічних систем і молекул")), Новосьолов Ю. К. (д-р техн. наук (наук. ред. сер. «Машиноприладобудування та транспорт»)), Колесов М. С. (д-р філос. наук (наук. ред. гуманіт. сер.)), Нагорська М. М. (д-р екон. наук (наук. ред. екон. сер.)), Абросімова Л. М. (канд. пед. наук (наук. ред. сер. "Педагогіка")), Бабуров Е. Ф. (д-р техн. наук), Бохонський О. І. (д-р техн. наук), Євстигнєєв М. П. (д-р фіз.-мат. наук), Зіборов С. Р. (канд. техн. наук), Колесова І. В. (канд. екон. наук), Копп В. Я. (д-р техн. наук), Плаксін В. І. (д-р екон. наук), Поляков О. М. (канд. техн. наук), Торлін В. М. (д-р техн. наук), Чемшит О. О. (д-р політ. наук), Кокодей Т. О. (канд. екон. наук)

  Редколегія:

  Артюх П. І. (д-р політ. наук (відп. ред.)), Максімова О. М. (канд. політ. наук (заст. відп. ред.)), Чемшит О. О. (д-р політ. наук), Бабінов Ю. О. (д-р філос. наук), Габриелян О. А. (д-р філос. наук), Денисенко В. Н. (д-р політ. наук), Канах А. М. (канд. політ. наук), Наумкіна С. М. (д-р політ. наук), Поляков В. В. (д-р іст. наук), Светлих Л. П. (техн. секр.)

  Наукометричні та реферативні бази даних:

  • eLibrary.ru
  • ВИНИТИ РАН
  АдресаСевастопольський національний технічний університет, вул. Університетська, 33, м. Севастополь, 99053, Україна
  E-mail nmc@sevgtu.sebastopol.ua
  Телефон(0692) 43-52-10, (0692) 43-52-32
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського