Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційВісник Національної академії державного управління при Президентові України
Пошуковий запит: (<.>PREF=Vnadu<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Національна академія державного управління при Президентові України.


Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : наук. журн. : фахове вид. з держ. упр., екон., пед. та політ. наук / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ: Вид-во НАДУ, 1996. - Виходить щоквартально. - ISSN 2310-2837

Видання індексується Google Scholar

ENGLISH

НАДХОДЖЕННЯ:
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  

Тематика:

теорія та історія державного управління, філософія і методологія державного управління, державна служба та служба в органах місцевого самоврядування, управління політичними процесами, правове забезпечення державного управління та місцевого самоврядування, державне регулювання економіки

Засновники:

Національна академія державного управління при Президентові України

Рік заснування:

1996

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 17064-5834 ПР від 13.08.2010 р.

Реєстрація у ДАК України:

Постанова № 1-05/1 від 10.02.2010 р., Постанова № 1-05/2 від 10.03.2010 р.

Спеціальність ДАК:

 • Державне управління
 • Політичні науки
 • Філософські науки
 • Головний редактор:

  Ковбасюк Ю́рій Васильович (д-р наук з держ. упр., проф.)

  Заступники головного редактора:

  Ващенко Костянтин Олександрович (д-р політ. наук, старш. наук. співроб.), Войтович Радмила Василівна (д-р наук із держ. упр., проф.), Гошовська Валентина Андріївна (д-р політ. наук, проф.), Олексієнко Анатолій (Ph.D. (Канада)), Тертичка Валерій Володимирович (д-р наук із держ. упр., проф.)

  Відповідальні секретарі:

  Балковенко Г. І. (канд. філос. наук)

  Редколегія: Державне управління:

  Білинська М. М. (д-р наук із держ. упр., проф.), Загорський В. С. (чл.-кор. Нац. акад. наук України, д-р екон. наук, проф.), Карамишев Д. В. (д-р наук із держ. упр., проф.), Лібанова Е. М. (акад. Нац. акад. наук України, д-р екон. наук, проф.), Пал Л. А. (Ph.D, проф. (Канада)), Немец Ю. (Ph.D, проф. (Словаччина)), Попок А. А. (д-р наук із держ. упр., проф.), Рачинський А. П. (д-р наук із держ. упр., проф.), Сєрьогін С. М. (д-р наук із держ. упр., проф.), Шульга В. В.

  Політичні науки:

  Бабкіна О. В. (д-р політ. наук, проф.), Гаврилишин Б. В. (Ph.D (Швейцарія)), Горбатенко В. П. (д-р політ. наук, проф.), Даниленко Л. І. (д-р пед. наук, проф.), Іжа М. М. (д-р політ. наук, проф.), Кисіль Ю. М. (канд. пед. наук, доц.), Сорока Т. (д-р екон. наук (Польща)), Телешун С. О. (д-р політ. наук, проф.)

  Філософія:

  Барабашев О. Г. (д-р філос. наук, проф. (Росія)), Бондаренко В. Д. (д-р філос. наук, проф.), Єрмоленко А. М. (д-р філос. наук, проф.), Конверський А. Є. (д. чл. Нац. акад. наук України, д-р філос. наук, проф.), Мандрагеля В. А. (д-р філос. наук, проф.), Надольний І. Ф. (д-р філос. наук, проф.), Саковіч М. (Ph.D, проф. (Польща)), Ситнік П. К. (д-р філос. наук, проф.), Сурмін Ю. П. (д-р соціол. наук, проф.), Яблонська-Бонса Й. (д-р габіліт., проф. (Польща))

  Інтернет:

  Наукометричні та реферативні бази даних:

  Адресавул. Ежена Потьє, 20, м. Київ, 03680, Україна
  E-mail visnyk.nadu@gmail.com
  Телефон(044)481-21-87
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського