Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційВісник Київського національного торговельно економічного університету
Пошуковий запит: (<.>PREF=Vknteu<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Вісник Київського національного торговельно економічного університету.


Вісник Київського національного торговельно економічного університету = Herald of Kyiv national university of trade and economics : наук. журн. / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ: [б. в.], 1998. - Виходить раз на два місяці. - ISSN 1727-9313

Видання індексується Google ScholarНАДХОДЖЕННЯ:

Термін затримки повних текстів: 6 місяців

2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  

Інтернет: Наукометричні та реферативні бази даних:

Засновники:

Київський національний торговельно-економічний університет

Рік заснування:

1998

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 13100-1984 ПР від 23.08.2007 р.

Реєстрація у ДАК України:

Постанова № 1-05/4 від 14.10.2009, Постанова № 3-05/9 від 14.11.2001 р., Наказ №1528 від 29.12.2014 р., Наказ №1222 від 07.10.2016 р.

Спеціальність ДАК:

 • Економічні науки
 • Філософські науки
 • Політичні науки
 • Головний редактор:

  Мазаракі Анатолій Антонович (акад. Нац. акад. пед. наук України, д-р екон. наук, проф.)

  Заступники головного редактора:

  Притульська Н. В. (д-р техн. наук, проф.)

  Відповідальні секретарі:

  Мельниченко С. В. (д-р екон. наук, проф.)

  Редколегія: Економічні науки:

  Бай С. І. (д-р екон. наук, проф.), Ведмідь Н. І. (д-р екон. наук, проф.), Гуляєва Н. М. (канд. екон. наук, проф.), Добія М. (д-р екон. наук, проф. (Польща)), Калускі Я. (д-р екон. наук, проф. (Польща)), Лагутін В. Д. (д-р екон. наук, проф.), Лаце Н. (д-р екон. наук, проф. (Латвія)), Панков Д. О. (д-р екон. наук, проф. (Білорусь)), Пирожков С. І. (д-р екон. наук, проф.), Ромат Є. В. (д-р наук із держ. упр., проф.), Симоненко В. К. (д-р екон. наук, проф.), Сопко В. В. (д-р екон. наук, проф.), Сусіденко В. Т. (д-р екон. наук, проф.), Ткаченко Т. І. (д-р екон. наук, проф.), Федулова Л. І. (д-р екон. наук, проф.), Філіс К. А. (Греція), Чугунов І. Я. (д-р екон. наук, проф.)

  Правові науки:

  Галянтич М. К. (д-р юрид. наук, проф.), Гуржій Т. О. (д-р юрид. наук, проф.), Ладиченко В. В. (д-р юрид. наук, проф.), Марчук В. М. (д-р юрид. наук, проф.), Мироненко Н. М. (д-р юрид. наук, доц.), Ярмиш О. Н. (д-р юрид. наук, проф.)

  Технічні науки:

  Белінська С. О. (д-р техн. наук, проф.), Мережко Н. В. (д-р техн. наук, проф.), Мокроусова О. Р. (д-р техн. наук, проф.), Сидоренко О. В. (д-р техн. наук, проф.)

  Психологічні науки:

  Іванова Н. В. (д-р психол. наук, проф.), Корольчук В. М. (д-р психол. наук, проф.), Корольчук М. С. (д-р психол. наук, проф.), Максименко С. Д. (д-р психол. наук, проф.), Самойлов О. Є. (д-р психол. наук, проф.), Стасюка В. В. (д-р психол. наук, проф.), Тімченко О. В. (д-р психол. наук, проф.)

  Філософські науки:

  Валуйський О. О. (д-р філос. наук, проф.), Замкова Н. Л. (д-р філос. наук, проф.), Конверський А. Є. (акад. Нац. акад. наук України, д-р філос. наук, проф.), Латигіна Н. А. (д-р політ. наук, проф.), Морозов А. Ю. (д-р філос. наук, проф.), Опара С. (проф. (Польща)), Остащук І. Б. (д-р філос. наук, проф.), Хоружий Г. Ф. (д-р філос. наук, проф.)

  Історичні науки:

  Бадах Ю. Г. (д-р іст. наук, проф.), Казьмирчук Г. Д. (д-р іст. наук, проф.), Королев Б. І. (д-р іст. наук, старш. наук. співроб.), Коцура А. П. (д-р іст. наук)

  • Україніка наукова
  Адресавул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
  E-mail visnik@knteu.kiev.ua
  Телефон(044) 529-50-24
  Факс(044) 513-85-36
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського