Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційВісник Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва
Пошуковий запит: (<.>PREF=Vkhnau_grunt<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва.


Вісник Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва. Серія : Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів : зб. наук. пр. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків: Вид-во ХНАУ, 1997. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2225-8701

Видання індексується Google Scholar

ENGLISH

НАДХОДЖЕННЯ:
1998  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  

Тематика:

ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів

Засновники:

Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

Рік заснування:

1997

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 15457-4029 Р від 05.06.2009 р.

Головний редактор:

Дегтярьов Василь Володимирович (д-р с.-г. наук, проф.)

Заступники головного редактора:

Філон Василь Іванович (д-р с.-г. наук)

Відповідальні секретарі:

Новосад К. Б. (канд. с.-г. наук, доц.)

Редколегія:

Ачасов А. Б. (д-р с.-г. наук, проф.), Балюк С. А. (акад. Нац. акад. аграр. наук України, д-р с.-г. наук, проф.), Гавва Д. В. (канд. с.-г. наук), Гладун Г. Б. (д-р с.-г. наук, проф.), Горін М. О. (д-р біол. наук, проф.), Зуза В. С. (д-р с.-г. наук, проф.), Крохін С. В. (канд. с.-г. наук, доц.), Лапа В. В. (чл.-кор. Нац. акад. наук Білорусії, д-р с.-г. наук, проф. (Білорусь)), Медведєв В. В. (акад. Нац. акад. аграр. наук України, д-р біол. наук, проф.), Мірошниченко М. М. (д-р біол. наук, проф.), Пастернак В. П. (д-р с.-г. наук, проф.), Пузік В. К. (чл.-кор. Нац. акад. аграр. наук України, д-р с.-г. наук, проф.), Свиридов А. М. (канд. с.-г. наук, доц.), Свіщова Я. О. (канд. хім. наук, доц.), Тихоненко Д. Г. (д-р с.-г. наук, проф.), Тихоненко О. В. (канд. філол. наук, доц.), Цапко Ю. Л. (д-р біол. наук)

Інтернет:

АдресаХНАУ ім. В. В. Докучаєва, кімн. 216, корп. 4, п/в "Комуніст-1", Харківський р-н, Харківська обл., 62483, Україна
E-mail pochvoved@ukr.net soilhnau@gmail.com novosad-konst@rambler.ru
Телефон38 (0572) 99-79-90; 38 (093) 336-70-01; 38 (050) 45-118-42
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського