Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційВісник Черкаського університету
Пошуковий запит: (<.>PREF=VchuP<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.


Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки : наук. журн. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси: Вид-во Черкас. нац. ун-т, 1997. - Виходить 8 разів на рік. - ISSN 2076-586Х

Видання індексується Google Scholar

ENGLISH

НАДХОДЖЕННЯ:
2014  
2015  
2016  

Тематика:

висвітлення актуальних проблем освіти дорослих як соціального інституту, фактору розвитку, соціальної адаптації і формування особистісної мобільності дорослої людини в сучасному суспільстві; вивчення досвіду зарубіжних країн (Швеція, ФРН, Італія) з розвитку і впровадження освітніх програм для дорослих та історичних аспектів організації освіти дорослих в Україні у різні історичні періоди; аспекти соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення; проблеми освітньої роботи у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах; особливості організації різних форм навчання, розробки нових педагогічних технологій, педагогічні умови ефективності пізнавальної діяльності студентів та школярів, неперервність професійної освіти та ін

Засновники:

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Рік заснування:

1997

Свідоцтво про державну реєстрацію:

KB № 16161-4633 ПР від 11.12.2009 р.

Реєстрація у ДАК України:

Постанова № 1-05/1 від 10.02.2010 р.

Спеціальність ДАК:

 • Педагогічні науки
 • Головний редактор:

  Черевко Олександр Володимирович (д-р екон. наук)

  Заступники головного редактора:

  Архипова Світлана Петрівна (канд. пед. наук, проф.), Біда Олена Анатоліївна (д-р пед. наук, проф.), Гнезділова Кіра Миколаївна (д-р пед. наук, доц.), Данилюк Сергій Семенович (д-р пед. наук, доц.), Шпак Валентина Павлівна (д-р пед. наук, проф.)

  Відповідальні секретарі:

  Кучай Т. П. (канд. пед. наук, доц.), Лодатко Є. О. (д-р пед. наук, проф.), Майборода Г. Я. (канд. пед. наук, доц.), Михальчук О. О. (канд. пед. наук, доц.), Сердюк З. О. (канд. пед. наук, доц.)

  Редколегія:

  Боєчко Ф. Ф. (чл.-кор. Нац. акад. пед. наук України, д-р біол. наук, проф.), Корновенко С. В. (д-р іст. наук, проф.), Кирилюк Є. М. (д-р екон. наук, доц.), Архипова С. П. (канд. пед. наук, проф.), Біда О. А. (д-р пед. наук, проф.), Гнезділова К. М. (д-р пед. наук, доц.), Головня Б. П. (д-р техн. наук, доц.), Гусак А. М. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Жаботинська С. А. (д-р філол. наук, проф.), Земзюліна Н. І. (д-р іст. наук, доц.), Кузьмінський А. І. (чл.-кор. Нац. акад. пед. наук України, д-р пед. наук, проф.), Кукурудза І. І. (д-р екон. наук, проф.), Лизогуб В. С. (д-р біол. наук, проф.), Ляшенко Ю. О. (д-р фіз.-мат. наук, доц.), Марченко О. В. (д-р філос. наук, проф.), Масненко В. В. (д-р іст. наук, проф.), Мігус І. П. (д-р екон. наук, проф.), Мінаєв Б. П. (д-р хім. наук, проф.), Морозов А. Г. (д-р іст. наук, проф.), Перехрест О. Г. (д-р іст. наук, проф.), Поліщук В. Т. (д-р філол. наук, проф.), Савченко О. П. (д-р пед. наук, проф.), Селіванова О. О. (д-р філол. наук, проф.), Чабан А. Ю. (д-р іст. наук, проф.), Шпак В. П. (д-р пед. наук, проф.)

  Редакційна колегія серії:

  Акуленко І. А. (д-р пед. наук, проф.), Бурда М. І. (акад. Нац. акад. пед. наук України, д-р пед. наук, проф.), Вовк О. І. (д-р пед. наук, доц.), Грабовий А. К. (канд. пед. наук, доц.), Градовський А. В. (д-р пед. наук, проф.), Гриценко В. Г. (канд. пед. наук, доц.), Демченко О. Г. (канд. фіз.-мат. наук, доц.), Десятов Т. М. (д-р пед. наук, проф.), Євтух М. Б. (акад. Нац. акад. пед. наук України, д-р пед. наук, проф.), Каменова Д. (проф. (Болгарія)), Капська А. Й. (д-р пед. наук, проф.), Кондрашова Л. В. (д-р пед. наук, проф.), Король В. М. (канд. пед. наук, проф.), Крилова Т. В. (д-р пед. наук, проф.), Кузьмінський А. І. (чл.-кор. Нац. акад. пед. наук України, д-р пед. наук, проф.), Луценко Гр. В. (д-р пед. наук, доц.), Мельников О. І. (д-р пед. наук, проф. (Білорусь)), Мілушев В. Б. (д-р, проф. (Болгарія)), Ничкало Н. Г. (акад. Нац. акад. пед. наук України, д-р пед. наук, проф.), Остапенко Н. М. (д-р пед. наук, проф.), Савченко О. П. (д-р пед. наук, проф.), Семеріков С. О. (д-р пед. наук, проф.), Симоненко Т. В. (д-р пед. наук, проф.)

  Інтернет:

  Наукометричні та реферативні бази даних:

  • Україніка наукова
  Адресабул. Шевченка, 81, м. Черкаси, 18031, Україна
  E-mail Serdyuk_z@ukr.net valentine_shpak@mail.ru kaf-srsp@ukr.net tetyanna@ukr.net lodatko@qmail.com
  Телефон(0472)36-03-21; (0472) 33-10-97; (0472)56-98-47; (0472) 56-98-47
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського