Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційВісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Пошуковий запит: (<.>PREF=VKhMv<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.


Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків: Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2310-9513

Видання індексується Google ScholarНАДХОДЖЕННЯ:
2013  
2014  
2016  
2017  
2018  

Тематика:

Вісник присвячено актуальним проблемам міжнародних економічних відносин, економіки, країнознавства та туризму. Висвітлено теоретичні основи дослідження світового господарства, проаналізовано національні моделі соціально-економічного розвитку, міжнародні інтеграційні процеси, конкурентні стратегії. Розглянуто питання сучасної системи міжнародного права. Відображено питання теорії і практики країнознавства та туризму

Засновники:

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Рік заснування:

2013

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 11825-696 ПР від 04.10.2006 р.

Головний редактор:

Воробйов Є. М. (д-р екон. наук, проф.)

Заступники головного редактора:

Казакова Н. А. (канд. геогр. наук, проф.), Парфіненко А. Ю. (канд. іст. наук, доц.), Сідоров В. І. (канд. екон. наук, проф.), Шевченко І. С. (д-р філол. наук, проф.), Давиденко І. В. (канд. філол. наук, доц.)

Відповідальні секретарі:

Гапоненко Г. І. (канд. екон. наук)

Редколегія з питань економіки:

Архієреєв С. І. (д-р екон. наук, проф.), Голіков А. П. (акад. Вищ. шк. України, д-р геогр. наук, проф.), Довгаль О. А. (д-р екон. наук, проф.), Александров В. В. (канд. екон. наук, проф.), Гончаренко В. В. (д-р екон. наук, проф.), О. А. чл.-кор. Нац. акад. пед. наук України, д-р соц. наук, проф., Циганов С. А. (д-р екон. наук, проф.)

Редколегія з питань права:

Венедіктов С. В. (д-р юрид. наук, доц.), Кагановська Т. Є. (д-р юрид. наук, проф.), Кібенко О. Р. (д-р юрид. наук, проф.), Антипенко В. Ф. (д-р юрид. наук, проф.), Новікова Л. В. (канд. юрид. наук, доц.), Сироїд Т. Л. (д-р юрид. наук, проф.), Харченко В. Б. (д-р юрид. наук, проф.)

Редколегія з питань країнознавства та туризму:

Голіков А. П. (акад. Вищ. шк. України, д-р геогр. наук, проф.), Каплін О. Д. (д-р іст. наук, проф.), Любіцева О. О. (акад. Акад. наук вищ. освіти України, д-р геогр. наук, проф.), Александрова А. Ю. (д-р геогр. наук, проф. (Росія)), Антонюк Н. В. (д-р іст. наук, проф.), Гайдукевич Л. М. (д-р іст. наук, проф. (Білорусь)), Крижанівський В. П. (д-р іст. наук, проф.), Писаревський І. М. (д-р екон. наук, проф.), Слінкова О. К. (д-р екон. наук, проф. (Росія))

АдресаФакультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022, Україна
E-mail meo.vestnik@yandex.ru
Телефон(057) 707 53 06
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського