Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПроблеми безперервної географічної освіти і картографії
Пошуковий запит: (<.>PREF=Pbgo<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Проблеми безперервної географічної освіти і картографії = Проблемы непрерывного географического образования и картографии : зб. наук. пр. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків: [б. в.], 2000. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2075-1893

Видання індексується Google Scholar

ENGLISH

НАДХОДЖЕННЯ:
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  

Тематика:

актуальні проблеми сучасної географічної освіти та картографічного її забезпечення; узагальнюється досвід і розкриваються перспективи розробки та впровадження у навчальний процес інноваційних педагогічних технологій, підготовки і видання нових картографічних творів, призначених для використання у школах, вищих навчальних закладах та в інших установах безперервної географічної освіти

Засновники:

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Рік заснування:

2000

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 8681 від 22.04.2004 р.

Реєстрація у ДАК України:

Постанова № 1-05/2 від 10.03.2010 р.

Спеціальність ДАК:

11

Головний редактор:

Пересадько В. А. (д-р геогр. наук, проф.)

Заступники головного редактора:

Жемеров О. О. (канд. геогр. наук, проф.)

Відповідальні секретарі:

Машкіна В. В.

Редколегія:

Барладін О. В. (канд. техн. наук), Берлянт О. М. (д-р геогр. наук, проф. (Канада)), Володченко О. С. (д-р геогр., проф. (Німеччина)), Голіков А. П. (д-р геогр. наук, проф.), Даценко Л. М. (д-р геогр. наук, проф.), Ковальчук І. П. (д-р геогр. наук, проф.), Костріков С. В. (д-р геогр. наук, проф.), Кочуров Б. І. (д-р геогр. наук, проф.), Московкін В. М. (д-р геогр. наук, проф.), Некос А. Н. (д-р геогр. наук, проф.), Нємець К. А. (д-р геогр. наук, проф.), Нємець Л. М. (д-р геогр. наук, проф.), Руденко Л. Г. (акад. Нац. акад. наук України, д-р геогр. наук, проф.), Сосса Р. І. (д-р геогр. наук, доц.), Третьяков О. С. (канд. геогр. наук, доц., д-р геогр. (Франція)), Черваньов І. Г. (д-р техн. наук, проф.), Шищенко П. Г. (чл.-кор. Нац. акад. пед. наук України, д-р геогр. наук, проф.)

Інтернет:

Адресамайдан Свободи, 4, к. 4-72, м. Харків, 61022, Україна
E-mail progoik@physgeo.com
Телефон(057)707-54-79, 707-55-60, 707-53-60
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter