Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційОблік і фінанси
Пошуковий запит: (<.>PREF=Oif_apk<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Облік і фінанси = Accounting and Finance : наук.-вироб. журн. / Федер. аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. екон.", Нац. ун-т біоресурсів і природокористув. України, Нац. ун-т харч. технол., Миколаїв. нац. аграр. ун-т, Уман. нац. ун-т садівництва, Т-во з дод. відповід. "Ін-т обліку і фінансів". – Київ: [б. в.], 2004. - Виходить щоквартально. - ISSN 2307-9878

Видання індексується Google Scholar

ENGLISH

НАДХОДЖЕННЯ:
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  

Тематика:

бухгалтерський облік, фінанси, оподаткування, аудит, аналіз, контроль, інновації та інвестиції, менеджмент, економіка

Засновники:

Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", Національний університет біоресурсів і природокористування України, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", Національний університет харчових технологій, Миколаївський національний аграрний університет, Уманський національний університет садівництва, Товариство з додатковою відповідальністю "Інститут обліку і фінансів"

Рік заснування:

2004

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 19541-9341ПР від 21.12.2012 р.

Реєстрація у ДАК України:

Постанова № 1-05/6 від 06.10.2010 р., Наказ № 41 від 17.01.2014 р., Наказ № 996 від 11.07.2017 р.

Спеціальність ДАК:

 • Економічні науки
 • Головний редактор:

  Дем’яненко Микола Якович (акад. Нац. акад. аграр. наук України, д-р екон. наук, проф.)

  Заступники головного редактора:

  Жук Валерій Миколайович (акад. Нац. акад. аграр. наук України, д-р екон. наук, проф.)

  Відповідальні секретарі:

  Савчук В. К. (д-р екон. наук)

  Редколегія:

  Бичкова С. М. (д-р екон. наук, проф. (Росія)), Васілевскі М. (д-р екон. наук, проф. (Польща)), Валентинов В. (д-р екон. наук (‎Німеччина)), Вігєр М. (канд. екон. наук (Польща)), Вишневська О. М. (д-р екон. наук, проф.), Гайдуцький П. І. (акад. Нац. акад. аграр. наук України, д-р екон. наук, проф.), Коцупатрий М. М. (д-р екон. наук, проф.), Лузан Ю. Я. (д-р екон. наук), Мостенська Т. Л. (д-р екон. наук, проф.), Непочатенко О. О. (д-р екон. наук, проф.), Петрук О. М. (д-р екон. наук, проф.), Савчук В. К. (д-р екон. наук, проф.), Синчак В. П. (д-р екон. наук, проф.), Хоружій Л. І. (д-р екон. наук, проф. (Росія)), Шевчук В. О. (д-р екон. наук, проф.)

  Наукометричні та реферативні бази даних:

  Адресавул. Героїв Оборони, 10, м. Київ, 03680, Україна
  E-mail magazine@faaf.org.ua
  Телефон+38 (044) 259-01-25
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського