Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційНаукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]
Пошуковий запит: (<.>PREF=Npchdui<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія".


Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Історія : наук. журн. / Чорном. держ. ун-т ім. П. Могили. – Миколаїв: [б. в.], 1997. - Виходить двічі на рік. - ISSN 1609-7742

Назва за Свідоцтвом про державну реєстрацію:

Наукові праці

Видання індексується Google ScholarНАДХОДЖЕННЯ:
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2014  
2015  
2016  

Тематика:

історія України, всесвітня історія, міжнародні відносини, історіографія, джерелознавство, спеціальні історичні дисципліни

Засновники:

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Рік заснування:

1997

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 р.

Реєстрація у ДАК України:

Постанова № 1-05/2 від 10.03.2010 р.

Спеціальність ДАК:

07

Голова редакційно-видавничої ради:

Клименко Л. П. (д-р техн. наук, проф.)

Заступники голови редакційно-видавничої ради:

Беглиця В. П. (д-р наук з держ. упр., доц.)

Відповідальні секретарі:

Андрєєв В. І. (канд. техн. наук, в. о. доц.)

Редакційно-видавничої рада:

Іванов М. C. (д-р політ. наук, проф. (голов. редкол. сер. «Політологія»)), Мещанінов О. П. (д-р пед. наук, проф. (голов. редкол. сер. «Педагогіка»)), Горлачук В. В. (д-р екон. наук, проф. (голов. редкол. сер. «Економіка»)), Грабак Н. Х. (д-р с.-г. наук, проф., старш. наук. співроб. (голов. редкол. сер. «Екологія»)), Матвєєва Н. П. (д-р філол. наук, проф. (голов. редкол. сер. «Філологія. Мовознавство»)), Клименко Л. П. (д-р техн. наук, проф., (голов. редкол. серій «Техногенна безпека», «Державне управління», )), Пронкевич О. В. (д-р філол. наук, проф., (голов. редкол. сер. «Філологія. Літературознавство»)), Тригуб П. М. (акад. Укр. акад. іст. наук, д-р іст. наук, проф. (голов. редкол. сер. «Історія»)), Гавеля В. Л. (д-р філос. наук, проф. (голов. редкол. сер. «Соціологія»)), Січко Д. С. (канд. юрид. наук, доц. (голов. редкол. сер. «Юриспруденція»)), Фісун М. Т. (акад. Укр. акад. іст. наук, д-р техн. наук, проф. (голов. ред. сер. «Комп’ютерні технології»))

Голова редколегії:

Тригуб П. М. (д-р іст. наук, проф.)

Відповідальний секретар:

Тригуб О. П. (д-р іст. наук, проф.)

Редколегія:

Багмет М. О. (д-р іст. наук, проф.), Гавеля В. Л. (д-р філос. наук, проф.), Даниленко В. М. (чл.-кор. Нац. акад. наук України, д-р іст. наук, проф.), Колісніченко А. І. (д-р іст. наук, проф.), Котляр Ю. В. (д-р іст. наук, проф.), Мицик Ю. А.,  Ю. А. (д-р іст. наук, проф.), Пронь С. В. (д-р іст. наук, проф.), Шкварець В. П. (д-р іст. наук, проф.), Шкляж Й. М. (д-р іст. наук, проф.)

Адресавул. 68 Десантників, 10, м. Миколаїв, 54003, Україна
E-mail rector@chdu.edu.ua avi@chdu.edu.ua
Телефон(0512) 55-03-32, 76-55-99, 76-55-81
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter