Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційНаукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]
Пошуковий запит: (<.>PREF=Npchduf<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія".


Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Філософія : наук.-метод. журн. / Чорном. держ. ун-т ім. П. Могили. – Миколаїв: [б. в.], 2015. - Виходить двічі на рік. - ISSN 1609-7742

Назва за Свідоцтвом про державну реєстрацію:

Наукові праці

Видання індексується Google ScholarНАДХОДЖЕННЯ:
2015  

Тематика:

проблеми загальної філософії, соціальної філософії та філософії історії, антропології та культурології, релігієзнавства, етики, естетики, філософії освіти, глобалістики, а також філософсько-методологічні проблеми наукових досліджень та ін.

Засновники:

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Рік заснування:

2015

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 р.

Голова редакційно-видавничої ради:

Клименко Л. П. (д-р техн. наук, проф.)

Заступники голови редакційно-видавничої ради:

Беглиця В. П. (д-р наук з держ. упр., доц.)

Відповідальні секретарі:

Андрєєв В. І. (канд. техн. наук, в. о. доц.)

Редакційно-видавничої рада:

Ємельянов В. М. (д-р наук з держ. упр., проф. (голов. редкол. сер. «Державне управління»)), Іванов М. C. (д-р політ. наук, проф. (голов. редкол. сер. «Політологія»)), Мещанінов О. П. (д-р пед. наук, проф. (голов. редкол. сер. «Педагогіка»)), Горлачук В. В. (д-р екон. наук, проф. (голов. редкол. сер. «Економіка»)), Грабак Н. Х. (д-р с.-г. наук, проф., старш. наук. співроб. (голов. редкол. сер. «Екологія»)), Матвєєва Н. П. (д-р філол. наук, проф. (голов. редкол. сер. «Філологія. Мовознавство»)), Клименко Л. П. (д-р техн. наук, проф., (голов. редкол. серій «Техногенна безпека»)), Пронкевич О. В. (д-р філол. наук, проф., (голов. редкол. сер. «Філологія. Літературознавство»)), Тригуб П. М. (акад. Укр. акад. іст. наук, д-р іст. наук, проф. (голов. редкол. сер. «Історія»)), Гавеля В. Л. (д-р філос. наук, проф. (голов. редкол. сер. «Соціологія», «Філософія»)), Січко Д. С. (канд. юрид. наук, доц. (голов. редкол. сер. «Юриспруденція»)), Фісун М. Т. (акад. Укр. акад. іст. наук, д-р техн. наук, проф. (голов. ред. сер. «Комп’ютерні технології»))

Голова редколегії:

Гавеля В. Л. (д-р філос. наук, проф.)

Відповідальний секретар:

Рожанська Н. В. (канд. соціол. наук)

Редколегія:

Броннікова Л. В. (канд. філос. наук), Васильєв Я. В. (д-р психол. наук), Горбаченко Т. Г. (д-р філос. наук), Лозко Г. С. (д-р філос. наук), Лубська М. В. (д-р філос. наук), Лубський В. І. (д-р філос. наук), Ляпіна Л. А. (канд. політ. наук), Марущак О. В. (канд. філос. наук), Марченко О. В. (д-р філос. наук), Мейжис І. А. (д-р пед. наук), Осипов А. О. (д-р філос. наук), Потребовський С. (д-р філос. (Польща)), Стадник М. М. (д-р філос. наук)

Адресавул. 68 Десантників, 10, м. Миколаїв, 54003, Україна
E-mail rnv73@mail.ru
Телефон(0512) 57-18-00
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter