Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційНаукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]
Пошуковий запит: (<.>PREF=Npchduec<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія".


Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Економіка : наук. журн. / Чорном. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв: [б. в.], 1997. - Виходить щоквартально. - ISSN 1609-7742

Назва за Свідоцтвом про державну реєстрацію:

Наукові праці

Видання індексується Google ScholarНАДХОДЖЕННЯ:
2006  
2008  
2009  
2010  
2012  
2014  
2015  
2016  

Тематика:

теоретичні проблеми економічного розвитку, особливості розвитку фінансової системи країни, проблематика економіки промисловості, транспорту та інших галузей народного господарства; важливі аспекти соціальної економіки та економіки праці, регіональної та місцевої економіки, а також питання фінансово-економічного механізму вдосконалення вищої освіти

Засновники:

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Рік заснування:

2002

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 р.

Реєстрація у ДАК України:

Постанова № 2-05/5 від 08.06.2005 р., Постанова №1-05/6 від 30.06.2005 р.

Спеціальність ДАК:

08

Голова редакційно-видавничої ради:

Клименко Л. П. (д-р техн. наук, проф.)

Заступники голови редакційно-видавничої ради:

Беглиця В. П. (д-р наук з держ. упр., доц.)

Відповідальні секретарі:

Андрєєв В. І. (канд. техн. наук, в. о. доц.)

Редакційно-видавничої рада:

Ємельянов В. М. (д-р наук з держ. упр., проф. (голов. редкол. сер. «Державне управління»)), Іванов М. С. (д-р політ. наук, проф. (голов. редкол. сер. «Політологія»)), Мещанінов О. П. (д-р пед. наук, проф. (голов. редкол. сер. «Педагогіка»)), Горлачук В. В. (д-р екон. наук, проф. (голов. редкол. сер. «Економіка»)), Грабак Н. Х. (д-р с.-г. наук, проф., старш. наук. співроб. (голов. редкол. сер. «Екологія»)), Матвєєва Н. П. (д-р філол. наук, проф. (голов. редкол. сер. «Філологія. Мовознавство»)), Клименко Л. П. (д-р техн. наук, проф., (голов. редкол. серій «Техногенна безпека», «Державне управління», )), Пронкевич О. В. (д-р філол. наук, проф., (голов. редкол. сер. «Філологія. Літературознавство»)), Тригуб П. М. (акад. Укр. акад. іст. наук, д-р іст. наук, проф. (голов. редкол. сер. «Історія»)), Гавеля В. Л. (д-р філос. наук, проф. (голов. редкол. сер. «Соціологія»)), Січко Д. С. (канд. юрид. наук, доц. (голов. редкол. сер. «Юриспруденція»)), Фісун М. Т. (акад. Укр. акад. іст. наук, д-р техн. наук, проф. (голов. ред. сер. «Комп’ютерні технології»))

Голова редколегії:

Горлачук В. В. (д-р екон. наук, проф.)

Відповідальний секретар:

Нетудихата К. Л. (канд. екон. наук), Великий Ю. В. (д-р екон. наук), Кузьменко О. Б. (д-р екон. наук), Яненкова І. Г. (д-р екон. наук), Навроцький С. А. (д-р екон. наук), Яремко Ю. І. (д-р екон. наук), Євчук Л. А. (д-р екон. наук), Якубовський С. О. (д-р екон. наук), Верланов Ю. Ю. (канд. екон. наук), Норд Г. Л. (канд. екон. наук), Ляховець О. О. (канд. екон. наук), Конєва Т. А. (канд. екон. наук), Мельничук Л. С. (канд. екон. наук), Ханжин В. В. (канд. екон. наук (США)), Стрелковський В. (канд. екон. наук (Чехія)), Лужик Б. (канд. екон. наук (Німеччина))

Адресавул. 68 Десантників, 10, м. Миколаїв, 54003, Україна
E-mail kosnet1@mail.ru
Телефон(0512) 76-55-99; (066) 458-85-42
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter