Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційІнформаційні технології і засоби навчання
Пошуковий запит: (<.>PREF=ITZN<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Інформаційні технології і засоби навчання : електрон. наук. фах. вид. / Ін-т інформ. технол. і засобів навчання Нац. акад. пед. наук України, Ун-т менедж. освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ: [б. в.], 2006. - Виходить раз на два місяці. - ISSN 2076-8184

Видання індексується Google ScholarНАДХОДЖЕННЯ:
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  

Тематика:

висвітлення історії інформатизації освіти, проблем використання ІКТ в навчанні, підтримки педагогічних досліджень у сфері використання ІКТ в управлінні освітою, застосування комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання. В межах тематики особливого значення надається теоретичним та методичним проблемам використання засобів і технологій електронного навчання, хмарних технологій в освіті, системам електронного менеджменту, дистанційному навчанню, відкритим навчальним середовищам, відкритим системам для проведення досліджень в галузі освіти, порівняльним дослідженням з інформаційних освітніх інновацій

Засновники:

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України, Університет менеджменту освіти НАПН України

Рік заснування:

2006

Реєстрація у ДАК України:

Постанова № 1-05/4 від 12.04.2007 р., Наказ №1411 від 10.10.2013 р.

Спеціальність ДАК:

 • Педагогічні науки
 • Головний редактор:

  Биков Валерій Юхимович (акад. Нац. акад. пед. наук України, д-р техн. наук)

  Заступники головного редактора:

  Олійник Віктор Васильович (д. чл. Нац. акад. пед. наук України, д-р пед. наук, проф.), Спірін Олег Михайлович (д-р пед. наук), Шут Микола Іванович (чл.-кор. Нац. акад. пед. наук України, д-р фіз.-мат. наук)

  Відповідальні секретарі:

  Пінчук О. П. (канд. пед. наук)

  Редколегія:

  Бача Я. (канд. техн. наук, доц. (Словаччина)), Алєксєєв О. М. (д-р пед. наук, проф.), Бессарабов В. І. (канд. хім. наук), Богачков Ю. М. (канд. техн. наук), Буров О. Ю. (д-р техн. наук), Гриб'юк О. О. (канд. пед. наук), Гуржій А. М. (д. чл. Нац. акад. пед. наук України, д-р техн. наук, проф.), Дементієвська Н. П., Іванова С. М., Жалдак М. І. (д. чл. Нац. акад. пед. наук України, д-р пед. наук, проф.), Коваль Т. І. (д-р пед. наук, доц.), Коломієць А. М. (д-р пед. наук, проф.), Колгатін Олександр Геннадійович О. Г. (д-р пед. наук, проф.), Колос К. Р. (канд. пед. наук), Коневщинська О. М. (канд. пед. наук), Кудін А. П. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Кучерук О. А. (д-р пед. наук, доц.), Лапінський В. В. (канд. фіз.-мат. наук, доц.), Лещенко М. П. (д-р пед. наук, проф.), Литвинова С. Г. (канд. пед. наук), Луговий В. І. (д. чл. Нац. акад. пед. наук України, д-р пед. наук, проф.), Ляшенко О. І. (д. чл. Нац. акад. пед. наук України, д-р пед. наук), Манако А. Ф. (д-р техн. наук, старш. наук. співроб.), Морзе Н. В. (чл.-кор. Нац. акад. пед. наук України, д-р пед. наук), Носенко Ю. Г. (канд. пед. наук), Овчарук О. В. (канд. пед. наук), Олексюк В. П. (канд. пед. наук), Осадчий В. В. (д-р пед. наук, проф.), Панченко Л. Ф. (д-р пед. наук, проф.), Пратт Г. (США), Романовський О. Г. (чл.-кор. Нац. акад. пед. наук України, д-р пед. наук), Семеріков С. О. (д-р пед. наук), Сидоренко С. І. (канд. філол. наук, доц.), Соколюк О. М. (канд. пед. наук), Співаковський О. В. (д-р пед. наук, проф.), Тернер Д. (канд. наук, проф. (Велика Британія)), Стрюк А. М. (канд. пед. наук), Триус Ю. В. (д-р пед. наук, проф.), Шишкіна М. П. (канд. філос. наук), Ягупов В. В. (д-р пед. наук, проф.), Яковець В. П. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Яцишин А. В. (канд. пед. наук)

  Інтернет:

  Наукометричні та реферативні бази даних:

  • Україніка наукова
  • eLibrary.ru
  • Index Copernicus
  • African Quality Centre for Journals
  • Universal Impact Factor
  • CiteFactor
  • Directory of Open Access Journals
  • Academic Journals Database
  • Directory Of Research Journal Indexing
  • BASE
  • Journals for Free
  • OneSearch
  • PBN Polska Bibliografia Naukowa
  • Sjournals Index
  • WorldCat
  • ULRICHSWEB
  • Electronic Journals Index
  • NewJour
  • Journal finder
  • Petra Christian University Journal Directory
  • Research Bible
  Адресавул. М. Берлинського, 9, оф. 417, м. Київ, 04060, Україна
  E-mail journal.iitta@gmail.com irinamalitskaya0206@gmail.com
  Телефон+38(097)-704-82-12; +38(067)-319-28-89
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського