Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційЕкономіка. Екологія. Соціум
Пошуковий запит: (<.>PREF=EES<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Економіка. Екологія. Соціум = Economics. Ecology. Socium : електрон. наук. журн. / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. Нац. акад. наук України, Одес. торгов.-екон. ін-т Київ. нац. торгов.-екон. ун-ту, Держ. вища техн.-екон. шк. ім. Броніслава Маркевича. – Одеса: [б. в.], 2017. - Виходить щоквартально. - ISSN 2616-7107 (online)

Видання індексується Google Scholar

ENGLISH

НАДХОДЖЕННЯ:
2017  
2018  

Тематика:

економіка , управління та адміністрування, сфера обслуговування, міжнародні економічні відносини

Засновники:

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України, Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Державна вища техніко-економічна Школа імені Броніслава Маркевича

Рік заснування:

2017

Головний редактор:

Коваль Віктор Васильович (д-р екон. наук, доц.)

Заступники головного редактора:

Пукала Рішард (д-р філос., проф.)

Відповідальні секретарі:

Степанова Д. С. (канд. екон. наук, доц.)

Редакційна рада:

Буркинський Б. В. (акад. Нац. акад. наук України, д-р екон. наук, проф. (голова)), Мазаракі А. А. (акад. Нац. акад. пед. наук України, д-р екон. наук, проф. (співголова)), Квач Я. П. (д-р екон. наук, проф.), Лайко О. І. (д-р екон. наук, старш. наук. співроб.), Рейман К. (д-р габіліт., проф. (Польща)), Купінець Л. Є. (д-р екон. наук, проф.)

Редколегія:

Андрєєва Н. М. (д-р екон. наук, старш. наук. співроб.), Басюркіна Н. Й. (д-р екон. наук, проф.), Бублик М. І. (д-р екон. наук, доц.), Вархолова Т. (д-р екон., проф. (Словаччина)), Вдовенко Н. М. (д-р екон. наук, проф.), Гечбаія Б. Н. (д-р екон., проф. (Грузія)), Дейняк Д. (д-р філос., доц. (Польща)), Зелінська А. (д-р габіліт., проф. (Польща)), Ільченко С. В. (д-р екон. наук, старш. наук. співроб.), Козяк-Сіара Т. (д-р філос. (Польща)), Куртева Г. (д-р екон., проф. (Болгарія)), Лисюк В. М. (д-р екон. наук, проф.), Поспіліс Р. (д-р філос., доц. (Польща)), Рубель О. Є. (д-р екон. наук, старш. наук. співроб.), Слободянюк О. В. (д-р екон. наук, доц.), Топалова І. А. (канд. екон. наук, старш. наук. співроб.), Уманець Т. В. (д-р екон. наук, проф.), Хоменко І. О. (д-р екон. наук, доц.), Хумарова Н. І. (д-р екон. наук, старш. наук. співроб.), Чинасак С.-А. (д-р екон., проф. (Таїланд)), Чубай В. М. (канд. екон. наук, доц.), Шлафман Н. Л. (д-р екон. наук, старш. наук. співроб.), Шлюсарчик Б. (д-р екон., проф. (Польща)), Юлек М. (д-р екон., проф. (Туреччина))

Інтернет:

Наукометричні та реферативні бази даних:

АдресаІнститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України, Французький бульвар, 29, м. Одеса, 65044, Україна
E-mail edit@ees-journal.com Ejournal@ukr.net
Телефон+38-096-723-44-43; +38-048-722-29-05; +38-048-722-66-11
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського