Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційАмериканська історія та політика
Пошуковий запит: (<.>I=Ж101450<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Американська історія та політика = American history & politics : наук. журн. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ: [б. в.], 2016. - Виходить двічі на рік

Видання індексується Google Scholar

ENGLISH

НАДХОДЖЕННЯ:
2016  

Тематика:

історія США, Канади, країн Латинської Америки, Карибського басейну, їхня зовнішня та внутрішня політика, міжамериканські відносини, етнокультурні та соціальні процеси

Засновники:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Рік заснування:

2016

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 21927-11827Р від 12.03.2016 р.

Головний редактор:

Машевський О. П. (д-р іст. наук, проф.)

Заступники головного редактора:

Ткач О. І. (д-р політ. наук, проф.), Грищенко Т. А. (канд. іст. наук, доц.)

Відповідальні секретарі:

Корнієнко А. Ю. (канд. іст. наук)

Редакційна рада:

Зернецька О. В. (д-р політ. наук, проф.), Космина В. Г. (д-р іст. наук, проф.), Мартинов А. Ю. (д-р іст. наук, проф.), Худолій А. О. (д-р політ. наук, проф.)

Редколегія:

Банті Р. (д-р філос. (Ізраїль)), Борділовська О. А. (д-р політ. наук, проф.), Гасимли М. Джафар огли (д-р іст. наук, проф. (Азербайджан)), Головченко В. І. (д-р політ. наук, проф.), Горбань Т. Ю. (д-р політ. наук, проф.), Городня Н. Д. (д-р політ. наук, доц.), Добронські А. Ч. (д-р габіліт., проф. (Польща)), Дудко І. Д. (д-р політ. наук, проф.), Дьомін О. Б. (д-р іст. наук, проф.), Комаренко О. Ю. (канд. іст. наук, доц.), Кожокару Л. Д. (д-р іст. наук, доц. (Молдова)), Купчик О. Р. (канд. іст. наук, доц.), Малько В. (д-р філос. (США)), Миронович Є. (д-р габіліт., проф. (Польща)), Насіров Е. Худам огли (д-р політ. наук, проф. (Азербайджан)), Патриляк І. К. (д-р іст. наук, проф.), Потєхін О. В. (д-р іст. наук, проф.), Пронь С. В. (д-р іст. наук, проф.), Ставнюк В. В. (д-р іст. наук, проф.), Таран М. А. (канд. іст. наук, доц.), Хакаміес П. (д-р філос., проф. (Фінляндія)), Цвих В. Ф. (д-р політ. наук, проф.), Шевченко Н. І. (канд. іст. наук, доц.), Шевчук О. В. (д-р політ. наук, проф.), Юшкевич В. В. (канд. іст. наук, доц.)

АдресаКиївський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн, вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01601, Україна
E-mail americanist2016@gmail.com olegmashev@ukr.net
Телефон(044) 239 34 24
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського