Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПсихіатрія, неврологія та медична психологія
Пошуковий запит: (<.>I=Ж101263<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Психіатрія, неврологія та медична психологія = Психиатрия, неврология и медицинская психология = Psychiatry, Neurology and Medical Psychology : міжн. наук.-практ. журн. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків: [б. в.], 2014. - Виходить щоквартально. - ISSN 2312-5675

Видання індексується Google Scholar

ENGLISH

НАДХОДЖЕННЯ:
2014  
2015  
2016  
2017  

Тематика:

висвітлення результатів наукових досліджень з клінічної та судової психіатрії, неврології, медичної психології; теоретичних та методологічних питань гендероспецифічності, коморбідності, мультиморбідності в психіатрії, неврології та медичній психології

Засновники:

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Рік заснування:

2014

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ №20696-10496Р від 17.04.2014 р.

Головний редактор:

Пономарьов В. І. (акад. Акад. наук вищ. освіти України, д-р мед. наук, проф.)

Відповідальні секретарі:

Пономарьова В. В. (канд. мед. наук)

Редакційна рада:

Бохан М. О. (чл.-кор. Рос. акад. мед. наук, д-р мед. наук, проф. (Росія)), Вербенко В. А. (д-р мед. наук, проф.), Глузман С. Ф., Григорова І. А. (д-р мед. наук, проф.), Євстегнєєв Р. О. (д-р мед. наук, проф. (Білорусь)), Іванова О. Ф. (д-р психол. наук), Козакова С. Є. (д-р мед. наук, проф.), Краснов В. М. (д-р мед. наук, проф. (Росія)), Кривоконь Н. І. (д-р психол. наук), Кряж І. В. (д-р психол. наук), Кузнєцов В. М. (чл.-кор. Рос. психотерап. акад., проф.), Літовченко Т. А. (д-р мед. наук, проф.), Михайлов Б. В. (акад. Акад. наук вищ. освіти України, д-р мед. наук, проф.), Мішиєв В. Д. (акад. Акад. наук вищ. освіти України, д-р мед. наук, проф.), Морозова О. Г. (д-р мед. наук, проф.), Наку А. О. (д-р мед. наук, проф. (Молдова)), Напрєєнко О. К. (д-р мед. наук, проф.), Одинак М. М. (чл.-кор. Рос. акад. мед. наук, д-р мед. наук, проф. (Росія)), Пінчук І. Я. (д-р мед. наук), Попов Ю. В. (д-р мед. наук, проф. (Росія)), Пшук Н. Г. (д-р мед. наук, проф.), Ревенок О. А. (д-р мед. наук), Римша С. В. (д-р мед. наук, проф.), Ротшильд-Варібрус В. З. (канд. мед. наук), Сердюк О. І. (д-р мед. наук, проф.), Скоромець О. А. (чл.-кор. Рос. акад. мед. наук, д-р мед. наук, проф. (Росія)), Скрипніков А. М. (д-р мед. наук, проф.), Смульсон М. Л. (д-р психол. наук, проф.), Сосін І. К. (д-р мед. наук, проф.), Табачніков С. І. (акад. Акад. наук вищ. освіти України, д-р мед. наук, проф.), Фільц О. О. (д-р мед. наук, проф.), Фріцше М. (Ph.D. (Швейцарія)), Хабрат В. (Ph.D. (Польща)), Чабан О. С. (акад. Акад. наук вищ. освіти України, д-р мед. наук, проф.), Чернобровкіна Т. В. (д-р мед. наук, проф. (Росія)), Чугунов В. В. (д-р мед. наук, проф.), Чуприков А. П. (д-р мед. наук, проф.), Шамрей В. К. (д-р мед. наук, проф. (Росія)), Шкробот С. І. (д-р мед. наук, проф.), Юр’єва Л. М. (акад. Акад. наук вищ. освіти України, д-р мед. наук, проф.)

Редколегія:

Абрамов В. А. (акад. Акад. наук вищ. освіти України, д-р мед. наук, проф.), Бабюк І. О. (акад. Акад. наук вищ. освіти України, д. чл. Нью-Йорк. акад., д-р мед. наук, проф.), Бітенський В. С. (чл.-кор. Нац. акад. мед. наук України, д-р мед. наук, проф.), Дубенко Є. Г. (акад. Акад. наук вищ. освіти України, д-р мед. наук, проф.), Євтушенко С. К. (акад. Акад. наук вищ. освіти України, д-р мед. наук, проф.), Кочарян О. С. (акад. Акад. наук вищ. освіти України, д-р психол. наук, проф.), Максименко С. Д. (акад. Акад. наук вищ. освіти України та Нац. акад. пед. наук України, д-р психол. наук, проф.), Михайлов Б. В. (акад. Акад. наук вищ. освіти України, д-р мед. наук, проф.), Напрєєнко О. К. (д-р мед. наук, проф.), Пінчук І. Я. (д-р мед. наук), Сосін І. К. (д-р мед. наук, проф.), Табачніков С. І. (акад. Акад. наук вищ. освіти України, д-р мед. наук, проф.), Чабан О. С. (акад. Акад. наук вищ. освіти України, д-р мед. наук, проф.), Шкробот С. І. (д-р мед. наук, проф.), Юр’єва Л. М. (акад. Акад. наук вищ. освіти України, д-р мед. наук, проф.), Яблучанський М. І. (д-р мед. наук, проф.)

Інтернет:

Наукометричні та реферативні бази даних:

  • Україніка наукова
Адресамайдан Свободи, 6, кімн. 605, м. Харків, 61022, Україна
E-mail journal@psychiatry-neurology.org
Телефон+38 057 7051171
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського