Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційМіжнародний науковий журнал "Інтернаука"
Пошуковий запит: (<.>I=Ж101262<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" = International scientific journal = Международный научный журнал : зб. наук. пр. – Київ: [б. и.], 2014. - Виходить щорічно. - ISSN 2520-2057 (print). - ISSN 2520-2065 (online)

Видання індексується Google ScholarНАДХОДЖЕННЯ:
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  

Тематика:

суспільні науки, комплексні проблеми суспільних наук, загальні і комплексні проблеми природничих і точних наук, загальні і комплексні проблеми технічних і прикладних наук і галузей народного господарства

Засновники:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова рада України"

Рік заснування:

2014

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 22444-12344ПР від 01.12.2016 р.

Головний редактор:

Коваленко Дмитро Іванович

Заступники головного редактора:

Золковер Андрій Олександрович, Камінська Тетяна Григорівна (д-р екон. наук, проф.), Курило Володимир Іванович (д-р юрид. наук, проф.), Тарасенко Ірина Олексіївна (д-р екон. наук, проф.)

Редакційна рада:

Камінська Тетяна Григорівна (д-р екон. наук, проф.), Курило Володимир Іванович (д-р юрид. наук, проф.), Тарасенко Ірина Олексіївна (д-р екон. наук, проф.)

Ветеринарні науки:

Ватніков Ю. А. (д-р вет. наук, проф.), Концева С. Ю. (д-р вет. наук, проф.), Уша Б. В. (акад. Рос. акад. наук, д-р вет. наук, проф.)

Біологічні науки:

Маренков О. М. (канд. біол. наук, доц.), Сенотрусова С. В. (д-р біол. наук, проф.), Федоненко О. В. (д-р біол. наук, проф.)

Географічні науки:

Набієв А. А. (д-р наук із геоінформ.), Свинухов В. Г. (д-р геог. наук, проф.)

Розділи: Державне управління:

Дєгтяр А. О. (д-р наук з держ. упр., проф.), Дєгтяр О. А. (д-р наук із держ. упр., доц.), Колтун В. С. (д-р наук із держ. упр., доц.), Мироненко М. Ю. (д-р наук із держ. упр., проф.), Степанов В. Ю. (д-р наук із держ. упр., проф.)

Економічні науки:

Баланюк І. Ф. (д-р екон. наук, проф.), Бардаш С. В. (д-р екон. наук, проф.), Белялов Т. Е. (канд. екон. наук, доц.), Бондар М. І. (д-р екон. наук, проф.), Вдовенко Н. М. (д-р екон. наук, проф.), Гоблик В. В (д-р екон. наук, доц.), Гринько А. П. (д-р екон. наук, проф.), Гуцаленко Л. В. (д-р екон. наук, проф.), Дерій В. А. (д-р екон. наук, проф.), Дмитренко І. М. (д-р екон. наук, доц.), Драган О. І. (д-р екон. наук, проф.), Єфіменко Н. А. (д-р екон. наук, проф.), Заруцька О. П. (д-р екон. наук, проф.), Захарін С. В. (д-р екон. наук, проф.), Зеліско І. М. (акад. Акад. екон. наук України, д-р екон. наук, проф.), Зось-Кіор М. В. (д-р екон. наук, проф.), Ільчук П. Г. (д-р екон. наук, доц.), Клочан В. В. (д-р екон. наук, проф.), Копилюк О. І. (д-р екон. наук, проф.), Кравченко О. О. (д-р екон. наук, проф.), Кухленко О. В. (д-р екон. наук, проф.), Лойко В. В. (д-р екон. наук, проф.), Лоханова Н. О. (д-р екон. наук, проф.), Малік М. Й. (д-р екон. наук, проф.), Мігус І. П. (д-р екон. наук, проф.), Мухсінова Л. Х. (д-р екон. наук, доц.), Ніценко В. С. (д-р екон. наук, проф.), Олійник О. В. (д-р екон. наук, проф.), Осмятченко В. О. (д-р екон. наук, проф.), Охріменко І. В. (д-р екон. наук, проф.), Паска І. М. (д-р екон. наук, проф.), Разумова К. М. (д-р екон. наук, доц.), Рамський А. Ю. (канд. екон. наук, доц.), Селіверстова Л. С. (д-р екон. наук, проф.), Скриньковський Р. М. (канд. екон. наук), Скрипник М. І. (д-р екон. наук, проф.), Смолін І. В. (д-р екон. наук, проф.), Сунцова О. О. (акад. Акад. екон. наук України, д-р екон. наук, проф.), Танклевська Н. С. (д-р екон. наук, проф.), Токар В. В. (д-р екон. наук, проф.), Чижевська Л. В. (д-р екон. наук, проф.), Чубукова О. Ю. (д-р екон. наук, проф.), Шевчук Я. В. (д-р екон. наук, доц.), Шинкарук Л. В. (д-р екон. наук, проф.), Шпак В. А. (д-р екон. наук, проф.), Bielik P. (д-р хабіліт. (Словаччина)), Fichtnerová E. (Чехія), Káposzta J. (д-р хабіліт. (Угорщина)), Nagy H. (д-р хабіліт. (Угорщина)), Törő-Dunay A. (д-р хабіліт. (Угорщина)), Wasilewski M. (д-р хабіліт. (Польща)), Wasilewska N. (д-р екон. наук, проф. (Польща))

Історичні науки:

Білан С. О. (д-р іст. наук, доц.), Добржанський О. В. (д-р іст. наук, проф.), Сопів О. В. (д-р іст. наук, проф.)

Медичні науки:

Свиридов М. В. (д-р мед. наук, гол. наук. співроб.), Стеблюк В. В. (д-р мед. наук, проф.), Щуров В. О. (д-р мед. наук, проф.)

Мистецтвознавство:

Симак А. І. (канд. містецтвознав. наук, доц.)

Педагогічні науки:

Кузава І. Б. (д-р пед. наук, доц.), Мулик К. В. (д-р пед. наук, доц.), Рибалко Л. М. (д-р пед. наук, проф.)

Політичні науки:

Пахрутдінов Ш. І. (д-р політ. наук, проф.), Шамраєва В. М. (д-р політ. наук, доц.)

Психологічні науки:

Фільова-Русєва К. Г. (канд. психол. наук, доц.), Цахаєва А. А. (д-р психол. наук, проф.), Щербан Т. Д. (д-р психол. наук, проф.)

Сільськогосподарські науки:

Вавілова О. В. (канд. с.-г. наук, доц.), Шарамок Т. С. (канд. с.-г. наук, доц.), Posta K. (Prof. Dr. (Угорщина))

Технічні науки:

Артюхов А. Є. (канд. техн. наук, доц.), Бєліков А. С. (д-р техн. наук, проф.), Баширбейлі А. І. (канд. техн. наук, голов. наук. спец.), Коньков Г. І. (канд. техн. наук, проф.), Луценко І. А. (д-р техн. наук, проф.), Мельник В. М. (д-р техн. наук, проф.), Наумов В. А. (д-р техн. наук, проф.), Румянцев А. О. (д-р техн. наук, проф.), Саньков П. М. (канд. техн. наук, доц.), Сергейчук О. В. (д-р техн. наук, проф.), Чабан В. В. (д-р техн. наук, проф.)

Фізико-математичні науки:

Віцентій О. В. (канд. мат. наук, доц.), Задерей П. В. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Ковальчук О. В. (д-р фіз.-мат. наук, старш. наук. співроб.)

Фізичне виховання та спорт:

Мулик В. В. (д-р наук із фіз. вихов. та спорту, проф.)

Філософські науки:

Байчоров О. М. (д-р філос. наук, проф.), Ільїна А. А. (д-р філос. наук, доц.), Сутужко В. В. (д-р філос. наук, доц.), Фархітдінова О. М. (канд. філос. наук)

Хімічні науки:

Баула О. П. (канд. хім. наук, доц.), Іоєлович М. Я. (д-р хім. наук, проф.)

Юридичні науки:

Арістова І. В. (д-р юрид. наук, проф.), Бондаренко І. І. (д-р юрид. наук, проф.), Галунько В. В. (д-р юрид. наук, проф.), Гиренко І. В. (д-р юрид. наук, доц.), Глушков В. О. (д-р юрид. наук, проф.), Головко О. М. (д-р юрид. наук, проф.), Грохольський В. Л. (д-р юрид. наук, проф.), Калюжний Р. А. (д-р юрид. наук, проф.), Клемпарський М. М. (д-р юрид. наук, проф.), Легенький М. І. (канд. пед. наук, доц.), Лоредана Д. А. (д-р права, проф.), Лоренцмайєр Ш. (д-р юрид. наук, проф.), Макарова Т. І. (д-р юрид. наук, проф.), Мельничук О. Ф. (д-р юрид. наук, доц.), Мушенок В. В. (канд.юрид. наук, доц.), Овчарук С. С. (д-р юрид. наук), Олійник А. Ю. (канд. юрид. наук, проф.), Омельчук В. А. (д-р юрид. наук, проф.), Остапенко О. І. (д-р юрид. наук, проф.), Позняков С. П. (д-р юрид. наук, доц.), Світличний О. П. (д-р юрид. наук, доц.), Сидор В. Д. (д-р юрид. наук, проф.), Таранова Т. С. (д-р юрид. наук, проф.), Фунта Р. (канд. юрид. наук, доц.), Хіміч О. М. (канд. юрид. наук)

Інтернет:

Адресавул. Павлівська, 22, м. Київ, Україна
E-mail uanauka@gmail.com editor@inter-nauka.com
Телефон+38(044)222-58-89; +38(67)401-84-35
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського