Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПраво.ua
Пошуковий запит: (<.>I=Ж101211<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Право.ua = Law.ua : наук.-практ. журн. з проблем конституц., цивіл., кримінал., екол. та ін. галузей права / Харк. нац. ун-т внутр. справ, Кримін. асоц. України, Київ. міжн. ун-т, Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Західно-регіон. асоц. клубів ЮНЕСКО, Нац. акад. прав. наук України. – Київ: Юнеско, 2014. - Виходить 8 разів на рік

Видання індексується Google ScholarНАДХОДЖЕННЯ:

Термін затримки повних текстів: 12 місяців

2014  
2015  
2016  
2017  
2018  

Тематика:

висвітлення широкого кола питань з проблем вітчизняного і зарубіжного права

Засновники:

Харківський національний університет внутрішніх справ, Кримінологічна асоціація України, Київський міжнародний університет, Міжрегіональна академія управління персоналом, Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО, Національна академія правових наук України

Рік заснування:

2014

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ №20687-10487Р від 24.03.2014 р.

Головний редактор:

Кузнєцов Є. В.

Заступники головного редактора:

Кузнєцов В. Ф., Христинченко Н. П. (канд. юрид. наук)

Відповідальні секретарі:

Гайдай-Бандурка І. О. (канд. юрид. наук, доц.)

Редакційна рада:

Бандурка О. М. (акад. Нац. акад. прав. наук України, д-р юрид. наук, проф. (голов. ради)), Гусаров С. М. (д-р юрид. наук, проф. (заст. голов. ради)), Савченко  Л. А. (д-р юрид. наук, проф.)

Редколегія:

Ануфрієв М. І. (д-р юрид. наук, проф.), Бандурка О. О. (д-р юрид. наук, проф.), Білас І. Г. (д-р іст. наук, д-р права, проф.), Блажівський Є. М. (д-р юрид. наук, проф.), Дьомін Ю. М. (д-р юрид. наук, проф.), Вовк В. Я. (д-р юрид. наук, проф.), Головко О. М. (д-р юрид. наук, проф.), Задорожній О. В. (канд. юрид. наук, доц.), Давиденко Л. М. (д-р юрид. наук, проф.), Курко М. Н. (д-р юрид. наук, доц.), Кощинець В. В. (канд. юрид. наук, проф.), Кириченко Ю. М. (д-р юрид. наук, проф.), Конопльов В. В. (д-р юрид. наук, проф.), Левченко К. Б. (д-р юрид. наук, проф.), Левицький Т. І. (канд. юрид. наук, доц.), Литвак О. М. (д-р юрид. наук, проф.), Лощихін О. М. (д-р юрид. наук, проф.), Литвинов О. М. (д-р юрид. наук, проф.), Мамутов В. К. (д-р юрид. наук, проф.), Марчак В. Я. (д-р юрид. наук, доц.), Мельник М. І. (д-р юрид. наук, проф.), Олійник В. М. (канд. юрид. наук), Опришко В. Ф. (д-р юрид. наук, проф.), Подоляка А. М. (д-р юрид. наук, доц.), Фріс П. Л. (д-р юрид. наук, проф.), Шишка Р. Б. (д-р юрид. наук, проф.), Шутак І. Д. (д-р юрид. наук, проф.), Щур Б. В. (д-р юрид. наук)

Адресавул. Л. Українки, 26 оф.907, м. Київ, 01133, Україна
E-mail np9907@mail.ru k9907@i.ua
Телефон+38 067 9289123, +38 050 2977758, +38 098 6609908, +38 (044) 331 88 68
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського