Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (7)Автореферати дисертацій (1)Реферативна база даних (56)Авторитетний файл імен осіб (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>A=Чабанюк Я$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 32
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

Хімка У. Т. 
Флуктуації процедури стохастичної оптимізації в схемі дифузійної апроксимації [Електронний ресурс] / У. Т. Хімка, Я. М Чабанюк, С. А. Семенюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. : Фізико-математичні науки. - 2013. - Вип. 1. - С. 239-244. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_fiz_mat_2013_1_45
Досліджено флуктуації процедур стохастичної оптимізації з імпульсним і дифузійним збуренням. Встановлено слабку збіжність двокомпонентного процесу, складеного нормованим імпульсним збуренням та флуктуацією процедури стохастичної оптимізації. Побудовано генератори граничних процесів.
Попередній перегляд:   Завантажити - 341.598 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
2.

Кійковська О. I. 
Процедура стохастичної апроксимації в схемі дифузійної апроксимації з імпульсним збуренням в умовах локального балансу [Електронний ресурс] / О. I. Кійковська, Я. М. Чабанюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. : Фізико-математичні науки. - 2013. - Вип. 2. - С. 161-164. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_fiz_mat_2013_2_30
Встановлено достатні умови збіжності процедури стохастичної апроксимації з імпульсним збуренням у випадку марковських переключень у схемі дифузійної апроксимації за умов локального балансу. Умови сформульовано в термінах властивостей функції Ляпунова усередненої системи.
Попередній перегляд:   Завантажити - 153.078 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
3.

Кукурба В. Р. 
Асимптотична дифузійність флуктуацій неперервної оптимізаційної процедури в напівмарковському середовищі [Електронний ресурс] / В. Р. Кукурба, Я. М. Чабанюк, А. В. Кінаш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. : Фізико-математичні науки. - 2013. - Вип. 2. - С. 184-189. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_fiz_mat_2013_2_35
Розглянуто асимптотичну дифузійність флуктуацій неперервної процедури стохастичної оптимізацїї у випадку, коли функція регресії має сингулярно збурений доданок, який залежить від зовнішнього середовища, що описується рівномірно ергодичним напівмарковським процесом. Використано асимптотичні властивості компенсуючого оператора напівмарковського процесу для побудови генератора граничного дифузійного процесу.
Попередній перегляд:   Завантажити - 171.981 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
4.

Кукурба В. Р. 
Процедура стохастичної оптимізації для моделі тестування з напівмарковськими переключеннями [Електронний ресурс] / В. Р. Кукурба, Я. М. Чабанюк // Математичне та комп'ютерне моделювання. Сер. : Фізико-математичні науки. - 2014. - Вип. 10. - С. 110-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mtkm_fiz_mat_2014_10_13
Розглянуто оптимізаційну процедуру для моделі тестування програмного продукту. Стохастичний процес виявлення помилок описано з допомогою напівмарковського процесу.Optimization procedure for testing model was considered. Stochastic process of errors finding was described using of semi-Markov process.
Попередній перегляд:   Завантажити - 429.694 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
5.

Чабанюк Я. М. 
Про БЖД і МНФ, їх дієвість у підготовці майбутнього учителя фізики [Електронний ресурс] / Я. М. Чабанюк, О. Л. Мірус, О.М. Семерня // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. - 2014. - Вип. 116. - С. 163-167. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2014_116_36
Попередній перегляд:   Завантажити - 408.87 Kb    Зміст випуску     Цитування
6.

Чабанюк Я. В. 
Молекулярні методи вивчення різноманіття ґрунтових мікроорганізмів [Електронний ресурс] / Я. В. Чабанюк // Агроекологічний журнал. - 2013. - № 3. - С. 107-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrog_2013_3_22
Існує широкий спектр молекулярно-генетичних методів вивчення мікробного різноманіття грунту, кожен з яких надає можливість розглянути лише один із його аспектів. Найповнішу інформацію можна одержати за використання широкого спектра цих методів, що забезпечить глобальну оцінку різноманіття, таксономічної структури мікробного угруповання грунту та біоценотичних функцій, які воно виконує. Висвітлено низку молекулярних методів, що найчастіше використовуються у вивченні мікробного різноманіття грунту.
Попередній перегляд:   Завантажити - 183.347 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
7.

Ящук В. У. 
Вплив препаратів Біополіцид та Екотон на поширення збудників гнилі цибулі ріпчастої під час зберігання [Електронний ресурс] / В. У. Ящук, Я. В. Чабанюк, А. А. Бунас // Агроекологічний журнал. - 2014. - № 1. - С. 68-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrog_2014_1_14
Досліджено вплив препаратів Біополіцид та Екотон на поширення збудників гнилі цибулі ріпчастої під час зберігання у сховищах. На основі одержаних результатів розраховано коефіцієнт детермінації, що свідчить про залежність частки здорових цибулин після зимового зберігання від чисельності мікроміцетів у грунті під час вирощування цибулі ріпчастої. Встановлено, що обробка посадкового матеріалу препаратами Біополіцид та Екотон підвищує відсоток зберігання цибулі ріпчастої до 67 та 68 % відповідно.
Попередній перегляд:   Завантажити - 162.138 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
8.

Бунас А. А. 
Різноманіття бактеріальних ізолятів ризосфери рослин ріпаку [Електронний ресурс] / А. А. Бунас, Я. В. Чабанюк, О. В. Лобова // Агроекологічний журнал. - 2014. - № 2. - С. 91-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrog_2014_2_19
З ризосфери ріпаку сорту Чорний велетень виділено домінуючих представників різних таксономічних груп мікроорганізмів. На основі дублювання функцій мікроорганізмів у мікробіоценозі встановлено, що 78 % домінуючих бактеріальних ізолятів проявляють широкоспецифічні трофічні властивості. Вони можуть використовувати в своїх трофічних ланцюгах мінеральні та органічні форми азоту, а за відсутності його зв'язаних форм фіксувати молекулярний азот атмосфери з різною активністю. Доведено, що домінуючі бактеріальні ізоляти A-29, K-11 мають низку корисних у агрономічному вимірі властивостей і за інтродукції в кореневу зону рослин ріпаку забезпечують зменшення втрат азоту субстратом. На основі морфологічних, культуральних, фізіолого-біохімічних властивостей і генів 16S pPHK встановлено, що ізолят A-29 належить до Bacillus subtilis, а ізолят K-11 до Pseudomonas aureofaciens.
Попередній перегляд:   Завантажити - 427.004 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
9.

Опришко Н. О. 
Застосування біополіциду та екотону в технологіях вирощування овочевих культур [Електронний ресурс] / Н. О. Опришко, Я. В. Чабанюк, Ю. В. Терновий, В. У. Ящук, О. М. Дмитрук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. : Агрономія. - 2013. - Вип. 183(1). - С. 162-168. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_agr_2013_183(1)__33
Попередній перегляд:   Завантажити - 246.633 Kb    Зміст випуску     Цитування
10.

Клименко А. М. 
Використання Біополіциду для створення захисно-стимулюючих сумішей [Електронний ресурс] / А. М. Клименко, Я. В. Чабанюк // Сільськогосподарська мікробіологія. - 2014. - Вип. 19. - С. 73-77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smik_2014_19_12
Попередній перегляд:   Завантажити - 737.15 Kb    Зміст випуску     Цитування
11.

Чабанюк Я. В. 
Азотфіксувальна активність бактеріальних ізолятів ризосфери рослин залежно від екотопу виділення [Електронний ресурс] / Я. В. Чабанюк, О. М. Дмитрук, А. А. Бунас // Збалансоване природокористування. - 2015. - № 1. - С. 87-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zp_2015_1_22
Попередній перегляд:   Завантажити - 104.368 Kb    Зміст випуску     Цитування
12.

Кінаш А. В. 
Асимптотична дисипативність дифузійного процесу [Електронний ресурс] / А. В. Кінаш, Я. М. Чабанюк, У. Т. Хімка // Математичне та комп'ютерне моделювання. Сер. : Фізико-математичні науки. - 2014. - Вип. 11. - С. 77-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mtkm_fiz_mat_2014_11_9
Розглянуто дифузійний процес з сингулярно збуреним доданком з марковськими переключеннями. Встановлено вигляд генератора двокомпонентного марковського процесу в схемі дифузійної апроксимації. Знайдено розв’язок проблеми сингулярного збурення на збуреній функції Ляпунова. Встановлено умову асимптотичної дисипативності дифузійного процесу.In this paper we present a diffusion process with singular perturbation terms with Markov switching. The form of generator for two-component Markov process in a diffusion approximation scheme was established. We found the solution of singular perturbation problem for perturbed Lyapunov function. And set the condition for the asymptotic dissipativity of the diffusion process.
Попередній перегляд:   Завантажити - 397.441 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
13.

Кийковская О. И. 
Случайная эволюция в схеме асимптотически малой диффузии с марковскими переключениями [Електронний ресурс] / О. И. Кийковская, Я. М. Чабанюк // Кибернетика и системный анализ. - 2013. - Т. 49, № 2. - С. 164-169. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KSA_2013_49_2_18
Попередній перегляд:   Завантажити - 85.073 Kb    Зміст випуску     Цитування
14.

Химка У. Т. 
Разностная процедура стохастической оптимизации с импульсным возмущением [Електронний ресурс] / У. Т. Химка, Я. М. Чабанюк // Кибернетика и системный анализ. - 2013. - Т. 49, № 5. - С. 145-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KSA_2013_49_5_15
Попередній перегляд:   Завантажити - 91.187 Kb    Зміст випуску     Цитування
15.

Кукурба В. Р. 
Непрерывная процедура стохастической оптимизации с полумарковскими переключениями в схеме диффузионной аппроксимации [Електронний ресурс] / В. Р. Кукурба, Я. М. Чабанюк // Кибернетика и системный анализ. - 2013. - Т. 49, № 6. - С. 92-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KSA_2013_49_6_11
Розглянуто неперервну процедуру стохастичної оптимізації з напівмарковськими переключеннями у схемі дифузійної апроксимації з умовами балансу на сингулярне збурення функції регресії. Для функції регресії, що залежить від рівномірно ергодичного напівмарковського процесу, встановлено достатні умови збіжності через властивості компенсуючого оператора розширеного процесу марковського відновлення процедури та його асимптотичне представлення на збуреній функції Ляпунова.
Попередній перегляд:   Завантажити - 105.057 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
16.

Чабанюк Я. В. 
Екологічні аспекти передпосівної обробки насіння біопрепаратами [Електронний ресурс] / Я. В. Чабанюк, А. М. Клименко, В. У. Ящук // Збалансоване природокористування. - 2015. - № 2. - С. 136-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zp_2015_2_31
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.182 Mb    Зміст випуску     Цитування
17.

Горун П. П. 
Асимптотическое поведение модифицированной процедуры стохастической оптимизации в схеме усреднения [Електронний ресурс] / П. П. Горун, Я. М. Чабанюк // Кибернетика и системный анализ. - 2015. - Т. 51, № 6. - С. 137-146. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KSA_2015_51_6_13
Досліджено асимптотичну поведінку модифікованої дискретної процедури стохастичної оптимізації (ПСО) у марковському середовищі в схемі усереднення. Введено додаткові параметри оптимізації ПСО, використовуючи які одержано різну поведінку флуктуацій на зростаючих інтервалах часу. Встановлено вигляд граничного генератора залежно від обраного нормування, а також показано, що за деяких значень введених параметрів дискретна ПСО є асимптотично нормальною.
Попередній перегляд:   Завантажити - 102.953 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
18.

Семенюк С. А. 
Флуктуации стохастической системы с асимптотическим диффузионным возмущением [Електронний ресурс] / С. А. Семенюк, Я. М. Чабанюк // Кибернетика и системный анализ. - 2008. - Т. 44, № 5. - С. 104-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KSA_2008_44_5_12
Розглянуто випадок стохастичної системи зі швидкістю, сингулярно збуреною за параметром серій. Одержано достатні умови асимптотичної нормальності флуктуацій динамічної системи в околі точки рівноваги. Для цього побудовано розв'язок проблеми сингулярного збурення для асимптотичного представлення генератора розширеного процесу марковського відновлення.
Попередній перегляд:   Завантажити - 90.127 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
19.

Горун П. П. 
Дискретна модель стохастичної оптимізації інвестиційного портфеля [Електронний ресурс] / П. П. Горун, Я. М. Чабанюк // Буковинський математичний журнал. - 2015. - Т. 3, № 1. - С. 45-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmj_2015_3_1_7
Попередній перегляд:   Завантажити - 384.07 Kb    Зміст випуску     Цитування
20.

Клименко А. М. 
Вплив передпосівної обробки насіння на фотосинтетичну продуктивність та урожайність гібриду кукурудзи Красилів 327 МВ [Електронний ресурс] / А. М. Клименко, Я. В. Чабанюк // Корми і кормовиробництво. - 2014. - Вип. 78. - С. 57-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kik_2014_78_12
Попередній перегляд:   Завантажити - 654.047 Kb    Зміст випуску     Цитування
...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського