Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (3)Журнали та продовжувані видання (2)Реферативна база даних (24)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>A=Туз Ю$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 24
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

Туз Ю. М. 
Аналіз похибок системи вимірювання просторово-часових характеристик лінійних фазованих антенних решіток п’єзоелектричних перетворювачів [Електронний ресурс] / Ю. М. Туз, О. П. Красковський, О. О. Мосолаб // Електротехнічні та комп’ютерні системи. - 2012. - № 6. - С. 62-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/etks_2012_6_12
Запропоновано ультразвукову інформаційно-вимірювальну систему для вимірювання просторово-часових характеристик лінійних фазованих антенних решіток п'єзоелектричних перетворювачів в режимі випромінювання. Проаналізовано амплітудні та фазові похибки багатоканального тракту випромінювання та одноканального тракту прийому імпульсних сигналів.Представлена ультразвуковая информационно-измерительная система для измерения пространственно-временных характеристик линейных фазированных антенных решеток пьезоэлектрических преобразователей в режиме излучения. Проанализированы амплитудные и фазовые погрешности многоканального тракта излучения и одноканального тракта приема импульсных сигналов.The article considers ultrasound information measurement system for spatial-temporal characteristics measurements of linear ultrasound phased arrays in emission mode. Amplitude and phase errors of multichannel block and receive channel for impulse signals were analyzed.
Попередній перегляд:   Завантажити - 314.798 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
2.

Туз Ю. М. 
Широкополосный ваттметр проходной мощности без погрешности от собственного потребления [Електронний ресурс] / Ю. М. Туз, А. А. Улянова, А. A. Архипова // Електротехнічні та комп’ютерні системи. - 2012. - № 6. - С. 150-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/etks_2012_6_30
Попередній перегляд:   Завантажити - 294.828 Kb    Зміст випуску     Цитування
3.

Туз Ю. М. 
Оптимізація часу термокомпарування [Електронний ресурс] / Ю. М. Туз, М. В. Добролюбова, А. А. Ульянова // Системи обробки інформації. - 2010. - Вип. 5. - С. 139-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2010_5_34
Подано матеріали щодо визначення деяких похибок еталону одиниці електричної напруги від 0,001 до 1000 В змінного струму в діапазоні частот від 10 Гц до 30 МГц, розробленого в НДІ АЕД НТУУ "КПІ"; надано методику одержання розширеної невизначеності.
Попередній перегляд:   Завантажити - 434.673 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
4.

Туз Ю. М. 
Оптимальний вибір складових частин окремих багатокомпонентних пристроїв [Електронний ресурс] / Ю. М. Туз, М. В. Добролюбова, Ю. С. Шумков, Я. О. Зейгерман // Системи обробки інформації. - 2011. - Вип. 6. - С. 106-109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2011_6_27
Надано матеріали щодо розв'язання задач вибору складових частин окремих багатокомпонентних пристроїв; наведено методику перебору комбінаційних значень, яка надає можливість взаємної компенсації деяких похибок окремих складових принципових схем. Методику було опрацьовано у ході розробки блока еталонних перетворювачів змінної напруги, що увійшли до складу додаткового обладнання вторинного еталону електричної потужності і коефіцієнта потужності у розширеному діапазоні частот і струмів.
Попередній перегляд:   Завантажити - 480.444 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
5.

Туз Ю. М. 
Високоточні вимірювання напруги змінного струму в широкому діапазоні частот [Електронний ресурс] / Ю. М. Туз, О. М. Кривченкова // Системи обробки інформації. - 2011. - Вип. 6. - С. 132-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2011_6_34
Досліджено характеристики існуючих на даний час в світі вимірювачів напруги змінного струму. З урахуванням недоліків існуючих пристроїв запропоновано структурну схему більш точного та більш широкосмугового вимірювача.
Попередній перегляд:   Завантажити - 511.53 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
6.

Туз Ю. М. 
Методики визначення короткочасової нестабільності вихідного сигналу прецизійних джерел напруги [Електронний ресурс] / Ю. М. Туз, М. В. Добролюбова // Системи обробки інформації. - 2011. - Вип. 1. - С. 143-147. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2011_1_36
Представлено матеріали щодо визначення короткочасової нестабільності вихідного сигналу деяких прецизійних джерел напруги; надано методики встановлення інтервалів кореляції та одержання розширеної невизначеності як функції часу.
Попередній перегляд:   Завантажити - 526.946 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
7.

Туз Ю. М. 
Дослідження параметрів характеристик термоперетворювачів [Електронний ресурс] / Ю. М. Туз, О. М. Кривченкова, Ю. О. Струініна // Системи обробки інформації. - 2011. - Вип. 1. - С. 147-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2011_1_37
Досліджено параметри характеристик термоперетворювачів типу ТВБ, ДТПТ та ДТПС. Досліджено нестабільність у часі, зокрема п'ятихвилинну нестабільність. Запропоновано модель перехідних процесів диференційних термоперетворювачів. Наведено результати експериментальних досліджень. Зроблено порівняння похибок нестабільності різних термоперетворювачів.
Попередній перегляд:   Завантажити - 709.499 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
8.

Туз Ю. М. 
Похибки та невизначеність еталону одиниці електричної напруги від 0,001 до 1000 В змінного струму в діапазоні частот від 10 Гц до 30 МГц [Електронний ресурс] / Ю. М. Туз, М. В. Добролюбова, Ю. В. Артюхова // Системи обробки інформації. - 2009. - Вип. 5. - С. 112-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2009_5_33
Представлено технічні та метрологічні характеристики еталону одиниці електричної напруги від 0,001 до 1000 В змінного струму в діапазоні частот від 10 Гц до 30 МГц, розробленого в НДІ АЕД НТУУ "КПІ"; розраховано невизначеності для апаратної складової еталону.
Попередній перегляд:   Завантажити - 490.761 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
9.

Туз Ю. М. 
Метод та система вимірювання просторово-часових характеристик лінійних фазованих антенних решіток п’єзоелектричних перетворювачів [Електронний ресурс] / Ю. М. Туз, О. П. Красковський, О. О. Мосолаб // Методи та прилади контролю якості. - 2012. - № 1. - С. 148-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/metody_2012_1_21
Попередній перегляд:   Завантажити - 863.942 Kb    Зміст випуску     Цитування
10.

Вдовиченко А. В. 
Вимірювання втрат в індуктивностях за параметрами перехідного процесу [Електронний ресурс] / А. В. Вдовиченко, Ю. М. Туз // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2010. - № 5. - С. 126-132. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NVKPI_2010_5_20
Розглянуто метод вимірювання втрат індуктивностей в імпульсному режимі роботи, об'єктами досліджень якого насамперед є електромагнітні елементи (дроселі, трансформатори), що працюють на високих частотах до одиниць мегагерців і мають дуже спотворені форми сигналів, що характеризуються широким спектральним складом та малими коефіцієнтами потужності.
Попередній перегляд:   Завантажити - 370.564 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
11.

Туз Ю. М. 
Широкосмуговий вольтметр напруги змінного струму [Електронний ресурс] / Ю. М. Туз, Ю. В. Артюхова, А. А. Ульянова // Системи обробки інформації. - 2015. - Вип. 6. - С. 140-142. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2015_6_35
На основі алгоритмів адитивної та мультиплікативної корекції розроблено структурну схему вольтметра, в якому суттєво зменшуються мультиплікативні та адитивні похибки, що дозволяє розширити частотний діапазон до 100 МГц та суттєво підвищити чутливість.
Попередній перегляд:   Завантажити - 317.941 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
12.

Туз Ю. В. 
Багаторічна сезонна зміна температури повітря на території України [Електронний ресурс] / Ю. В. Туз // Географія та туризм. - 2012. - Вип. 18. - С. 268-274. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2012_18_46
Попередній перегляд:   Завантажити - 292.174 Kb    Зміст випуску     Цитування
13.

Туз Ю. М. 
Спосіб визначення динамічних характеристик термопар за допомогою радіоімпульсу струму [Електронний ресурс] / Ю. М. Туз, О. В. Козир, А. В. Порхун // Системи обробки інформації. - 2016. - Вип. 6. - С. 164-166. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2016_6_44
Проаналізовано існуючі методи ідентифікації динамічних характеристик термопар. Запропоновано метод експериментального визначення динамічних характеристик термопар, який полягає в створенні ступінчатого тестового впливу на чутливий елемент термопари, за рахунок пропускання радіоімпульсу струму через термопару і в паралельній реєстрації його перехідної характеристики. Приведено схему тестового обладнання, характеристики вихідного сигналу та результати виконаних випробувань.
Попередній перегляд:   Завантажити - 317.591 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
14.

Туз Ю. М. 
Автоматизація аналізу вимірювальних пристроїв [Електронний ресурс] / Ю. М. Туз, О. В. Козир // Механіка гіроскопічних систем. - 2016. - Вип. 31. - С. 92-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mgs_2016_31_10
Попередній перегляд:   Завантажити - 527.37 Kb    Зміст випуску     Цитування
15.

Туз Ю. М. 
Еталон одиниці електричної напруги змінного струму на основі термоелектричних перетворювачів [Електронний ресурс] / Ю. М. Туз, М. В. Добролюбова, Ю. В. Артюхова, Ю. А. Струніна, В. І. Боднарук, Д. Д. Тащук // Термоелектрика. - 2012. - № 3. - С. 79-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TE_2012_3_12
Показано результати досліджень термоперетворювачів типу ТВБ і ДТПТ на стабільність і похибку різнополярності, а також шляхи схемного й алгоритмічного вдосконалення під час їх використання в складі еталона одиниці електричної напруги від 0,1 до 1000 В змінного струму в діапазоні частот від 10 Гц до 30 МГц, розробленого в НІІ АЕІ НТУУ "КПІ".
Попередній перегляд:   Завантажити - 2.354 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
16.

Туз Ю. М. 
Метрологічне забезпечення та контроль системи вимірювання фізичних параметрів відокремлюваних елементів [Електронний ресурс] / Ю. М. Туз, Ю. М. Самарцев, О. Л. Макаров, М. М. Куліковський, О. О. Мороз, А. О. Ульянов // Механіка гіроскопічних систем. - 2016. - Вип. 32. - С. 49-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mgs_2016_32_8
Попередній перегляд:   Завантажити - 531.841 Kb    Зміст випуску     Цитування
17.

Кобзяр Д. А. 
Моделювання високовольтного широкосмугового вимірювального підсилювача [Електронний ресурс] / Д. А. Кобзяр, Ю. М. Туз // Механіка гіроскопічних систем. - 2016. - Вип. 32. - С. 132-139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mgs_2016_32_16
Попередній перегляд:   Завантажити - 919.588 Kb    Зміст випуску     Цитування
18.

Туз Ю. М. 
Эталон единицы электрического напряжения переменного тока на основе термоэлектрических преобразователей [Електронний ресурс] / Ю. М. Туз, М. В. Добролюбова, Ю. В. Артюхова, Ю. А. Струнина, В. И. Боднарук, Д. Д. Тащук // Термоэлектричество. - 2012. - № 3. - С. 83-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ter_2012_3_12
Попередній перегляд:   Завантажити - 2.36 Mb    Зміст випуску     Цитування
19.

Туз Ю. М. 
Методи та засоби вимірювання просторово-часових характеристик ультразвукових лінійних фазованих антенних решіток [Електронний ресурс] / Ю. М. Туз, О. П. Красковський, О. О. Мосолаб // Інформаційні системи, механіка та керування. - 2015. - Вип. 13. - С. 37-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ismk_2015_13_6
Розглянуто методи вимірювання просторово-часових характеристик ультразвукових лінійних фазованих антенних решіток. Представлено структурні схеми розроблених систем вимірювання. Приведено результати порівняльного аналізу теоретичних та експериментальних досліджень просторово-часових характеристик лінійної фазованої антенної решітки.
Попередній перегляд:   Завантажити - 747.411 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
20.

Туз Ю. М. 
Ідентифікація динамічних характеристик термо-перетворювачів [Електронний ресурс] / Ю. М. Туз, О. В. Козир, Т. В. Червона // Механіка гіроскопічних систем. - 2015. - Вип. 30. - С. 53-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mgs_2015_30_9
Попередній перегляд:   Завантажити - 764.396 Kb    Зміст випуску     Цитування
...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського