Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (11)Журнали та продовжувані видання (26)Реферативна база даних (27)Авторитетний файл імен осіб (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>A=Рашкевич Ю$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 8
Представлено документи з 1 до 8
1.

Рашкевич Ю. М. 
Неієрархічна кластеризація звукових одиниць мовного сигналу [Електронний ресурс] / Ю. М. Рашкевич, Д. Д. Пелешко, А. М. Ковальчук, М. Купчак // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Комп’ютерні технології. - 2011. - Т. 160, Вип. 148. - С. 93-98. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduct_2011_160_148_16
Попередній перегляд:   Завантажити - 525.669 Kb    Зміст випуску     Цитування
2.

Грицик В. В. 
Гільбертові простори у векторній моделі подання зображень і наборів зображень [Електронний ресурс] / В. В. Грицик, Д. Д. Пелешко, Ю. М. Рашкевич // Доповiдi Національної академії наук України. - 2010. - № 3. - С. 45-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dnanu_2010_3_10
Розроблено векторну модель подання сигналу-зображення на основі поняття потоку абстрактної вектор-функції. Через визначення скалярного добутку та метрики побудовано та досліджено гільбертові сепарабельні простори операторного подання наборів зображень. Визначено задачу факторизації цих просторів для подальшої розробки методів попередньої обробки зображень і наборів зображень.
Попередній перегляд:   Завантажити - 159.454 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
3.

Рашкевич Ю. М. 
Виділення квазістаціонарних ділянок мовного сигналу на основі псевдообертання матриці відносних несиметричних мір конвергенції [Електронний ресурс] / Ю. М. Рашкевич, Д. Д. Пелешко, Ю. М. Пелех, М. З. Пелешко // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. - 2014. - № 9. - С. 14-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vldubzh_2014_9_4
Запропоновано метод виділення квазістаціонарних ділянок мовного сигналу, який базується на використанні спектральної метрики в топологічному просторі елементарних ділянок. Спектральна метрика будується за додатнім матричним оператором, одержаним внаслідок різницевих операцій над оператором, визначеним на елементарній ділянці мовного сигналу. Наведено результати практичних експериментів.
Попередній перегляд:   Завантажити - 373.608 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
4.

Рашкевич Ю. 
Зміна роздільної здатності у випадку двох вхідних зображень засобом псевдообертання виродженого матричного оператора дивергенцій [Електронний ресурс] / Ю. Рашкевич, Д. Пелешко, І. Ізонін, М. Пелешко, Д. Батюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Комп’ютерні науки та інформаційні технології. - 2016. - № 843. - С. 197-206. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPKNIT_2016_843_28
Розроблено новий метод передискретизації у випадку двох вхідних зображень на основі псевдообертання виродженого матричного оператора дивергенцій. Експериментальні дослідження показують високу стійкість методу до обробки зображень із флуктуаційною функцією інтенсивності. Порівняння результатів роботи розробленого методу з результатами за існуючими на основі співвідношення пікового сигналу до шуму показало підвищення якості передискретизованих зображень. Це зумовлює можливість його ефективного застосування для обробки зображень з різкими краями.
Попередній перегляд:   Завантажити - 297.264 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
5.

Рашкевич Ю. 
Зміна роздільної здатності зображення засобом псевдообертання виродженого матричного оператора відносних симетричних мір конвергенції [Електронний ресурс] / Ю. Рашкевич, І. Ізонін, Д. Пелешко, І. Малець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Комп’ютерні науки та інформаційні технології. - 2015. - № 826. - С. 259-266. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPKNIT_2015_826_37
Розроблено метод зміни роздільної здатності зображення на основі псевдообертання виродженого матричного оператора відносних симетричних мір конвергенції. Процедура передбачає побудову виродженого квадратного матричного оператора на основі мір подібності. Експериментальні дослідження показують високу стійкість методу до обробки зображень із різкофлуктуаційною функцією інтенсивності. Це зумовлює можливість його застосування для оброблення зображень з різкими краями.
Попередній перегляд:   Завантажити - 552.418 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
6.

Рашкевич Ю. М. 
Модифікація методу передискретизації для випадку двох вхідних зображень на основі матриці дивергенції та операції кросинговеру [Електронний ресурс] / Ю. М. Рашкевич, Д. Д. Пелешко, Т. Є. Рак, І. В. Ізонін, Д. А. Батюк // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. - 2016. - № 13. - С. 23-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vldubzh_2016_13_5
Попередній перегляд:   Завантажити - 761.826 Kb    Зміст випуску     Цитування
7.

Рашкевич Ю. М. 
Болонський процес: історія, стан та перспективи [Електронний ресурс] / Ю. М. Рашкевич // Освітня аналітика України. - 2018. - Вип. 3. - С. 5-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/educanalukr_2018_3_2
Попередній перегляд:   Завантажити - 340.198 Kb    Зміст випуску     Цитування
8.

Бодянський Є. В. 
On-line нео-фаззі автоенкодер для систем з глибин навчання на базі нейро-фаззі мережі Колмогорова [Електронний ресурс] / Є. В. Бодянський, О. А. Винокурова, Д. Д. Пелешко, Ю. М. Рашкевич // Розвиток транспорту. - 2017. - Вип. 1. - С. 60-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/transdevel_2017_1_8
Попередній перегляд:   Завантажити - 348.685 Kb    Зміст випуску     Цитування
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського