Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (11)Автореферати дисертацій (1)Реферативна база даних (6)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>A=Рахно О$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 21
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

Рахно О. Я. 
Переселенська діяльність Чернігівського губернського земства [Електронний ресурс] / О. Я. Рахно // Чорноморський літопис. - 2012. - Вип. 5. - С. 77-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chl_2012_5_15
Попередній перегляд:   Завантажити - 337.266 Kb    Зміст випуску     Цитування
2.

Рахно О. Я. 
Чернігівські земці — члени Державної ради Російської імперії [Електронний ресурс] / О. Я. Рахно // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : Історія. - 2013. - № 1050, вип. 46. - С. 91-104. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIS_2013_1050_46_10
Попередній перегляд:   Завантажити - 254.823 Kb    Зміст випуску     Цитування
3.

Рахно О. 
Земський лікар А.Г. Розенель: віхи життя та діяльності [Електронний ресурс] / О. Рахно // Ніжинська старовина. - 2012. - Вип. 13. - С. 129-136. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nizhs_2012_13_18
Попередній перегляд:   Завантажити - 336.64 Kb    Зміст випуску     Цитування
4.

Рахно О. 
Земська діяльність П. А. Буштедта [Електронний ресурс] / О. Рахно // Ніжинська старовина. - 2013. - Вип. 15. - С. 147-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nizhs_2013_15_24
Попередній перегляд:   Завантажити - 332.103 Kb    Зміст випуску     Цитування
5.

Рахно О. Я. 
Земська реформа 1864 р. і запровадження земського самоврядування у Ніжинському повіті Чернігівської губернії [Електронний ресурс] / О. Я. Рахно // Література та культура Полісся. - 2009. - Вип. 51. - С. 73-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkp_2009_51_12
Попередній перегляд:   Завантажити - 194.853 Kb    Зміст випуску     Цитування
6.

Рахно О. Я. 
Чернігівське губернське земство та вшанування пам'яті Т. Г. Шевченка [Електронний ресурс] / О. Я. Рахно // Українська біографістика. - 2014. - Вип. 11. - С. 190-200. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2014_11_14
З'ясовано, що, незважаючи на протидію влади, Чернігівське губернське земство відіграло помітну роль у справі збереження творчої спадщини та вшанування пам'яті геніального українського поета та художника, громадського діяча Т. Г. Шевченка. Показано, що чернігівські земці не лише брали участь у зборі коштів на впорядкування могили Кобзаря в Каневі та будівництво пам'ятника йому в Києві, але й намагалися видавати брошуру про Т. Г. Шевченка та його творчість. Зазначено, що заснований 1902 р. на основі колекцій В. В. Тарновського перший в Україні Музей українських старожитностей став центром збору, збереження та популяризації творчої спадщини Великого Кобзаря.Выяснено, что, несмотря на противодействие властей, Черниговское губернское земство сыграло значительную роль в деле сохранения творческого наследия и чествования памяти гениального украинского поэта и художника, общественного деятеля Т. Г. Шевченко. Показано, что черниговские земцы не только участвовали в сборе средств на приведение в порядок могилы Кобзаря в Каневе и строительство памятника ему в Киеве, но и делали попытки издать брошюру о Т. Г. Шевченко и его творчестве. Отмечено, что созданный в 1902 г. на основе коллекций В. В. Тарновского первый в Украине Музей украинских древностей стал центром сбора, хранения и популяризации творческого наследия Великого Кобзаря.Basing on the wide circle of sources’ analysis, in spite of the authority counteraction, Сhernihiv province zemstvo had played a noticeable role in the matter of preservation the creative legacy and memory celebration of genius Ukrainian poet and artist, the public fi gure T. H. Shevchenko is found out. It is demonstrated that the members of Сhernihiv zemstvo not only took part in gathering money to put in good order the Kobzar grave in Kaniv and building the monument to him in Kyiv but also tried to publish the brochure about T. H. Shevchenko and his works. The fi rst Museum of Ukrainian antiquities in Ukraine which was founded in 1902 on the basis of V. V. Tarnovskyi collections had become the center of collection, preservation and popularization the creative inheritance of Great Kobzar is marked.
Попередній перегляд:   Завантажити - 273.87 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
7.

Рахно О. 
Голова Чернігівської губернської земської управи І. Ф. Іскрицький: віхи життя та громадської діяльності [Електронний ресурс] / О. Рахно // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Історичні науки. - 2014. - Вип. 123. - С. 121-125. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuI_2014_123_22
Попередній перегляд:   Завантажити - 289.505 Kb    Зміст випуску     Цитування
8.

Рахно О. Я. 
Чернігівське земство і питання запровадження української мови у початкових школах губернії [Електронний ресурс] / О. Я. Рахно // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Серія : "Історія та географія". - 2011. - Вип. 41. - С. 176-179. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2011_41_44
Попередній перегляд:   Завантажити - 137.397 Kb    Зміст випуску     Цитування
9.

Рахно О. 
Чернігівський губернський земський гласний О. Ф. Ліндфорс (До 120-х роковин від дня смерті) [Електронний ресурс] / О. Рахно // Сіверянський літопис. - 2010. - № 4-5. - С. 142-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2010_4-5_8
Попередній перегляд:   Завантажити - 104.678 Kb    Зміст випуску     Цитування
10.

Рахно О. 
Земська реформа 1864 р. і утворення органів земського самоврядування в Чернігівській губернії [Електронний ресурс] / О. Рахно // Сіверянський літопис. - 2010. - № 6. - С. 101-111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2010_6_12
Попередній перегляд:   Завантажити - 861.451 Kb    Зміст випуску     Цитування
11.

Рахно О. 
Красовський: віхи життя та громадсько-політичної діяльності [Електронний ресурс] / О. Рахно, Ю. М. Казимир // Сіверянський літопис. - 2012. - № 1-2. - С. 144-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2012_1-2_21
Попередній перегляд:   Завантажити - 136.773 Kb    Зміст випуску     Цитування
12.

Рахно О. 
Подружжя Олександр та Софія Русови у суспільно-політичному житті України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. Рахно // Сіверянський літопис. - 2012. - № 5-6. - С. 131-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2012_5-6_16
Попередній перегляд:   Завантажити - 98.1 Kb    Зміст випуску     Цитування
13.

Рахно О. 
До біографії Ю. О. Русова [Електронний ресурс] / О. Рахно // Сіверянський літопис. - 2013. - № 1. - С. 106-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2013_1_14
Попередній перегляд:   Завантажити - 99.046 Kb    Зміст випуску     Цитування
14.

Рахно О. Я. 
Діяльність статистичного відділення Чернігівського губернського земства по дослідженню пореформеного села [Електронний ресурс] / О. Я. Рахно // Проблеми історії України XIX - початку XX ст.. - 2011. - Вип. 18. - С. 154-162. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piu19-20_2011_18_23
Попередній перегляд:   Завантажити - 302.702 Kb    Зміст випуску     Цитування
15.

Рахно О. 
Земська діяльність М.А. Іскрицького [Електронний ресурс] / О. Рахно // Ніжинська старовина. - 2014. - Вип. 18. - С. 212-220. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nizhs_2014_18_31
Попередній перегляд:   Завантажити - 361.357 Kb    Зміст випуску     Цитування
16.

Рахно О. 
Предводитель дворянства Чернігівської губернії О. О. Муханов: віхи життя та громадської діяльності [Електронний ресурс] / О. Рахно // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Історичні науки. - 2015. - Вип. 134. - С. 85-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuI_2015_134_17
Попередній перегляд:   Завантажити - 472.175 Kb    Зміст випуску     Цитування
17.

Рахно О. Я. 
Земський лікар М. М. Євреїнов: віхи життя та громадської діяльності [Електронний ресурс] / О. Я. Рахно // Сіверщина в історії України. - 2012. - Вип. 5. - С. 275-279. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sviu_2012_5_66
Попередній перегляд:   Завантажити - 280.516 Kb    Зміст випуску     Цитування
18.

Рахно О. Я. 
Земський статистик В. Є. Варзар: віхи життя та громадської діяльності на Чернігівщині [Електронний ресурс] / О. Я. Рахно // Сіверщина в історії України. - 2013. - Вип. 6. - С. 416-420. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sviu_2013_6_106
Попередній перегляд:   Завантажити - 294.263 Kb    Зміст випуску     Цитування
19.

Рахно О. Я. 
Земська діяльність П. І. Богинського [Електронний ресурс] / О. Я. Рахно // Сіверщина в історії України. - 2015. - Вип. 8. - С. 197-201. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sviu_2015_8_45
Попередній перегляд:   Завантажити - 294.963 Kb    Зміст випуску     Цитування
20.

Рахно О. Я. 
Предводитель дворянства Чернігівського повіту Г. М. Глібов: віхи життя та громадської діяльності [Електронний ресурс] / О. Я. Рахно // Сіверщина в історії України. - 2014. - Вип. 7. - С. 204-208. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sviu_2014_7_52
Попередній перегляд:   Завантажити - 307.206 Kb    Зміст випуску     Цитування
...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського