Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (3)Реферативна база даних (4)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>A=Гудзеляк І$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 10
Представлено документи з 1 до 10
1.

Гудзеляк І. 
Старіння населення України [Електронний ресурс] / І. Гудзеляк, У. Стефаник // Часопис соціально-економічної географії. - 2014. - Вип. 16. - С. 89-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chseg_2014_16_15
Попередній перегляд:   Завантажити - 474.433 Kb    Зміст випуску     Цитування
2.

Гудзеляк І. 
Демографічна ситуація у місті Львові [Електронний ресурс] / І. Гудзеляк // Вісник Львівського університету. Серія : Географічна. - 2013. - Вип. 41. - С. 109-116. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Geograf_2013_41_13
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.747 Mb    Зміст випуску     Цитування
3.

Гудзеляк І. 
Вплив демографічної політики на процеси народжуваності в Україні [Електронний ресурс] / І. Гудзеляк // Вісник Львівського університету. Серія географічна. - 2011. - Вип. 39. - С. 122-130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Geograf_2011_39_16
Попередній перегляд:   Завантажити - 226.545 Kb    Зміст випуску     Цитування
4.

Гудзеляк І. І. 
Львів у системі найбільших міст України [Електронний ресурс] / І. І. Гудзеляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. - 2013. - № 1. - С. 101-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUg_2013_1_17
Виконано порівняльно-географічний аналіз найбільших міст України. Показано їх роль в національній та обласних системах розселення. Розкрито демографічний, економічний та культурний потенціал Львова та інших міст. Виявлено історико-генетичні відмінності розвитку найбільших міст. Здійснено порівняння міст за показниками середньодушового обсягу промислової продукції, спеціалізацією, екологічними умовами, особистими доходами населення. Проаналізовано бюджетні показники міст. Визначено оптимальні шляхи комплексного розвитку найбільших міст України.
Попередній перегляд:   Завантажити - 187.094 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
5.

Гудзеляк І. 
Приватний сектор і розвиток підприємництва в Україні [Електронний ресурс] / І. Гудзеляк, А. Гудзеляк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. - 2014. - № 11. - С. 99-105. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnug_2014_11_19
Розглянуто процес формування приватного сектора економіки України та особливості розвитку підприємницької діяльності. Показано розподіл об'єктів за формами власності в різних сферах економіки. Розкрито місце приватного сектора в економіці України. Відображено динаміку кількості приватних підприємств, установ, організацій і фермерських господарств; здійснено просторовий аналіз розміщення приватних суб'єктів господарювання. У розрізі різних видів економічної діяльності проаналізовано основні структурні показники діяльності суб'єктів підприємництва, у тім числі кількість суб'єктів господарювання, кількість зайнятих працівників, обсяг реалізованої продукції. Проведено просторовий аналіз діяльності суб'єктів підприємництва. Вказані головні проблеми розвитку приватного сектора в Україні.
Попередній перегляд:   Завантажити - 632.241 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
6.

Гудзеляк І. І. 
Географія міграційних процесів між Україною і Німеччиною [Електронний ресурс] / І. І. Гудзеляк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. - 2012. - № 18. - С. 80-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnug_2012_18_16
Висвітлено тенденції міграційних процесів між Україною та Німеччиною. Охарактеризовано трудову міграцію, а також показано географію розселення українських мігрантів у Німеччині.
Попередній перегляд:   Завантажити - 769.346 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
7.

Гудзеляк І. 
Суспільно-географічні дослідження процесів народжуваності в Україні [Електронний ресурс] / І. Гудзеляк // Економічна та соціальна географія. - 2016. - Вип. 75. - С. 28-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esg_2016_75_7
Попередній перегляд:   Завантажити - 547.289 Kb    Зміст випуску     Цитування
8.

Гудзеляк І. І. 
Демографічна ситуація та розселення населення у Яворівському районі Львівської області [Електронний ресурс] / І. І. Гудзеляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. - 2016. - № 2. - С. 91-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUg_2016_2_15
Попередній перегляд:   Завантажити - 335.079 Kb    Зміст випуску     Цитування
9.

Гудзеляк І. І. 
Демографічна ситуація у світі: глобальне порівняння [Електронний ресурс] / І. І. Гудзеляк, В. Й. Вигор // Економічна та соціальна географія. - 2011. - Вип. 63. - С. 220-226. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esg_2011_63_30
Попередній перегляд:   Завантажити - 379.909 Kb    Зміст випуску     Цитування
10.

Гудзеляк І. 
Суспільно-географічні аспекти інтегральної оцінки демографічної безпеки України та Львівської області [Електронний ресурс] / І. Гудзеляк, Н. Верчин // Часопис соціально-економічної географії. - 2015. - Вип. 19. - С. 84-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chseg_2015_19(2)__16
Попередній перегляд:   Завантажити - 461.768 Kb    Зміст випуску     Цитування
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського