Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційДуховність особистості: методологія, теорія і практика
Пошуковий запит: (<.>IJ=Ж72678<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Духовність особистості: методологія, теорія і практика = Spirituality of a personality: Methodology, Theory and Practice : зб. наук. пр. / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Н.-д. ін-т духов. розв. людини, каф. "ЮНЕСКО" "Духов.-культ. цінності вихов. та освіти". – Сєвєродонецьк: [б. в.]. - Виходить раз на два місяці. - ISSN 2220-6310

Видання індексується Google Scholar

ENGLISH

НАДХОДЖЕННЯ:
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  

Тематика:

висвітлюються актуальні питання методології, теорії й практики розвитку духовної культури особистості в сучасних соціокультурних умовах

Засновники:

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Рік заснування:

2004

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 908 від 23.07.2004 р.

Реєстрація у ДАК України:

Постанова № 3-05/7 від 30.06.2004 р., Постанова № 1-05/3 від 08.07.2009 р.

Спеціальність ДАК:

 • Педагогічні науки
 • Психологічні науки
 • Головний редактор:

  Шевченко Галина Павлівна (чл.-кор. Нац. акад. пед. наук України, д-р пед. наук, проф.)

  Заступники головного редактора:

  Алфімов В. М. (д-р пед. наук, проф.)

  Відповідальні секретарі:

  Рашидова С. С. (канд. пед. наук, доц.)

  Редколегія:

  Бех І. Д. (акад. Нац. акад. пед. наук України, д-р психол. наук, проф.), Вагнер Е. (д-р філос. (Німеччина)), Євтух М. Б. (акад. Нац. акад. пед. наук України, д-р пед. наук, проф. ), Завєтний С. О. (д-р філос. наук, проф.), Іванова Г. (д-р пед. наук, доц. (Болгарія) ), Клім-Клімашевська А. (д-р пед. наук, проф. (Польща)), Локарева Г. В. (д-р пед. наук, проф.), Миропольська Н. Є. (д-р пед. наук, проф.), Пелех Ю. В. (д-р пед. наук, проф.), Помиткін Е. О. (д-р психол. наук, проф.), Рангелова Е. (д-р пед. наук, проф. (Болгарія) ), Савчин М. В. (д-р психол. наук, проф.), Сватко Ю. І. (д-р філол. наук, проф.), Сманцер А. П. (д-р пед. наук, проф. (Білорусь) ), Френсіс Л. Дж. (д-р (Велика Британія)), Хочхеймер Дж. Л. (д-р філос., проф. (США)), Шафер Д. П. (Канада), Шафер Дж. Р. (д-р пед. наук, проф. (Австралія)), Шмідт У. (проф. (США))

  Наукометричні та реферативні бази даних:

  Адресапросп. Радянський, 59а, , м. Сєвєродонецьк, 93400, Україна
  E-mail vidavnictvosnu.ua@gmail.com
  Телефон0666690726
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського