Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційІмідж сучасного педагога
Пошуковий запит: (<.>IJ=Ж22699<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Імідж сучасного педагога = Image of the modern pedagogue : електрон. наук. журн / Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М. В. Остроградського, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України. – Полтава: [б. в.], 1999. - Виходить раз на два місяці. - ISSN 2221-6316 (print). - ISSN 2522-9729 (online)

Видання індексується Google Scholar

ENGLISH

НАДХОДЖЕННЯ:

Термін затримки повних текстів: 24 місяців

2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  

Тематика:

педагогіка, педагогічні технології навчання та виховання, післядипломна педагогічна освіта, педагогічна майстерність, освіта та навчання дорослих

Засновники:

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського, Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України

Рік заснування:

1999

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 14968-3940 ПР від 19.02.2009 р.

Реєстрація у ДАК України:

Постанова №1-02/5 від 10.05.2000 р., Постанова №1-05/3 від 30.03.2011 р., Наказ № 1714 від 28.12.2017 р.

Спеціальність ДАК:

 • Педагогічні науки
 • Головний редактор:

  Білик Надія Іванівна (д-р пед. наук, доц.)

  Заступники головного редактора:

  Зелюк Віталій Володимирович (канд. пед. наук, доц.), Лук’янова Лариса Борисівна (чл.-кор. Нац. акад. пед. наук України, д-р пед. наук, проф.)

  Відповідальні секретарі:

  Курмишева Н. І. (канд. пед. наук, доц.)

  Редакційна рада:

  Зелюк В. В. (канд. пед. наук, доц. (голова)), Хомич Л. О. (д-р пед. наук, проф. (заст. голови)), Білик Н. І. (д-р пед. наук, доц.), Гриньова М. В. (д-р пед. наук, проф.), Ільченко В. Р. (д. чл. Нац. акад. пед. наук України, д-р пед. наук, проф.)

  Редколегія:

  Аніщенко О. В. (д-р пед. наук, проф.), Вовк М. П. (д-р пед. наук, пров. наук. співроб.), Гриньова М. А. (д-р пед. наук, проф.), Дудак А. (д-р хабіліт., проф. (Польща)), Єльникова Г. В. (д-р пед. наук, проф.), Жданова-Неділько О. Г. (д-р пед. наук, доц.), Ільченко В. Р. (д. чл. Нац. акад. пед. наук України, д-р пед. наук, проф.), Калініченко І. О. (канд. пед. наук, доц.), Королюк С. В. (канд. пед. наук, доц.), Кравченко Л. М. (д-р пед. наук, проф.), Кучерявий О. Г. (д-р пед. наук, проф.), Лещенко М. П. (д-р пед. наук, проф.), Лавріненко О. А. (д-р пед. наук, проф.), Мажець Г. (д-р габіліт., проф. (Польща)), Неживий О. І. (д-р філол. наук, проф.), Мирошник О. Г. (канд. психол. наук, доц.), Отич О. М. (д-р пед. наук, проф.), Пікула Н. (д-р хабіліт., проф. (Польща)), Самодрин А. П. (д-р пед. наук, доц.), Ситнікова С. В. (канд. пед. наук, доц. (Білорусь)), Сотська Г. І. (д-р пед. наук, проф.), Стрельніков В. Ю. (д-р пед. наук, проф.), Ткаченко А. В. (д-р пед. наук, доц.), Федій О. А. (д-р пед. наук, проф.), Хомич Л. О. (д-р пед. наук, проф.), Шпак В. П. (д-р пед. наук, проф.)

  Інтернет:

  Наукометричні та реферативні бази даних:

  • Base
  • Google Scholar
  • OpenAIRE
  • WorldCat
  АдресаПолтавський ОІППО, вул. Соборності, 64-ж, м. Полтава, 36014, Україна
  E-mail root@poippo.pl.ua
  Телефон(0532) 56 38 52
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського