Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (162)Автореферати дисертацій (1)
Пошуковий запит: (<.>U=Щ133(4УКР)6-8$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 9
Представлено документи з 1 до 9
1.

Дорошенко С. П. 
Его знает весь мир, кроме Украины / С. П. Дорошенко, А. П. Прядко // Металл и литье Украины. - 2001. - № 3-4. - С. 45-47. - Библиогр.: 6 назв. - рус.

Освещены жизнь и творчество выдающегося украинского скульптора Григория Крука.


Індекс рубрикатора НБУВ: Щ133(4Укр)6-8 Крук

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж14585 Пошук видання у каталогах НБУВ 

2.

Ониськів М.  
Українець Михайло Паращук: Ровесник болгарської волі, Страдник нашої долі / М. Ониськів, Б. Хаварівський; Держ. арх. Терноп. обл. - Т. : Збруч, 2003. - 175 c. - Бібліогр.: с. 162-171. - укp.

Проаналізовано творчу і громадську діяльність уродженця тернопільського краю, видатного українського скульптора М.Паращука (1878 - 1963 рр.).

Проанализирована творческая и общественная деятельность уроженца тернопольского края, известного украинского скульптора М.Паращука (1878 - 1963 гг.).


Індекс рубрикатора НБУВ: Щ133(4УКР)6-8Паращук + Т3(4БОЛ)6-7

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА644778 Пошук видання у каталогах НБУВ 

3.

Ваврух М.  
Відоме та невідоме про Олександра Архипенка (за матеріалами книги "Alexader Archipenko: A Centennial Tribute/Katherine J<$Eroman bold a up 15 back 35 prime }>nszky Michaelsen, Nebama Guralik". Washington, 1986) / М. Ваврух // Народознав. зошити. - 2004. - № 3-4. - С. 582-604. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Щ133(4УКР)6-8

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж68851 Пошук видання у каталогах НБУВ 

4.

Валентин Колосов - живописець і скульптор / ред.: Б. Й. Столярчук. - Рівне : Вид. О.Зень, 2009. - 158 c. - Бібліогр.: с. 115-117. - укp.

Висвітлено життєвий шлях і творчу діяльність відомого вітчизняного художника та скульптора В.О. Колосова. Розглянуто особливості його художнього стилю. Наведено список літературних джерел про нього.

Освещены жизненный путь и творческая деятельность известного отечественного художника и скульптора В.И. Колосоа. Рассмотрены особенности его художественного стиля. Приведен список литературных источников о нем.


Індекс рубрикатора НБУВ: Щ143(4УКР)6-8 Колосов В. + Щ133(4УКР)6-8 Колосов В.

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА717837 Пошук видання у каталогах НБУВ 

5.

Скульптор Михайло Лисенко та його учні : кат. / упоряд.: Л. О. Лисенко; Голов. упр. культури, мистец. та охорони культ. спадщини виконав. органу Київ. міськради (Київ. міськдержадмін.), Київ. міська галерея мистец. "Лавра". - К. : [Формула-прінт], 2006. - 132 c. - укp.

Висвітлено життєвий і творчий шлях видатного українського скульптора М. Лисенка. Проаналізовано творчість учнів скульптора, зокрема, В.І. Нечувітера, М.І. Олексієнко, М.В. Константинової, І.М. Копайгоренко, Г.Н. Кальченко, Б.Є. Климушко, І.П. Довженко, Б.С. Довгань, Є.Ю. Горбаня, Ф.А. Коцюбинського, В.Л. Пацевич. Наведено каталог творів скульптора й його учнів.

Освещен жизненный и творческий путь известного украинского скульптора М. Лисенко. Проанализировано творчество учеников скульптора, в частности, В.И. Нечувитера, М.И. Олексиенко, М.В. Константиновой, И.М. Копайгоренко, Г.Н. Кальченко, Б.Е. Климушко, И.П. Довженко, Б.С. Довгань, Е.Ю. Горбаня, Ф.А. Коцюбинского, В.Л. Пацевич. Приведен каталог произведений скульптора и его учеников.


Індекс рубрикатора НБУВ: Щ133(4УКР)6-8 Лисенко М.

Рубрики:

Шифр НБУВ: СО28518 Пошук видання у каталогах НБУВ 

6.

Дорошенко С. П. 
Скульптура Богдана Мухіна / С. П. Дорошенко // Металл и литье Украины. - 2009. - № 4/5. - С. 73-74. - Бібліогр.: 2 назв. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Щ133(4УКР)6-8

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж14585 Пошук видання у каталогах НБУВ 

7.

Кубриш Н. Р. 
Міфопоетика скульптури О.Архипенка та І.Кавалерідзе : Автореф. дис... канд. мистецтвознав. : 17.00.05 / Н. Р. Кубриш; Нац. акад. образотворч. мистец. і архіт. - К., 2004. - 20 c. - укp.

Розглянуто міфопоетику як тип модерністського мислення XX ст. Показано прояв міфологем і архетипів у скульптурі українських майстрів О.Архипенка та І.Кавалерідзе (мати, герой, жертва, мандрівник, гора) у взаємозв'язку зі світовим образотворчим мистецтвом. Показано архетипічну основу художніх образів скульпторів. Виявлено глибинні національні витоки їх творчості. Висвітлено роль міфопоетики у формуванні нових стилістичних засобів вираження. На підставі порівняльного художнього аналізу виявлено загальне й особливе в міфопоетичній спрямованості їх творчості. Розкрито гуманістичний, життєстверджуючий характер скульптури О.Архипенка та І.Кавалерідзе в контексті кризової ситуації XX ст.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Щ133(7США=УКР)6-8 Архипенко О. + Щ133(4УКР)6-8 Кавалерідзе І.

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА329536 Пошук видання у каталогах НБУВ 

8.

Александр Васякин : альбом / ред.: В. И. Зайцев. - Кривой Рог : Дионис : Анима, 2010. - 144 c. - рус.

Освещена жизнь и творческая деятельность А. Васякина - известного криворожского скульптора, заслуженного художника Украины, почетного гражданина города Кривой Рог. Рассмотрены основные направления его творчества (военная тема, Лениниана, Ленинградская блокада, древнерусская история, работа в жанре портрета, тема легенд и человеческого труда).


Індекс рубрикатора НБУВ: Щ133(4УКР)6-8 Васякін О. + Щ137.53(4УКР)6-8 Васякін О.

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА728171 Пошук видання у каталогах НБУВ 

9.

Олександр Пилєв. Скульптура : [альбом] / упоряд.: І. В. Голод. - Л. : УРА Галиц. Контракти, 2006. - [27] c. - укp.

Висвітлено життєвий і творчий шлях відомого львівського скульптора, заслуженого діяча мистецтв України, професора О.П. Пилєва. Наведено матеріали про його скульптурно-мистецьку та педагогічну діяльність у Львівській національній академії мистецтв, а також основні твори та виставки й участь у Всеукраїнському конкурсі на спорудження пам'ятника князя Д. Галицькому у місті Галичі Івано-Франківщини (1998 р.). Проаналізовано тематику творчого доробку митця, що налічує понад сто оригінальних скульптурних портретів, жанрових композицій, пам'ятників і монументів, меморіальних знаків, творів садово-паркової пластики. Показано особливе значення тем національної історії та Другої світової війни у його творчості. Наведено матеріали про серію скульптурних портретів видатних композиторів і музикантів (П. Чайковського, Ф. Шопена, А. Кос-Анатольського, Ф. Ліста), започатковану О.П. Пилєвим у 1960-х рр.

Освещен жизненный и творческий путь известного львовского скульптора, заслуженного деятеля искусств Украины, профессора А.П. Пилева. Изложены материалы о его скульптурно-художественной и педагогической деятельности в Львовской национальной академии искусств, основных произведениях и выставках, а также участии во Всеукраинском конкурсе на сооружение памятника князю Д. Галицкому в городе Галич Ивано-Франковской области (1998 г.). Проанализировано творческое наследие художника (более сто оригинальных скульптурных портретов, жановых композиций, памятников и монументов, мемориальных знаков, произведений садово-парковой пластики). Показано особое значение тем национальной истории и Второй мировой войны в творчестве А.П. Пилева. Изложены материалы о серии скульптурных портретов выдающихся композиторов и музыкантов (П. Чайковского, Ф. Шопена, А. Кос-Анатольского, Ф. Листа), основанную А.П. Пильневым в 1960-х гг.


Індекс рубрикатора НБУВ: Щ133(4УКР)6-8 Пилев О.

Рубрики:

Шифр НБУВ: СО28991 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського