Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (2)Наукова періодика України (1)
Пошуковий запит: (<.>TJ=Рукописна та книжкова спадщина України<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 341
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

Булатова С. О. 
До витоків історії книжкового колекціонування польського роду магнатів Яблоновських / С. О. Булатова // Рукоп. та книжк. спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів. - 2002. - Вип. 7. - С. 3–13. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч610.61

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж68592 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

2.

Сохань С. В. 
Родинне листування М. І. Петрова у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / С. В. Сохань // Рукоп. та книжк. спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів. - 2002. - Вип. 7. - С. 14–21. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш4г(4УКР)5а

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж68592 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

3.

Клименко І. В. 
Часопис "Рада" як джерело для вивчення редакційно-видавничої діяльності в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст. (на матеріалах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) / І. В. Клименко // Рукоп. та книжк. спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів. - 2002. - Вип. 7. - С. 22–31. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч612.3(4УКР)52-5

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж68592 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

4.

Миронець Н. Р. 
Епістолярна спадщина Ф. Р. Штейнгеля у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського як джерело його життя та діяльності / Н. Р. Миронець // Рукоп. та книжк. спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів. - 2002. - Вип. 7. - С. 32–41. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4УКР)5/6-8

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж68592 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

5.

Бондар Н. П. 
З досвіду атрибуції кириличних видань НБУВ: міфічне львівське Євангеліє 1683 р. друкарні Львівського братства / Н. П. Бондар // Рукоп. та книжк. спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів. - 2002. - Вип. 7. - С. 42–51. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Э37-220.911

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж68592 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

6.

Кисельов Р. Є. 
Видання Спиридона Соболя у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Р. Є. Кисельов // Рукоп. та книжк. спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів. - 2002. - Вип. 7. - С. 52–58. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч611.63(0)-5

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж68592 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

7.

Бобришева І. Ф. 
Рукописи сценічних творів сучасних українських композиторів з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / І. Ф. Бобришева // Рукоп. та книжк. спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів. - 2002. - Вип. 7. - С. 59–63. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч736.022:Щ

Шифр НБУВ: Ж68592 Пошук видання у каталогах НБУВ 

8.

Іщенко Я. О. 
Використання військової символіки у гербах українських міст 60–80-х років ХХ ст. / Я. О. Іщенко // Рукоп. та книжк. спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів. - 2002. - Вип. 7. - С. 64–71. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т215(4УКР)-2

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж68592 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

9.

Міцан Т. В. 
Листування Києво-Могилянської академії як документальне джерело з історії розвитку і діяльності першого вищого навчального закладу східних слов’ян / Т. В. Міцан // Рукоп. та книжк. спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів. - 2002. - Вип. 7. - С. 72–90. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч483(4УКР-2К)4

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж68592 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

10.

Росовецька Т. М. 
Примірник видання "Ключа разумЂнія" 1665 року Михайла Сльозки в рукописних коментарях (до реконструкції образу українського читача другої половини XVII – першої половини XVIII ст.) / Т. М. Росовецька // Рукоп. та книжк. спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів. - 2002. - Вип. 7. - С. 91–102. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч611.63(4УКР)4-5

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж68592 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

11.

Савченко І. В. 
Бєляєвське видання "Шехерезади" М. А. Римського-Корсакова / І. В. Савченко // Рукоп. та книжк. спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів. - 2002. - Вип. 7. - С. 103–110. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Щ313(4РОС)5-8

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж68592 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

12.

Міщук С. М. 
Регіональне наукове краєзнавство України кінця ХІХ – початку ХХ ст. (Товариство дослідників Волині, Волинський музей у Житомирі, Волинське церковно-археологічне товариство, Волинський окрархів) / С. М. Міщук // Рукоп. та книжк. спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів. - 2002. - Вип. 7. - С. 111–119. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т219(4УКР)5

Шифр НБУВ: Ж68592 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

13.

Паславський Т. Б. 
Сучасні поняття періодизації в історичній картографії середніх віків та картознавстві України / Т. Б. Паславський // Рукоп. та книжк. спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів. - 2002. - Вип. 7. - С. 120–130. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т019.3 + Д17

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж68592 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

14.

Непомнящий А. А. 
Новые материалы об изучении Крыма украинскими историками в конце ХІХ – начале ХХ века / А. А. Непомнящий // Рукоп. та книжк. спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів. - 2002. - Вип. 7. - С. 131–145. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т1(4УКР-6КРМ)5

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж68592 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

15.

Ковальчук Г. І. 
Про роботу С. І. Маслова над темою "П.П. Должиков та його бібліотека "Аптека для души" / Г. І. Ковальчук // Рукоп. та книжк. спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів. - 2002. - Вип. 7. - С. 146–185. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч733(4УКР)5-8

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж68592 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

16.

Мицик Ю. А. 
З документації козацької старшини другої половини XVII – першої третини XVIII ст. (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) / Ю. А. Мицик // Рукоп. та книжк. спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів. - 2002. - Вип. 7. - С. 186–203. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4УКР)461-294

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж68592 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

17.

Іванова О. А. 
До питання датування рукописних книг (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) / О. А. Іванова // Рукоп. та книжк. спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів. - 2002. - Вип. 7. - С. 204–216. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч611.5

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж68592 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

18.

Іваннікова М. К. 
Філігранознавчий аналіз у кодикології рукописних книг XVII ст. (на прикладі Руського Хронографа редакції 1620 р.) / М. К. Іваннікова // Рукоп. та книжк. спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів. - 2002. - Вип. 7. - С. 217–240. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т223.3

Шифр НБУВ: Ж68592 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

19.

Маслакова Н. М. 
Рукописна та книжкова спадщина на сторінках видання "Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського" (1998 – 2002 рр.): анот. бібліогр. покаж. / Н. М. Маслакова // Рукоп. та книжк. спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів. - 2002. - Вип. 7. - С. 241–260. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч73 я175

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж68592 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

20.

Бондар Н. П. 
Папір заблудівських видань Івана Федорова та Петра Мстиславця / Н. П. Бондар // Рукоп. та книжк. спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів. - 2009. - Вип. 13. - С. 3–21. - укp.

Проаналізовано водяні знаки паперу примірників видання Євангелія учительного 1569 р., надрукованого І. Федоровим та П. Мстиславцем в маєтності Г. Ходкевича Заблудові, які зберігаються в збірках Києва, Львова, Москви. Виявлено типи, види, варіанти водяних знаків, їх кількісне співвідношення в межах примірника, простежено позошитну динаміку їх зміни. Встановлено групу водяних знаків, помилково внесену свого часу до переліку філіграней Євангелія учительного 1569 р. Набуті відомості використано для історико-книжного дослідження видання, зокрема, історії закупівлі паперу та черговості друкування його частин.

The author analyzes the filigrees on the copies of the Instructive Gospel of 1569 printed by I. Fedorov and P. Mstyslavets at the G. Chodkevytch "Zabludov" manor that are preserved at the Kyiv, Lviv and Moscow collections. The types, kinds and variants of the filigrees are singles out, their quantitative correlations withtin a copy are determined, the dynamics of their change from gathering to gathering is tracked. The group of filigrees mistakenly enrolled in the list of the filigrees of the Instructive Gospel of 1569 is detected. The received data is used in the historical-bibliological studies of the publication, particularly that of the history of the paper purchase and priority of printing of its parts.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч611.63(4УКР)43-33

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж68592 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

...
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського