Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (2)Наукова періодика України (1)
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>TJ=Реєстрація, зберігання і обробка даних<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 122
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

Лапчук А. С. 
Аналіз ближньопольового методу оптичного запису інформації мікросмужковим зондом в освітлювальному режимі / А. С. Лапчук, Є. М. Морозов // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2013. - 15, № 3. - С. 3-19. - Бібліогр.: 20 назв. - укp.

Проаналізовано процес оптичного зчитування інформації ближньопольовим зондом на базі оптичної плазмонної мікросмужкової лінії з оптичних дисків формату ROM. Розраховано параметри ближньопольового оптичного зчитування інформації залежно від розмірів мікросмужкового зонда. Встановлено, що характер розподілу потоку потужності електромагнітного поля біля вершини зонда залежить від довжини зонда та товщини металевого покриття. Показано, що інтерференційні ефекти на вершині зонда суттєво впливають на параметри сканувального ближньопольового оптичного мікроскопа.


Індекс рубрикатора НБУВ: З973-045.4

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 
2.

Beliak Ie. V. 
Design of nanostructured luminofor coating for a multi-junction solar cell / Ie. V. Beliak, D. Yu. Manko, A. A. Kryuchyn // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2013. - 15, № 3. - С. 20-25. - Бібліогр.: 13 назв. - англ.

Зазначено, що розробка високоефективних сонячних елементів є актуальним напрямком як матеріалознавчої науки, так і фізики напівпровідників. Однією з найважливіших проблем, що потребують нагального вирішення, є значна невідповідність між спектром сонячного випромінювання і спектром поглинання фотоелемента. Запропоновано метод, що полягає в синтезі та нанесенні на поверхню фотоелемента люмінофорного шару, який функціонує як перетворювач електромагнітного випромінювання. Показано, що наноструктуроване піразолінове покриття здатне перетворювати падаюче сонячне випромінювання у вторинне оптичне випромінювання для оптимальної відповідності сонячного спектра та спектра поглинання фотоелемента. Результати експериментального дослідження показали широкі можливості у процесі створення такого типу покриття. Встановлено, що одержані наноструктуровані органічні композити характеризуються достатньою величиною спектрального зсуву (200 - 400 нм), що може варіюватися шляхом введення домішок у процесі синтезу люмінофору, високим квантовим виходом 80 % і є досить стабільними за умов довготривалого інтенсивного опромінення.


Індекс рубрикатора НБУВ: З252.8

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 
3.

Липинский А. Ю. 
Математическая модель паттерна межсоединений в оптических вычислительных устройствах с динамически изменяемой архитектурой / А. Ю. Липинский // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2013. - 15, № 3. - С. 26-34. - Библиогр.: 16 назв. - рус.

Построена математическая модель паттерна межсоединений, сформированного в фоторефрактивном кристалле. Проведено моделирование процесса записи паттерна и изменения направления распространения дифрагированных лучей в зависимости от его структуры, проиллюстрировавшее возможность реконфигурации объемных межсоединений в акустооптических оптоэлектронных вычислительных устройствах.


Індекс рубрикатора НБУВ: З970.640

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 
4.

Ландэ Д. В. 
Гиперкомплексный подход к моделированию репутации в социальных сетях / Д. В. Ландэ, Я. А. Калиновский, Ю. Е. Бояринова // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2013. - 15, № 3. - С. 35-41. - Библиогр.: 14 назв. - рус.

Рассмотрена одна из характеристик агентов в социальных сетях - репутация, а также возможность использования гиперкомплексного представления данных для моделирования и оценки репутации.


Індекс рубрикатора НБУВ: С5*343.4 + Ч62 с51

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 
5.

Кравцов Г. А. 
Подход к минимизации необходимых технических ресурсов при хранении метрологических данных в Smart Grid / Г. А. Кравцов // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2013. - 15, № 3. - С. 42-48. - Библиогр.: 4 назв. - рус.

Описан подход моделирования распределения точек учета в домене потребления электроэнергии в интеллектуальной сети Smart Grid сведением к нормализированной аддитивной функции распределения на базе двумерного нормального распределения. Целью моделирования является уменьшение потребности в технических ресурсах (дисковом пространстве) при хранении метрологических данных с электронной цифровой подписью.


Індекс рубрикатора НБУВ: З280.7 + З970.31

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 
6.

Матов О. Я. 
Захист цілісності інформації при застосуванні коду "зважених груп" / О. Я. Матов, В. С. Василенко, М. Ю. Василенко // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2013. - 15, № 3. - С. 49-60. - Бібліогр.: 5 назв. - укp.

Для задач забезпечення контролю цілісності інформаційних об'єктів на прикладі коду "зважених груп" розглянуто загальні підходи щодо побудови завадостійких кодів.


Індекс рубрикатора НБУВ: З811.4

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 
7.

Iwaniak M. 
Coloured Petri Net model of two-phase commit protocol with multiple participants / M. Iwaniak, W. Khadzhynov // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2013. - 15, № 3. - С. 61-70. - Бібліогр.: 5 назв. - англ.

Розглянуто застосування розфарбовуваних мереж Петрі для побудови моделей та подальшої імітації двофазного протоколу підтвердження розподілених транзакцій - 2PC (Two-phase commit) з багатьма учасниками. Надано опис основних понять розфарбовуваних мереж Петрі, що використовуються, а також дії двофазного протоколу підтвердження транзакцій для більш ніж одного учасника. За допомогою відповідного вибору початкових розміток проаналізовано досяжні стани для різних ситуацій, які можуть виникнути в процесі реалізації розподілених транзакцій із застосуванням протоколу 2PC.


Індекс рубрикатора НБУВ: З970.31

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 
8.

Штукин М. В. 
Минимизация риска жизнедеятельности при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций / М. В. Штукин, А. Я. Куземин, И. Б. Сироджа // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2013. - 15, № 3. - С. 71-80. - Библиогр.: 3 назв. - рус.

Показано развитие методологии поиска решений для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с помощью интеллектуальных систем принятия решений на основании микроситуацийной базы квантов знаний прецедентов.


Індекс рубрикатора НБУВ: З970.53 + Ц9-52:З97

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 
9.

Индутный И. З. 
Оптическая запись микро- и наноразмерных рельефных структур на неорганических резистах Ge - Se / И. З. Индутный, А. А. Крючин, Ю. А. Бородин, В. А. Данько, М. В. Луканюк, В. И. Минько, П. Е. Шепелявый, Э. В. Гера, В. М. Рубиш // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2013. - 15, № 4. - С. 3-12. - Библиогр.: 19 назв. - рус.

Представлены результаты экспериментальных исследований по записи микрорельефных структур сфокусированным лазерным излучением с длиной волны 405 нм на пленках неорганических фоторезистов системы Ge - Se. Показано, что микрорельефные структуры глубиной 100 нм могут быть получены на неорганических фоторезистах состава GeSe3. Увеличение содержания германия (исследовался состав GeSe2) не позволяет получать микрорельефные структуры с глубиной рельефа, необходимой для изготовления дисков-оригиналов, используемых в производстве DVD и BD компакт-дисков. Пленки с высоким содержанием Se (GeSe8) характеризуются наличием кристаллических включений и не могут быть использованы для получения микрорельефных структур при записи информации на диски-оригиналы.


Індекс рубрикатора НБУВ: З973-045.4

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 
10.

Субботин С. А. 
Разбиение исходной выборки большого объема для решения задач диагностики и распознавания образов на основе методов вычислительного интеллекта / С. А. Субботин // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2013. - 15, № 4. - С. 13-22. - Библиогр.: 12 назв. - рус.

Предложен новый метод разбиения исходной выборки на обучающую и тестовую, сохраняющий в сгенерированной подвыборке наиболее важные топологические свойства исходной выборки и не требующий ее загрузки в память. Он обеспечивает последовательную обработку экземпляров, а также выполняет преобразование многомерных координат в одномерные и дискретизацию для улучшения обобщающих свойств. Метод позволяет значительно уменьшить размер выборки и снизить требования к ресурсам компьютера.


Індекс рубрикатора НБУВ: З970.5

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 
11.

Котило М. О. 
Моделювання консолідованого інформаційного ресурсу для комунікативної взаємодії користувачів веб-сторінки кафедри / М. О. Котило, Ю. О. Сєров // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2013. - 15, № 4. - С. 23-31. - Бібліогр.: 7 назв. - укp.

Розглянуто питання створення консолідованого інформаційного ресурсу як комунікативної ланки для взаємодії зі вступниками та випускниками кафедри. Визначено мету розроблення, очікувані ефекти від створення веб-форуму, вхідні та вихідні дані ресурсу. Проведено системний аналіз об'єкта дослідження, створено діаграму потоків даних і діаграму "сутність - зв'язок".


Індекс рубрикатора НБУВ: З970.312.1

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 
12.

Додонов О. Г. 
Архітектура системи моніторингу, адаптивного агрегування та узагальнення інформації / О. Г. Додонов, Д. В. Ланде, В. Г. Путятін, В. В. Жигало // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2013. - 15, № 4. - С. 32-40. - Бібліогр.: 10 назв. - укp.

Представлено функціональну схему узагальненої системи моніторингу, адаптивної агрегації та узагальнення потоків інформації з глобальних комп'ютерних мереж для забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності. Надано опис основних етапів обробки інформації та інформаційних потоків, наведено стислий опис макету - експериментальної системи. Практичне значення роботи полягає в обгрунтуванні підходів і засобів створення інформаційно-аналітичного середовища для проведення науково-аналітичних досліджень.


Індекс рубрикатора НБУВ: З970.31

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 
13.

Антонов Є. Є. 
Оптичні властивості серії гальванічних матриць мікрорельєфних світлоповертальних структур / Є. Є. Антонов, А. В. Панкратова, О. В. Шиховець // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2013. - 15, № 4. - С. 41-50. - Бібліогр.: 8 назв. - укp.

Досліджено оптичні властивості серії гальванічних копій матриць світлоповертальних структур і мікропризмових пристроїв; визначено кутові діаграми світлоповертання для різних матриць світлоповертачів; виконано аналіз можливості використання нікелевих копій матриць-оригіналів для виготовлення світлоповертачів і мікропризмових елементів.


Індекс рубрикатора НБУВ: В342.8

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 
14.

Прокопенко С. Д. 
О копировании данных НЖМД с дефектными секторами при производстве компьютерно-технических экспертиз / С. Д. Прокопенко, С. Р. Коженевский // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2013. - 15, № 4. - С. 51-55. - Библиогр.: 3 назв. - рус.

Описаны проблемы копирования данных накопителей на жестких магнитных дисках, имеющих дефектные сектора. Приведены результаты тестирования различных аппаратных блокираторов записи при копировании данных с дефектных дисков. Предложен специализированный блокиратор записи собственной разработки с функцией восстановления информации.


Індекс рубрикатора НБУВ: З973-045.043.2

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 
15.

Юрлов В. І. 
Аналіз впливу конструкційних особливостей дифракційних оптичних модуляторів на контраст зображення / В. І. Юрлов, С. О. Шило, А. С. Лапчук // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2013. - 15, № 4. - С. 56-76. - Бібліогр.: 11 назв. - укp.

Проаналізовано процеси, пов'язані з контрастом зображення, що утворюються за допомогою скануючого оптичного модулятора (СОМ). Показано, що амплітудний дисбаланс елементів оптичного модулятора викликає принципові обмеження на досягнення максимального контрасту в СОМ та в інших світлових модуляторах. Це явище може бути компенсовано коректним дизайном і оптимальним вибором відношення ширин стрічка/отвір.


Індекс рубрикатора НБУВ: З94-021

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 
16.

Яремчук Ю. Є. 
Метод вироблення та перевіряння цифрового підпису на основі рекурентних послідовностей / Ю. Є. Яремчук // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2013. - 15, № 4. - С. 77-85. - Бібліогр.: 15 назв. - укp.

Запропоновано метод вироблення та перевіряння цифрового підпису, що базується на математичному апараті рекурентних Vk-послідовностей, а також схему та протокол його реалізації. Аналіз запропонованого методу показав, що, у порівнянні з відомими аналогами, він є більш стійким і майже вдвічі забезпечує спрощення обчислень під час перевіряння підпису, крім того запропонований метод має значно простішу процедуру завдання параметрів.


Індекс рубрикатора НБУВ: З970.403

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 
17.

Горбов І. В. 
Визначення потенційних експертних груп науковців у мережі співавторства з використанням методів підтримки прийняття рішень / І. В. Горбов, С. В. Каденко, І. В. Балагура, Д. Ю. Манько, О. В. Андрійчук // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2013. - 15, № 4. - С. 86-96. - Бібліогр.: 26 назв. - укp.

Представлено мережу співавторства з комп'ютерних наук на основі реферативної бази даних "Україніка наукова". Визначено її основні показники центральності. Показано можливість виділення на їх основі експертних груп і наукових шкіл. Запропоновано використання методів підтримки прийняття рішень для визначення кластерів у мережі співавторства та показано шляхи застосування методу "ординального факторного аналізу" для визначення вагомості різних показників центральності складних мереж.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч231.684

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 
18.

Каліновський Я. О. 
Алгоритмічно-структурні та схемотехнічні особливості апаратної реалізації операцій з кватерніонами у функціональних процесорах / Я. О. Каліновський, Ю. Є. Боярінова, В. П. Тарасенко, Я. М. Клятченко // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2013. - 15, № 2. - С. 17-28. - Бібліогр.: 10 назв. - укp.

Показано принципову можливість створення багатопроцесорних систем на базі програмованих інтегральних мікросхем з уже реально досягнутим рівнем інтеграції для прямої апаратної реалізації повної системи операцій над кватерніонами.


Індекс рубрикатора НБУВ: З970.221

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
19.

Зубок В. Ю. 
Аналіз характеристик нових мереж обміну інтернет-трафіком / В. Ю. Зубок // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2013. - 15, № 2. - С. 48-54. - Бібліогр.: 5 назв. - укp.

Проведено дослідження характеристик трьох українських мереж обміну інтернет-трафіком. Порівняння таких характеристик як розподіл ступеню, середній коротший шлях, коефіцієнт кластеризації надало змогу знайти в топології цих мереж як спільні риси, так і суттєві відмінності, які можна використовувати в процесі пошуку оптимальних вузлів з точки зору приєднання до мережі Інтернет чи розміщення в ній інформаційних ресурсів.


Індекс рубрикатора НБУВ: З970.312.1

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
20.

Снарский А. А. 
Графы видимости - инструмент сетевого анализа рядов измерений / А. А. Снарский, Д. В. Ландэ // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2013. - 15, № 2. - С. 29-38. - Библиогр.: 30 назв. - рус.

Приведен обзор методов сетевого анализа рядов измерений, базирующихся на алгоритмах построения графов видимости. Описаны оригинальные алгоритмы построения динамического графа видимости и компактифицированного графа горизонтальной видимости для сети слов.


Індекс рубрикатора НБУВ: З970.31

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
...
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського