Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>TJ=Ресурсоекономічні матеріали, конструкції, будівлі та споруди<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 234
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

Чемодуров В. Т. 
Вероятностный подход к оптимальному проектированию строительных конструкций / В. Т. Чемодуров, В. В. Вдовиченко // Ресурсоеконом. матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. пр. - 2012. - Вип. 24. - С. 419-424. - Библиогр.: 9 назв. - рус.

Рассмотрен системный подход к проектированию строительных конструкций с точки зрения обеспечения заданной вероятности их функционирования. Предложена методика оптимального проектирования, предназначенная для решения широкого класса задач, у которых оптимальное решение лежит на функциональных границах. Предположено, что предложенная методика исследования может дать существенный результат в экономии материальных ресурсов при проектировании и строительстве сооружений различного предназначения. Исследование базируется на применении методов стохастического программирования.


Індекс рубрикатора НБУВ: Н5-02

Шифр НБУВ: Ж70157 Пошук видання у каталогах НБУВ 
2.

Скорук Л. М. 
Визначення ефективної товщини несучих стін кругових рамп багатоповерхових гаражів-стоянок / Л. М. Скорук, О. В. Сібіковський // Ресурсоеконом. матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. пр. - 2012. - Вип. 24. - С. 402-406. - Бібліогр.: 7 назв. - укp.

Обгрунтовано товщину стін кругових рамп гаражів-стоянок для I-ої температурної зони з використанням найбільш поширених матеріалів. Охарактеризовано переваги та недоліки використання пінобетонних блоків в будівництві стін кругових рамп багатоповерхових гаражів-стоянок.


Індекс рубрикатора НБУВ: Н431 + Н743.22-043

Шифр НБУВ: Ж70157 Пошук видання у каталогах НБУВ 
3.

Задорожнікова І. В. 
Визначення ефективності відновлення експлуатаційних властивостей підсилених залізобетонних колон / І. В. Задорожнікова, Б. А. Боярчук, О. А. Ужегова, С. В. Ротко // Ресурсоеконом. матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. пр. - 2012. - Вип. 24. - С. 519-529. - Бібліогр.: 7 назв. - укp.

За допомогою розрахунку в ПК ЛИРА визначено числові значення зусиль, що виникають в елементах колони під час дії на них наперед відомих навантажень, та ефективний спосіб підсилення залізобетонних колон.


Індекс рубрикатора НБУВ: Н53-09 + Н539.1-028

Шифр НБУВ: Ж70157 Пошук видання у каталогах НБУВ 
4.

Зоценко М. Л. 
Визначення тріщиностійкості грунтоцементних конструкцій, котрі працюють на згин / М. Л. Зоценко, О. В. Петраш // Ресурсоеконом. матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. пр. - 2012. - Вип. 24. - С. 442-447. - Бібліогр.: 3 назв. - укp.

Представлено результати випробування грунтоцементу за лабораторних умов на розтяг двома способами. Наведено приклад використання одержаних даних під час розрахунку грунтоцементної утримуючої конструкції на утворення нормальних тріщин.


Індекс рубрикатора НБУВ: Н331.37 + Л456-106

Шифр НБУВ: Ж70157 Пошук видання у каталогах НБУВ 
5.

Семенюк С. Д. 
Восстановление эксплуатационных качеств железобетонных колонн при помощи стальной обоймы / С. Д. Семенюк, И. И. Мельянцова // Ресурсоеконом. матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. пр. - 2012. - Вип. 24. - С. 30-38. - Библиогр.: 7 назв. - рус.

Експериментально підтверджено, що спосіб посилення стислих елементів сталевої обоймою, виконаний з кутикiв з попередньо напруженими планками, є ефективним, у цьому разі краще передавати зусилля через ядро перерізу і обойму посилення.


Індекс рубрикатора НБУВ: Н53-09

Шифр НБУВ: Ж70157 Пошук видання у каталогах НБУВ 
6.

Борисюк О. П. 
Вплив анкерування композитної стрічки при підсиленні дослідних зразків згинальних елементів / О. П. Борисюк, О. П. Конончук, Ю. М. Собко // Ресурсоеконом. матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. пр. - 2012. - Вип. 24. - С. 496-501. - Бібліогр.: 5 назв. - укp.

Наведено результати експериментальних досліджень впливу анкерування на роботу згинальних залізобетонних балок підсилених композитними матеріалами на основі вуглепластиків, за дії на них однократних та малоциклових навантажень різних рівнів.


Індекс рубрикатора НБУВ: Н539.12-01 + Н53-09

Шифр НБУВ: Ж70157 Пошук видання у каталогах НБУВ 
7.

Галалюк А. В. 
Вплив міцності розчину при стисканні на величину модуля пружності розчину і коефіцієнт Пуассона / А. В. Галалюк // Ресурсоеконом. матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. пр. - 2012. - Вип. 24. - С. 100-105. - Бібліогр.: 3 назв. - укp.

Визначено вплив міцності розчину під час стискання на величину модуля пружності розчину і коефіцієнт Пуассона.


Індекс рубрикатора НБУВ: Г562.171.2

Шифр НБУВ: Ж70157 Пошук видання у каталогах НБУВ 
8.

Яковенко О. О. 
Вплив розміщення точкових опор на частоти і форми власних коливань пластин / О. О. Яковенко // Ресурсоеконом. матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. пр. - 2012. - Вип. 24. - С. 308-319. - Бібліогр.: 24 назв. - укp.

Проведено розрахунок за допомогою методу скінченних елементів прямокутної, квадратної і трикутної пластин на власні коливання і досліджено вплив розміщення точкових опор на частоти і форми власних коливань. Побудовано регулярну сітку скінченних елементів для трикутної пластини з використанням узагальненого чотирикутника. Наведено варіант розрахунку пластини з жорсткою та пружньо-піддатливою опорами. Результати розрахунків порівняно з результатами, одержаними за допомогою альтернативних методів.


Індекс рубрикатора НБУВ: В251.630.35

Шифр НБУВ: Ж70157 Пошук видання у каталогах НБУВ 
9.

Бліхарський З. Я. 
Вплив способу влаштування обойми підсилення на міцність стиснутих елементів / З. Я. Бліхарський, Р. Є. Хміль, Є. С. Царьов // Ресурсоеконом. матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. пр. - 2012. - Вип. 24. - С. 488-495. - Бібліогр.: 9 назв. - укp.

Наведено результати дослідження впливу способу влаштування обойми підсилення на несучу здатність стиснутих елементів. Визначено експериментальним та теоретичним шляхом міцність бетонних призм, підсилених бетонною обоймою.


Індекс рубрикатора НБУВ: Н53-09

Шифр НБУВ: Ж70157 Пошук видання у каталогах НБУВ 
10.

Ярмолюк О. І. 
Вплив чинників часу та вмісту органічної речовини на міцність зразків грунтоцементу / О. І. Ярмолюк // Ресурсоеконом. матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. пр. - 2012. - Вип. 24. - С. 480-487. - Бібліогр.: 10 назв. - укp.

Надано результати досліджень впливу чинників часу і вмісту органічної речовини на міцність грунтоцементних елементів, виготовлених за лабораторних умов. Обгрунтовано можливість зміцнення заторфованих грунтів грунтоцементними елементами.


Індекс рубрикатора НБУВ: Н331.37 + Л456-106

Шифр НБУВ: Ж70157 Пошук видання у каталогах НБУВ 
11.

Валовой О. І. 
Врахування порушення зчеплення робочої арматури з бетоном на експлуатаційні характеристики дослідних балок / О. І. Валовой, О. Ю. Єрьоменко, М. О. Валовой // Ресурсоеконом. матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. пр. - 2012. - Вип. 24. - С. 93-99. - Бібліогр.: 5 назв. - укp.

Наведено результати експериментальних досліджень дослідних балок з порушеним зчепленням арматури з бетоном. Наведено теорію розрахунку таких елементів. Приведено аналіз залежності ступеню порушення зони зчеплення та її довжини на експлуатаційні характеристики дослідних балок.


Індекс рубрикатора НБУВ: Н53-082

Шифр НБУВ: Ж70157 Пошук видання у каталогах НБУВ 
12.

Чорна І. В. 
Гідратація і міцність композиційних в'яжучих на основі портландцементу, доменного шлаку і цементного пилу / І. В. Чорна // Ресурсоеконом. матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. пр. - 2012. - Вип. 24. - С. 47-54. - Бібліогр.: 5 назв. - укp.

Проаналізовано вплив виду композиційних в'яжучих, що містять пил-виносу обертових клінкеровипалювальних печей, їх складу, питомої поверхні та вмісту суперпластифікатору на ступінь гідратації в'яжучих в різному віці. Експериментально підтверджено для композиційних в'яжучих взаємозв'язок між міцністю та відносною густиною, яка враховує ступінь гідратації в'яжучих та їх нормальну густоту.


Індекс рубрикатора НБУВ: Н32 + Л456.3-106

Шифр НБУВ: Ж70157 Пошук видання у каталогах НБУВ 
13.

Кузло М. Т. 
Деформації грунтових масивів при роботі водозабірних свердловин / М. Т. Кузло // Ресурсоеконом. матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. пр. - 2012. - Вип. 24. - С. 456-464. - Бібліогр.: 3 назв. - укp.

На основі математичного моделювання фільтраційного потоку в грунтовому масиві одержано вертикальні зміщення поверхні землі під час роботи водозабірних свердловин.


Індекс рубрикатора НБУВ: Н581.121 + Н761.102.2

Шифр НБУВ: Ж70157 Пошук видання у каталогах НБУВ 
14.

Савицький В. В. 
Деформування бетону і арматури в збірно-монолітних нерозрізних залізобетонних балках з ненапруженими та попередньо-напруженими стиками при повторних навантаженнях / В. В. Савицький // Ресурсоеконом. матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. пр. - 2012. - Вип. 24. - С. 242-249. - Бібліогр.: 3 назв. - укp.

Наведено результати дослідження впливу повторних (малоциклових) навантажень середніх та високих рівнів на деформування бетону і арматури в збірно-монолітних нерозрізних двопрольотних залізобетонних балках з різними за конструкцією стиками надопорної арматури.


Індекс рубрикатора НБУВ: Н539.1-01

Шифр НБУВ: Ж70157 Пошук видання у каталогах НБУВ 
15.

Михайловський Д. В. 
Деякі міркування щодо визначення коефіцієнта поздовжнього згину при розрахунку дерев'яних конструкцій / Д. В. Михайловський, М. С. Коваленко // Ресурсоеконом. матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. пр. - 2012. - Вип. 24. - С. 202-207. - Бібліогр.: 7 назв. - укp.

Розглянуто методологічні підходи до визначення коефіцієнта повздовжнього згину під час розрахунку елементів дерев'яних конструкцій на центральний стиск.


Індекс рубрикатора НБУВ: Н55-028

Шифр НБУВ: Ж70157 Пошук видання у каталогах НБУВ 
16.

Гомон С. С. 
Діаграми механічного стану деревини сосни за повторного деформування до повної втрати міцності матеріалу / С. С. Гомон, С. С. Гомон, Т. А. Сасовський // Ресурсоеконом. матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. пр. - 2012. - Вип. 24. - С. 106-112. - Бібліогр.: 6 назв. - укp.

Наведено результати експериментальних досліджень міцності та деформативності деревини сосни та проведено аналітичний опис механічного стану матеріалу за повторного навантаження до повної втрати несучої здатності матеріалу.


Індекс рубрикатора НБУВ: М113

Шифр НБУВ: Ж70157 Пошук видання у каталогах НБУВ 
17.

Сунак О. П. 
До визначення внутрішніх зусиль у пологій оболонці від'ємної гауссової кривини при дії вертикального навантаження / О. П. Сунак, С. О. Ужегов, О. А. Пахолюк // Ресурсоеконом. матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. пр. - 2012. - Вип. 24. - С. 413-418. - Бібліогр.: 2 назв. - укp.

Наведено вирази для аналітичного визначення внутрішніх зусиль від вертикального навантаження в оболонці у формі гіперболічного параболоїда з головними напрямками поверхні вздовж діагоналей основи оболонки.


Індекс рубрикатора НБУВ: В251.649.1-01

Шифр НБУВ: Ж70157 Пошук видання у каталогах НБУВ 
18.

Клюка О. М. 
До визначення міцності просторових перерізів звичайно армованих залізобетонних елементів прямокутного профілю з подвійним армуванням при згині з крученням на основі деформаційної моделі / О. М. Клюка, М. С. Жорняк // Ресурсоеконом. матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. пр. - 2012. - Вип. 24. - С. 153-159. - Бібліогр.: 10 назв. - укp.

Виходячи з аналізу власних досліджень, запропоновано методику визначення міцності просторових перерізів звичайно армованих залізобетонних елементів прямокутного профілю з подвійним армуванням під час згину з крученням на основі деформаційної моделі.


Індекс рубрикатора НБУВ: Н53-01

Шифр НБУВ: Ж70157 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 
19.

Ротко С. В. 
До розрахунку балки монолітного ребристого перекриття із урахуванням фізичної нелінійності / С. В. Ротко, О. А. Ужегова, І. В. Задорожнікова, В. В. Дудченко // Ресурсоеконом. матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. пр. - 2012. - Вип. 24. - С. 235-241. - Бібліогр.: 4 назв. - укp.

Досліджено вплив нелінійних властивостей бетону та арматури на напружено-деформований стан другорядної балки монолітного перекриття під час розрахунку в ПК ЛІРА.


Індекс рубрикатора НБУВ: Н441.331.1 + Н539.1-028

Шифр НБУВ: Ж70157 Пошук видання у каталогах НБУВ 
20.

Павліков А. М. 
До розрахунку міцності залізобетонних елементів за нелінійною деформаційною моделлю / А. М. Павліков, Д. Ф. Федоров // Ресурсоеконом. матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. пр. - 2012. - Вип. 24. - С. 215-222. - Бібліогр.: 9 назв. - укp.

Наведено пропозиції щодо удосконалення інженерних розрахунків міцності залізобетонних елементів у нормальному перерізі на основі характерних властивостей діаграми стану залізобетонного елементу нелінійної деформаційної моделі.


Індекс рубрикатора НБУВ: Н53-028.4

Шифр НБУВ: Ж70157 Пошук видання у каталогах НБУВ 
...
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського