Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>TJ=Проблеми розвитку інформаційного суспільства: матеріали міжнар. форуму, 7 - 9 жовт. 2009 р., Львів<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 54
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

Горлач В. М. 
Автоматизація підготовки електронних ресурсів періодичних наукових видань Львівського університету / В. М. Горлач, О. М. Левченко // Проблеми розвитку інформаційного суспільства: матеріали міжнар. форуму, 7 - 9 жовт. 2009 р., Львів. - К., 2009. - С. 100-104. - Бібліогр.: 2 назв. - укp.

Надано рекомендації щодо організації автоматизації підготовки електронних версій періодичних наукових видань, наведено приклад веб-системи ведення бази даних наукових видань вищого учбового закладу.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч736.831.2 с51

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ва719286 Пошук видання у каталогах НБУВ 

2.

Петрусенко Ю. Т. 
Анализ массива публикаций по применению циклотронных радиоизотопов в ядерной медицине / Ю. Т. Петрусенко, А. Г. Лымарь, Л. И. Николайчук, А. И. Тутубалин, А. Г. Шепелев, Т. А. Пономаренко, Н. О. Артамонова // Проблеми розвитку інформаційного суспільства: матеріали міжнар. форуму, 7 - 9 жовт. 2009 р., Львів. - К., 2009. - С. 62-70. - Библиогр.: 12 назв. - рус.

Проанализированы проблемы применения в ядерной медицине циклотронных ультракороткоживущих (УКЖ) и короткоживущих (КЖ) радиоизотопов, входящих в состав радиофармпрепаратов (РФП). Внимание уделено информации из автоматизированной Международной Базы Данных МАГАТЭ "Internation Nuclear Information" (INIS) за период с 1970 по 2008 гг. Даны сведения о динамике общего количества публикаций по применению УКЖ и КЖ радиоизотопов в разных странах - членах МАГАТЭ и о вкладе различных стран в публикации по применению КЖ и УКЖ радиоизотопов в медицине. Сделаны выводы о приоритетном применении отдельных радиоизотопов в медицине и о тенденции развития исследований по данной проблеме.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч239.9:Р + Р36

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ва719286 Пошук видання у каталогах НБУВ 

3.

Ямчук А. В. 
Аналіз напрямів освітянських наукових досліджень в Україні за даними публікацій фахових видань / А. В. Ямчук, Т. К. Куранда, Н. В. Богатель // Проблеми розвитку інформаційного суспільства: матеріали міжнар. форуму, 7 - 9 жовт. 2009 р., Львів. - К., 2009. - С. 252-255. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч30 е(4Укр)

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ва719286 Пошук видання у каталогах НБУВ 

4.

Цимбалюк С. Я. 
Болонська декларація та інформаційне забезпечення освітніх послуг / С. Я. Цимбалюк // Проблеми розвитку інформаційного суспільства: матеріали міжнар. форуму, 7 - 9 жовт. 2009 р., Львів. - К., 2009. - С. 116-119. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч239.9:Ч484(4) к

Шифр НБУВ: Ва719286 Пошук видання у каталогах НБУВ 

5.

Радченко О. Д. 
Бухгалтерський облік як інформаційний ресурс для управління / О. Д. Радченко // Проблеми розвитку інформаційного суспільства: матеріали міжнар. форуму, 7 - 9 жовт. 2009 р., Львів. - К., 2009. - С. 238-243. - Бібліогр.: 6 назв. - укp.

Висвітлено проблеми визначення бухгалтерського обліку інформаційного ресурсу. Встановлено джерела його формування для облікових даних.


Індекс рубрикатора НБУВ: У052.9(4Укр)20-211.852

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ва719286 Пошук видання у каталогах НБУВ 

6.

Воропаєва А. О. 
Використання нових технологій для створення бібліотечно-інформаційного центру Донецького національного технічного університету / А. О. Воропаєва // Проблеми розвитку інформаційного суспільства: матеріали міжнар. форуму, 7 - 9 жовт. 2009 р., Львів. - К., 2009. - С. 299-303. - Бібліогр.: 2 назв. - укp.

Висвітлено проблеми розвитку бібліотечно-інформаційного центру (БІЦ). Наведено підходи до організації бібліотеки на підставі використання новітніх інформаційних технологій. Запропоновано концепцію розвитку БІЦ Донецького національного технічного університету.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч734(4Укр)757.11 л5

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ва719286 Пошук видання у каталогах НБУВ 

7.

Тарасов Д. О. 
Вимоги до організації логічної структури відкритого електронного архіву / Д. О. Тарасов, А. І. Андрухів // Проблеми розвитку інформаційного суспільства: матеріали міжнар. форуму, 7 - 9 жовт. 2009 р., Львів. - К., 2009. - С. 113-115. - Бібліогр.: 3 назв. - укp.

Наведено основні вимоги щодо побудови логічної структури відкритого електронного архіву (ВЕА). Визначено, що складність структури ВЕА повинна бути адекватною можливостям програмного забезпечення, інтерфейсів користувачів різної класифікації (редакторів, адміністраторів), реалізованим моделям політики безпеки.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч814(4Укр)84

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ва719286 Пошук видання у каталогах НБУВ 

8.

Артеменко В. Б. 
Відкритий доступ до інформації: проблеми і перспективи. Ресурси ВНЗ. Досвід впровадження дистанційних освітніх технологій у ВНЗ / В. Б. Артеменко, Л. В. Ноздріна, О. І. Полотай, А. Г. Карпа // Проблеми розвитку інформаційного суспільства: матеріали міжнар. форуму, 7 - 9 жовт. 2009 р., Львів. - К., 2009. - С. 87-93. - Бібліогр.: 6 назв. - укp.

Розглянуто досвід роботи та пілотні проекти впровадження дистанційних освітніх технологій у Львівській комерційній академії. Проаналізовано результати апробації даних проектів у процесі підготовки фахівців з "економічної кібернетики".


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч231.0 + Ч488/489 + У9(4Укр)49

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ва719286 Пошук видання у каталогах НБУВ 

9.

Даревич Р. Р. 
Віртуальна бібліотека як елемент автоматизованого робочого місця наукового працівника / Р. Р. Даревич, А. О. Мазур // Проблеми розвитку інформаційного суспільства: матеріали міжнар. форуму, 7 - 9 жовт. 2009 р., Львів. - К., 2009. - С. 26-30. - Бібліогр.: 4 назв. - укp.

Розглянуто питання створення віртуальної бібліотеки у рамках побудови у фізико-механічному інституті НАН України автоматизованого робочого місця наукового працівника. Завдання бібліотеки - надати "віртуальні палиці", іменовані за УДК (Універсальною Десятковою Класифікацією) для зберігання й обміну науковими публікаціями та посиланнями на них. Зазначено, що електронний каталог бібліотеки базується на стандарті метаданих Дублінське ядро (Dublin Core). Завдяки його реалізації забезпечено виконання автоматизованої обробки нових надходжень у бібліотеку, звільнення співробітників бібліотеки від рутинних робіт з підготовки картотек видань, замовлень, звітної документації, створення бази даних про надходження, а також автоматичне виконання пошуку інформації на запити читачів, контроль за виданою літературою, облік читачів і їх формулярів, контроль терміну повернення книг. Зазначено, що дана система може застосовуватись у науковій установі для накопичення, впорядкування, зберігання та використання електронних документів.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч734(4Укр)84 + Ч214(4Укр) с51

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ва719286 Пошук видання у каталогах НБУВ 

10.

Гавриш Н. Б. 
Галузева інформація в контексті діяльності університетської бібліотеки (на прикладі фармацевтичної інформації) / Н. Б. Гавриш // Проблеми розвитку інформаційного суспільства: матеріали міжнар. форуму, 7 - 9 жовт. 2009 р., Львів. - К., 2009. - С. 310-314. - Бібліогр.: 6 назв. - укp.

Розкрито значення галузевої інформації (на прикладі фармацевтичної інформації (ФІ)) за умов університетської бібліотеки. Проаналізовано види та джерела ФІ, зокрема, особливості галузевої класифікації документів. Показано значення ФІ для обгрунтування інформаційно-комунікаційної бази бібліотеки.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч736.702.2:Р28

Шифр НБУВ: Ва719286 Пошук видання у каталогах НБУВ 

11.

Симоненко Т. В. 
Депозитарій електронних копій наукової періодики України / Т. В. Симоненко // Проблеми розвитку інформаційного суспільства: матеріали міжнар. форуму, 7 - 9 жовт. 2009 р., Львів. - К., 2009. - С. 75-80. - Бібліогр.: 6 назв. - укp.

Розглянуто нормативно-правові засади створення депозитарію електронних копій наукової періодики України. Розкрито інформаційно-технологічні аспекти формування і використання його документальних ресурсів. Висвітлено напрями подальшого розвитку зібрання вітчизняних серіальних видань з метою проведення наукометричних досліджень.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч736.404 + Ч736.831.2

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ва719286 Пошук видання у каталогах НБУВ 

12.

Дерібон Т. В. 
Документаційні інструменти ФАО - рубрикатор AGRIS/CARIS CATEGORIZATION SCHEME і сільськогосподарський тезаурус ФАО AGROVOC: призначення і шляхи застосування в Україні / Т. В. Дерібон // Проблеми розвитку інформаційного суспільства: матеріали міжнар. форуму, 7 - 9 жовт. 2009 р., Львів. - К., 2009. - С. 31-40. - Бібліогр.: 20 назв. - укp.

Висвітлено основні напрями діяльності Національного ресурсного центру AGRIS - FAO - УкрІНТЕІ, структури, яка через участь у міжнародній системі AGRIS/CARIS-FAO, забезпечує співробітництво України з Продовольчою та сільськогосподарською організацією (ФАО) ООН в інформаційній сфері. Увагу приділено документальним інструментам системи: рубрикатору AGRIS/CARIS CATEGORIZATION SCHEME і сільськогосподарському тезаурусу AGROVOC. Зазначено, що у зв'язку з поглибленням розуміння ролі тезаурусів і онтологій бібліотечно-інформаційною спільнотою України, дані документи мають бути адаптовані в Україні шляхом їх перекладу українською мовою та подальшого доопрацювання.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч237.246.1 + Ч237.213:П

Шифр НБУВ: Ва719286 Пошук видання у каталогах НБУВ 

13.

Киричек Г. Г. 
Електронна бібліотека ВНЗ як середовище швидкого доступу до наукових та навчальних матеріалів / Г. Г. Киричек, О. В. Коваленко // Проблеми розвитку інформаційного суспільства: матеріали міжнар. форуму, 7 - 9 жовт. 2009 р., Львів. - К., 2009. - С. 105-112. - Бібліогр.: 11 назв. - укp.

Наведено етапи розробки, формування та забезпечення функціонування електронної бібліотеки (ЕБ) ВНЗ на прикладі ЕБ Запорізького національного технічного університету. Зазначено, що ЕБ реалізована у формі сайту з метою спрощення організації системи доступу до наукових і навчальних матеріалів.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч734(4Укр)84

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ва719286 Пошук видання у каталогах НБУВ 

14.

Монтаг П. В. 
Електронна бібліотека www.culonline.com.ua: online-доступ до контенту / П. В. Монтаг // Проблеми розвитку інформаційного суспільства: матеріали міжнар. форуму, 7 - 9 жовт. 2009 р., Львів. - К., 2009. - С. 61. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч734(4Укр)84

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ва719286 Пошук видання у каталогах НБУВ 

15.

Василенко О. М. 
Електронні ресурси у сфері бібліотечної статистичної інформації / О. М. Василенко // Проблеми розвитку інформаційного суспільства: матеріали міжнар. форуму, 7 - 9 жовт. 2009 р., Львів. - К., 2009. - С. 11-14. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч734(4Укр) к95 с51

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ва719286 Пошук видання у каталогах НБУВ 

16.

Зайченко Н. Я. 
Загальнодержавна реферативна БД "Україніка наукова" як інформаційна складова порталу "Наукова періодика України" / Н. Я. Зайченко // Проблеми розвитку інформаційного суспільства: матеріали міжнар. форуму, 7 - 9 жовт. 2009 р., Львів. - К., 2009. - С. 50-55. - Бібліогр.: 5 назв. - укp.

Розкрито зміст п'яти складових інформаційного ресурсу НБУВ - порталу "Наукова періодика України". Висвітлено роль реферативної БД "Україніка наукова" як складової порталу та перспективи розвитку системи реферування. Наведено значення показників Індексу інтегрованості періодичного видання в систему наукових комунікацій.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч236.224 + Ч73

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ва719286 Пошук видання у каталогах НБУВ 

17.

Пархоменко О. В. 
Зміна поглядів на наповнення змісту терміна "інформаційне суспільство" / О. В. Пархоменко // Проблеми розвитку інформаційного суспільства: матеріали міжнар. форуму, 7 - 9 жовт. 2009 р., Львів. - К., 2009. - С. 223-232. - Бібліогр.: 5 назв. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч231.0

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ва719286 Пошук видання у каталогах НБУВ 

18.

Антоненко І. П. 
Інноваційний розвиток каталогізації як складової бібліотечної діяльності / І. П. Антоненко // Проблеми розвитку інформаційного суспільства: матеріали міжнар. форуму, 7 - 9 жовт. 2009 р., Львів. - К., 2009. - С. 274-277. - Бібліогр.: 1 назв. - укp.

Розглянуто компоненти функціонування технології електронної каталогізації, а також функціональну трикомпонентну структуру електронного каталогу та складові його інформаційної інфраструктури. Увагу приділено авторитетному контролю як засобу підвищення ефективності й якісних показників інформаційно-бібліографічного пошуку. Розкрито зміст поняття "управління каталогізаційними даними".


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч737.0

Шифр НБУВ: Ва719286 Пошук видання у каталогах НБУВ 

19.

Шилюк О. І. 
Інформаційна грамотність користувачів та вузівська бібліотека / О. І. Шилюк // Проблеми розвитку інформаційного суспільства: матеріали міжнар. форуму, 7 - 9 жовт. 2009 р., Львів. - К., 2009. - С. 124-130. - Бібліогр.: 6 назв. - укp.

Розглянуто питання інформаційної грамотності та впровадження нових технологій у практику роботи вузівських бібліотек за сучасних умов. Увагу приділено особливостям формування та використання власних інформаційних ресурсів.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч231.32 + Ч734(4Укр)757.10/12

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ва719286 Пошук видання у каталогах НБУВ 

20.

Гринь Н. В. 
Інформаційний моніторинг розвитку фінансового права в Україні (на базі реферативних ресурсів НБУВ) 1999 - 2008 рр. / Н. В. Гринь // Проблеми розвитку інформаційного суспільства: матеріали міжнар. форуму, 7 - 9 жовт. 2009 р., Львів. - К., 2009. - С. 20-25. - Бібліогр.: 4 назв. - укp.

Наведено основні відомості про реферативну базу даних (БД) "Україніка наукова", яка є основою для підготовки поточних номерів Українського реферативного журналу (УРЖ) "Джерело". Висвітлено дані кількісного аналізу наукових публікацій з питань фінансового права України на базі реферативних ресурсів НБУВ за 1999 - 2008 рр. Проаналізовано видовий розподіл даних публікацій. Зазначено, що найбільш висвітленими й актуальними аспектами вітчизняного фінансового права є питання податкового права, фінансових органів держави, організації фінансового контролю.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х829(4Укр) + Ч236.224

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ва719286 Пошук видання у каталогах НБУВ 

...
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського