Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)Наукова періодика України (1)
Пошуковий запит: (<.>I=Ж69214<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 6
Представлено документи з 1 до 6
1.

Вісник інституту "Укрзахідпроектреставрація". Чис. 11 / ред.: І. Могитич, В. Слободян. - Л., 2000. - 168 с. - укp.

Досліджено розвиток планувальної структури північно-західної частини львівського середмістя (до кінця XIV ст.). Значну увагу приділено львівським брукам, оборонним вежам Галицької та Волинської земель XI - початку XVI ст., а також католицькій архітектурі Центрального і Східного Поділля кінця XIV - початку XX ст. Детально проаналізовано концепцію відтворення стінопису Успенського собору Києво-Печерської лаври.


Індекс рубрикатора НБУВ: Щ113(4Укр)

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69214 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

2.

Володимир Вуйцик: вибрані праці / ред.: М. Бевз. - Л., 2004. - 328 с. - (Вісн. ін-ту "Укрзахідпроектреставрація"; Чис. 14). - укp.

Наведено результати досліджень видатного українського вченого, дослідника історії, мистецтва та архітектури В.Вуйцика, зокрема, з історії церков, площ та вулиць Львова, будинків Наукового товариства ім. Т.Г.Шевченка, театральних будинків, представлено бібліографію друкованих праць вченого.

Приведены результаты исследований известного украинского учёного, исследователя истории, искусства и архитектуры В.Вуйцика, в частности, по истории церквей, площадей и улиц Львова, домов Научного общества им. Т.Г.Шевченка, театральных домов, представлена библиография печатных трудов учёного.


Індекс рубрикатора НБУВ: Щ110г(4Укр)6дВуйцик В. + Щ110.83 + Щ113(4Укр-2Лво)083

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69214 Пошук видання у каталогах НБУВ 

3.

Вісник інституту "Укрзахідпроектреставрація". Чис. 12 / ред.: І. Могитич, В. Слободян. - Л., 2002. - 241 с. - укp.

Описано принципи консервації та реставрації архітектурно-урбаністичної (містобудівельної) спадщини, архітектуру дерев'яних храмів. Проаналізовано містобудівельний розвиток Чернівців у XIV - ХІХ ст., шляхи охорони урбаністичного середовища міста. Розкрито історичні чинники містобудівного розвитку Яворова (Львівщина). Висвітлено архітектурно-декоративні засоби опорядження житла німецьких колоністів у Галичині, типи планування вестибюльної групи приміщень у житлових будинках другої половини ХІХ - початку ХХ ст. в районі Новий Світ у Львові.

Описаны принципы консервации и реставрации архитектурно-урбанистического (градостроительного) наследия, архитектура деревянных храмов. Проанализированы градостроительное развитие Черновцов в XIV - ХІХ ст., пути охраны урбанистической среды города. Раскрыты исторические факторы градостроительного развития Яворова (Львовщина). Освещены архитектурно-декоративные средства отделки жилья немецких колонистов в Галиции, типы планирования вестибюльной группы помещений в жилых домах второй половины ХІХ - начала ХХ ст. в районе Новый Свет во Львове.


Індекс рубрикатора НБУВ: Щ113(4УКР)083 + Щ110.83я54(4УКР)2

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69214 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

4.

Вісник інституту "Укрзахідпроектреставрація". Чис. 13 / ред.: О. Бойко, В. Слободян. - Л., 2003. - 232 с. - укp.

Наведено результати дослідження міських оборонних башт Жовкви XVII ст. Розглянуто питання збереження та регенерації історичних центрів міст у Західній і Центрально-Східній Європі, а також виникнення та розвитку кахльових печей. Розглянуто синагоги Опілля як синтез місцевого будівництва та гебрейських традицій, а також процес переміщення дерев'яних храмів як спосіб їх збереження. Висвітлено основні положення програми впорядкування озеленення історичної частини Львова. Проаналізовано консерваторську діяльність у його зонах.

Приведены результаты исследования городских оборонительных башней Жовтки XVII ст. Рассмотрены вопросы сохранения и регенерации исторических центров городов в Западной и Центрально-Восточной Европе, а также возникновения и развития изразцовых печей. Рассмотрены синагоги Ополья как синтез городского строительства и гебрейских традиций, а также процесс перемещения деревянных храмов как способ их сохранения. Освещены основные положения программы упорядочения озеленения исторической части Львова. Проанализирована консерваторская деятельность в его зонах.


Індекс рубрикатора НБУВ: Н7-082.06 + Щ113(4УКР)-083

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69214 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

5.

Вісник інституту "Укрзахідпроектреставрація". Чис. 16 / ред.: О. Бойко, В. Слободян. - Л., 2006. - 207 с. - укp.

Висвітлено життєвий і творчий шлях К.Присяжного - архітектора-реставратора, дійсного члена ICOMOS, нагородженого Державною премією Ради Міністрів СРСР у 1986 р. Викладено історію латинських монастирів Львова, зокрема, монастирів сестер бенедиктинок, місіонерів та костелу Св. Войцеха, отців францисканців, отців капуцинів, сестер Сакра Кер (Святого Серця). Охарактеризовано принципи формування барокових кронштейнів львівських кам'яниць. Описано проблеми збереження та відтворення історичної віконної столярки в пам'ятках архітектури.

Освещен жизненный и творческий К.Присяжного - архитектора-реставратора, действительного члена ICOMOS, награжденного Государственной премией Совета Министров СССР в 1986 г. Изложена история латинских монастырей Львова, в частности, монастырей сестер бенедиктинок, миссионеров из костела Св. Войцеха, отцов францисканцев, первично отцов капуцинов, сестер Сакра Кер (Святого Сердца). Охарактеризованы принципы формирования барроковых кронштейнов львовских каменоломен. Описаны проблемы сохранения и воссоздания исторической оконной столярки в памятках архитектуры.


Індекс рубрикатора НБУВ: Щ113(4УКР)6-8 + Щ117.166.083

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69214 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

6.

Вісник Інституту "Укрзахідпроектреставрація". Чис. 17 / ред.: О. Бойко. - Л., 2007. - 208 с. - укp.

Описано пам'ятку української монументальної дерев'яної архітектури Лівобережної України XVII - XVIII ст. - церкву Св.Миколи у Новому Ропську на Стародубщині. Проаналізовано особливості розпланування василіянських монастирських комплексів у містобудівній структурі Львова, архітектуру дерев'яних костелів кінця ХІХ - першої половини ХХ ст. у Львові. Наведено проектні рекомендації щодо реставрації замку в Жовкві Львівської області.

Описана памятка украинской монументальной деревянной архитектуры Левобережной Украины XVII - XVIII ст. - церковь Св.Николая в Новом Ропске на Стародубщине. Проанализированы особенности распланирования василианских монастырских комплексов в градостроительной структуре Львова, архитектура деревянных костелов конца ХІХ - первой половины ХХ ст. во Львове. Приведены проектные реставрации относительно реставрации замка в Жовкве Львовской области.


Індекс рубрикатора НБУВ: Щ110.83я54(4УКР)2 + Щ117.166.5(4УКР)

Шифр НБУВ: Ж69214 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського