Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (3)Автореферати дисертацій (1)Наукова періодика України (5)
Пошуковий запит: (<.>A=Ятищук О$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 4
Представлено документи з 1 до 4
1.

Ятищук О.  
Григорій Квітка Основ'яненко в духовній історії України : Моногр. / О. Ятищук. - Т. : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. - 170 c. - укp.

Уперше в історії української культури висвітлено життєвий та творчий шлях Г.Ф.Квітки-Основ'яненка - одного з основоположників української журналістики, фундатора харківського професійного театру, відомого громадського діяча. Розкрито роль письменника в суспільному житті Слобожанщини у період з другої половини XVIII - до початку ХХ ст.

Впервые в истории украинской культуры освещен жизненный и творческий путь Г.Ф.Квитки-Основьяненко - одного из основоположников украинской журналистики, фундатора харьковского профессионального театра, известного украинского деятеля. Раскрыта роль писателя в общественной жизни Слобожанщины за период со второй половины XVIII - начала ХХ вв.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4УКР)47-8Квітка-Основ'яненко + Т3(4УКР52)0-7 + Ш5(4УКР)5-4 Квітка-Основ'яненко,Г.Ф. я44

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА638420 Пошук видання у каталогах НБУВ 

2.

Ятищук О.  
Елементи дохристиянських вірувань у творчості Г.Квітки-Основ'яненка / О. Ятищук // Народознав. зошити. - 2003. - № 5-6. - С. 754-758. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш5(4УКР)5-4 + Ш3(4УКР)-60

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж68851 Пошук видання у каталогах НБУВ 

3.

Ятищук О. В. 
Побут та звичаї українського народу в творчості Г.Ф.Квітки-Основ'яненка : автореф. дис... канд. іст. наук : 07.00.05 / О. В. Ятищук; НАН України, Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича. - Л., 2009. - 18 c. - укp.

Досліджено особливості використання етнографічного матеріалу у художній, публіцистичній та епістолярній спадщині Г.Ф. Квітки-Основ'яненка, проаналізовано культурно-просвітницьку та фольклорно-етнографічну діяльність письменника. Розкрито регіональну та локальну специфіку побуту, характерні особливості звичаїв та обрядів українців Слобожанщини. Показано еволюцію народних вірувань, демонології, християнських обрядів, сімейної обрядовості. Розглянуто процес формування українського народного костюма, приділено увагу народній кулінарії. Зроблено цілісне й об'єктивне оцінювання побуту та звичаїв українського народу у формуванні його культури. Висвітлено внесок Г.Ф. Квітки-Основ'яненка у дослідження та збагачення народно-побутової культури українців, осмислено значення творчого доробку письменника для сучасної етнографії.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Т52(23=УКР)-5 + Т595.14 + Ш5(4УКР)5-4 Квітка-Основ'яненко Г.Ф. 54

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА362502 Пошук видання у каталогах НБУВ 

4.

Ятищук О. В. 
Г.Ф. Квітка-Основ’яненко і харківський театр першої половини ХІХ століття / О. В. Ятищук // Укр. біографістика. - 2008. - Вип. 4. - С. 164-180. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш5(4УКР)5-4 + Щ333(4УКР)5

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69079 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського