Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
 Знайдено в інших БД:Наукова періодика України (1)
Пошуковий запит: (<.>A=Чопек С$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Чопек С. 
Тадеуш Сулімірський та його внесок у дослідження епохи бронзи і раннього заліза Поділля та Волині / С. Чопек // Археол. дослідж. Львів. ун-ту. - 2006. - Вип. 9. - С. 97-105. - Бібліогр.: 35 назв. - укp.

Дослідження Т. Сулімірського впродовж "львівського" періоду його діяльності (до 1936 р.) і під час його недовгого перебування у Кракові (1936 - 1939 рр.) мали значний вплив на розвиток археології доби бронзи (БД) і ранньозалізного віку (РЗВ). Він вже не повертався до цих проблем після переїзду до Лондона (після 1945 р.). Його внесок у дослідження цього періоду є не лише великим, але й багатогранним - від польових досліджень до загально історичного синтезу. Найважливіші результати досліджень Т. Сулімірським пам'яток БД і РЗВ можна підсумувати наступним чином: формування моделі дослідження, яка характеризується масштабною польовою діяльністю, швидкою публікацією одержаних результатів (він був одним з найбільш плідних авторів міжвоєнного періоду) та проведенням розвідкових робіт; високоякісні синтетичні дослідження, найбільш яскраво виражені у його монографіях, присвячених висоцькій культурі (ВК) і подільській групі скіфської культури (СК); усвідомлення потреби природничих і міждисциплінарних досліджень (хімічні аналізи знахідок із курганних поховань ВК і дерев'яних виробів із "скіфських" курганів); вироблення основи для хронології та джерельної характеристики багатьох культурних підрозділів; вичленення та визначення нових культурних підрозділів, певні з яких постійно використовуються у археологічній систематиці: (подільська (західноподільська) група СК; ульвовецька група (культура); комарівська культура; ВК). Унікальне розуміння доісторичних процесів згідно з принципами етнічної школи, що робить цього дослідника одним із предтеч польської протоісторичної археології.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т4е(44ПОЛ)д

Шифр НБУВ: Ж70631 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського