Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (5)Наукова періодика України (28)Авторитетний файл імен осіб (1)
Пошуковий запит: (<.>A=Ціборовська-Римарович І$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 23
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

Ціборовська-Римарович І. О. 
Родові бібліотеки Правобережної України XVIII століття (Вишневецьких - Мнішеків, Потоцьких, Мікошевських): історична доля та сучасний стан : Моногр. / І. О. Ціборовська-Римарович; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - К., 2006. - 396 c. - укp.

Викладено історію трьох родових шляхетських бібліотек, які постали в Україні у XVIII ст. - князів Вишневецьких - графів Мнішеків із Вишневецького замку, магнатів Потоцьких із Тульчинського маєтку та шляхтичів Мікошевських із Трусилівки на Волині, що формувалися під впливом ідей доби Просвітництва. На підставі узагальнення широкої джерельної бази уперше проведено комплексне історико-книгознавче дослідження даних книгозбірень, яке включає бібліографічну й історико-книгознавчу реконструкцію складу фондів. Наведено бібліографічні списки стародруків Вишневецької та Тульчинської книгозбірень, які зберігаються сьогодні у фондах Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.

Изложена история трех родовых шляхетских библиотек, которые возникли в Украине в XVIII в. - князей Вишневецких - графов Мнишеков из Вишневецкого замка, магнатов Потоцких из Тульчинского имения и шляхтичей Микошевских из Трусиловки на Волыни, и формировались под влиянием идей эпохи Просвещения. На основе обобщения широкой источниковой базы впервые проведено комплексное историко-книговедческое исследование данных библиотек, которое включает библиографическую и историко-книговедческую реконструкцию состава фондов. Приведены библиографические списки старопечатных книг Вишневецкой и Тульчинской библиотек, которые в настоящее время хранятся в Национальной библиотеке Украины им. В.И.Вернадского.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч734(4УКР=445.3)759.7 + Ч611.63(4УКР-9ПРА)

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА682697 Пошук видання у каталогах НБУВ 

2.

Ціборовська-Римарович І. О. 
Щодо колекції Ф.Мікошевського НБУВ (видання друкарень, що діяли в українських землях у XVI-XVIII ст.) / І. О. Ціборовська-Римарович // Бібл. вісн.. - 1999. - № 2. - С. 21-22. - Бібліогр.: с. 22 - укp.

Характеризуються особливості колекції житомирського межевого коморника Франтішка Мікошевського, яка зберігається у відділі бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ і в основу якої лягла найцінніша частина його бібліотеки, що нараховує 820 од. Повідомляється про особливості реєстру стародруків вищеназваної колекції, виданих у друкарнях, що діяли в українських землях у XVI-XVIII ст.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч736.831

Шифр НБУВ: Ж14595 Пошук видання у каталогах НБУВ 

3.

Ціборовська-Римарович І. 
Польські видання XV - XVIII ст. у фонді відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / І. Ціборовська-Римарович // Бібл. вісн.. - 2004. - № 4. - С. 2-7. - Бібліогр.: назв. - укp.

Проведено книгознавчий огляд стародруків XV - XVIII ст. друкарень, що діяли на теренах сучасної Польщі. Наведено кількісну та тематичну характеристику даної частини фонду відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, висвітлено питання розповсюдження та побутування стародруків в Україні.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч736.831.1-51(4УКР)511.1

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж14595 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

4.

Дубровіна Л. 
Співробітництво Національної академії наук України і Польської академії наук, Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського і Бібліотеки Народової / Л. Дубровіна, С. Булатова, І. Ціборовська-Римарович // Бібл. вісн.. - 2006. - № 4. - С. 3-5. - Бібліогр.: назв. - укp.

Висвітлено українсько-польські наукові контакти. Зазначено, що співпраця науковців обох країн у пошуках необхідних матеріалів стосовно національної історії та культури сприятиме розвиткові обміну інформацією між Польщею та Україною.

Освещены украинско-польские научные контакты. Отмечено, что обмен опытом научных сотрудников двух стран в поисках необходимых материалов относительно национальной истории и культуры способствует развитию обмена информацией между Польшей и Украиной.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч734(4ПОЛ)751.1ж + Ч214(4УКР)711ж + Ч734(4УКР)751.11ж + Ч214(4ПОЛ)711ж

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж14595 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

5.

Ціборовська-Римарович І. О. 
Книжки Тульчинської біблотеки Потоцьких / І. О. Ціборовська-Римарович // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація : наук. пр. НБУВ. - 1998. - Вип. 1. - С. 117-121. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч736.831 + Ч611.63(4УКР)

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж70113 Пошук видання у каталогах НБУВ 

6.

Ціборовська-Римарович І. 
Бібліотекар XVIII ст.: фах, звання, соціальний статус / І. Ціборовська-Римарович // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. - 2004. - Вип. 13. - С. 208-215. - Бібліогр.: 9 назв. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч733(4)4п

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж70113 Пошук видання у каталогах НБУВ 

7.

Ціборовська-Римарович І. 
Стародруки як джерело біографічних досліджень / І. Ціборовська-Римарович // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. - 2004. - Вип. 13. - С. 34-45. - Бібліогр.: 20 назв. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч755.28 + Ч611.63

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж70113 Пошук видання у каталогах НБУВ 

8.

Ціборовська-Римарович І. 
Маргінальні записи стародруків із книгозбірень католицьких монастирів XIV - XVIII ст. на етнічних українських землях як джерело до історії формування монастирських бібліотечних фондів / І. Ціборовська-Римарович // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. - 2010. - Вип. 28. - С. 266-287. - Бібліогр.: 18 назв. - укp.

Розкрито значення маргінальних записів як історичного джерела в дослідженнях монастирських бібліотечних фондів. На основі документального матеріалу запропоновано видову систематизацію маргінальних записів, які висвітлюють шляхи формування й організацію монастирських книгозбірень.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч736.831.1-51(4УКР)592 г

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж70113 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

9.

Ціборовська-Римарович І. 
Видовий та джерелознавчий аналіз документів з історії книги та історії бібліотек в Україні XVI - першої чверті XIX ст. / І. Ціборовська-Римарович // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. - 2012. - Вип. 34. - С. 259-279. - Бібліогр.: 23 назв. - укp.

Висвітлено джерелознавчий аспект дослідження стародруків та історії давніх бібліотек. Подано характеристику різних видів джерел, які несуть інформацію про книжки, друкарні, бібліотеки, наведено приклади документів, дотичних заявленій темі.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч611.63(4УКР) + Ч733(4УКР)

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж70113 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

10.

Ціборовська-Римарович І. О. 
Рідкісне видання XVIII століття друкарні Луцького домініканського монастиря у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / І. О. Ціборовська-Римарович // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. - 2003. - Вип. 10. - С. 149-156 . - Бібліогр.: 5 назв. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч736.84(4Укр)511.1 + Ч611.63(4Укр)4

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж70113 Пошук видання у каталогах НБУВ 

11.

Ціборовська-Римарович І. 
Календарі друкарні Бердичівського монастиря босих кармелітів: зміст, особливості друкарського оформлення, побутування / І. Ціборовська-Римарович // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. - 2006. - Вип. 16. - С. 229-235. - Бібліогр.: с. 234-235 - укp.

Проведено вивчення календарів, що видавалися у друкарні Бердичівського монастиря босих кармелітів у період другої половини XVIII ст. - другої половини XIX ст. і були найпопулярнішим видом друкованої продукції даної друкарні. На підставі дослідження оригінальних джерел (календарів) і опрацювання інформації з історико-книгознавчих публікацій вітчизняних та іноземних авторів і відомостей з періодичних видань XIX ст. висвітлено перебіг подій історії видання, проаналізовано зміст і особливості друкарського оформлення бердичівських календарів, наведено інформацію про їх розповсюдження у минулому та зберігання примірників у фондах сучасних бібліотек.

Проведено изучение календарей, которые издавались в типографии Бердичевского монастыря босых кармелитов в период второй половины XVIII ст. - второй половины XIX ст. и были наипопулярнейшим видом печатной продукции данного издательства. На основании исследования оригинальных источников (календарей) и обработки информации, касающейся историко-книговедческих публикаций отечественных и иностранных авторов и сведений, отображенных в периодических изданиях XIX ст., освещены события из истории издательства, проанализировано содержание и особенности печатного оформления бердичевских календарей. Приведена информация об их распространении в прошлом и хранении экземпляров в фондах современных библиотек.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч617.3(4УКР) + Ч736.835.791

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж70113 Пошук видання у каталогах НБУВ 

12.

Ціборовська-Римарович І. 
Стародруки Тульчинської бібліотеки магнатів Потоцьких у фондах Вінницької державної обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К.А.Тімірязєва: шлях надходження та історико-книгознавча характеристика / І. Ціборовська-Римарович // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. - 2007. - Вип. 19. - С. 242-268. - Бібліогр.: 11 назв. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч736.831.1-51(4УКР)542

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж70113 Пошук видання у каталогах НБУВ 

13.

Ціборовська-Римарович І. 
Електронна база даних видань друкарні Бердичівського монастиря босих кармелітів: доцільність та перспективи створення / І. Ціборовська-Римарович // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. - 2008. - Вип. 22. - С. 231-238. - Бібліогр.: 8 назв. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч617.4(4УКР)70с51

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж70113 Пошук видання у каталогах НБУВ 

14.

Ціборовська-Римарович І. 
Твори теолога-єзуїта Георгія Генгеля (1657 - 1727) у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: історико-книгознавча характеристика примірників / І. Ціборовська-Римарович // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. - 2009. - Вип. 24. - С. 216-248. - Бібліогр.: 8 назв. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч736.80.22:Э

Шифр НБУВ: Ж70113 Пошук видання у каталогах НБУВ 

15.

Ціборовська-Римарович І. О. 
Книгозбірня монастиря Ордену босих кармелітів у Вишневці: історія та книгознавча характеристика фонду / І. О. Ціборовська-Римарович // Рукоп. та книжк. спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів. - 2009. - Вип. 13. - С. 139–155. - укp.

Висвітлено історію бібліотеки Вишневецького монастиря Ордену босих кармелітів. На основі історико-книгознавчого аналізу стародруків з її фондів та рукописних джерел висвітлено також склад і зміст бібліотечного фонду, шляхи його комплектування та долю книжок після закриття монастиря.

The publication deals with the history of the library of the Vyshnevetsky monastery of the Order of Discalced Carmelites. Basing on the results of the historical-bibliological studies of the black-letter books from its collections and manuscript sources, the composition and the contents of the library stock, the ways of book acquisiton and book destinies after the closure of the monastery are outlined.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч734(4УКР)759.2 г

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж68592 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

16.

Ціборовська-Римарович І. О. 
Бібліотека Берестецького монастиря Ордену тринітаріїв: історична доля та стан дослідженості фонду / І. О. Ціборовська-Римарович. // Рукоп. та книжк. спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів. - 2010. - Вип. 14. - укp.

Досліджено історію бібліотеки Берестецького монастиря Ордену тринітаріїв. Наведено кількісну, тематичну, хронологічну та мовну характеристики книжкового фонду. На основі джерельної бази. Висвітлено ступінь дослідженості заявленої теми на сучасному етапі розвитку історичного бібліотекознавства.

In the article the reader can find the history of the library of the Trinitarian monastery of Berestechko and the quantitative, thematical, chronological and linguistic description of its book collection. In addition, the author analyzes the covering of the matter in question in the modern historical library knowledge studies.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч734(4УКР)759.2 г

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж68592 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

17.

Ціборовська-Римарович І. О. 
Місце і роль медичної літератури в структурі книгозбірні Острозького єзуїтському колегіуму / І. О. Ціборовська-Римарович // Рукоп. та книжк. спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів. - 2012. - Вип. 15. - С. 75-79. - укp.

Розкрито роль медичної літератури в діяльності католицьких монастирів XVI – XVIII ст. на прикладі бібліотеки Острозького єзуїтського колегіуму. Представлено «палітру» медичних видань, які зберігалися в книгозбірні Острозького єзуїтського колегіуму, запропоновано їхню історико-книгознавчу характеристику. Провенієнції медичних стародруків визначено як важливе джерело до історії медицини України.

The article covers the information about the role of medical editions in the activity of the Roman-Catholic friaries by example the Ostrog Jesuit Cоllege and presents historical and bibliological analysis of the literature on medicine in the Ostrog College Library. The publication examines also the proviniences in the medical editions of this friary’s library and characterizes them as valuable source for the history of medicine in Ukraine.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч734(4УКР)759.2 + Р.г(4УКР)

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж68592 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

18.

Ціборовська-Римарович І. Б. 
Стародруковані видання, пов’язані з представниками українського князівського роду Вишневецьких герба "Корибут", у зібраннях Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: історико-книгознавча та джерелознавча характеристика / І. Б. Ціборовська-Римарович // Укр. біографістика. - 2008. - Вип. 4. - С. 238-251. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч611.63(4УКР)4

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69079 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

19.

Ціборовська-Римарович І. 
Стародруки з книгозбірні Кременецького монастиря отців реформатів як джерело до історії монастирської бібліотеки / І. Ціборовська-Римарович // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. - 2013. - Вип. 37. - С. 319-332. - Бібліогр.: 17 назв. - укp.

Висвітлено історію книгозбірні Кременецького монастиря отців реформатів, склад і зміст її фонду. Подано джерелознавчу характеристику провенієнцій його стародруків у контексті історії монастиря, інформацію про шлях надходження книгозбірні до фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч733(4УКР-4ТЕР) + Ч734(4УКР-4ТЕР)759.2

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж70113 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

20.

Ціборовська-Римарович І. О. 
Видання друкарні Бердичівського монастиря босих кармелітів (1760 – 1840) як джерело до історії видавничої справи в Україні / І. О. Ціборовська-Римарович // Рукоп. та книжк. спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів. - 2005. - Вип. 10. - С. 169–183. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч611.63(4УКР)5-31

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж68592 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

...
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського