Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (108)Журнали та продовжувані видання (2)Автореферати дисертацій (8)Наукова періодика України (190)Авторитетний файл імен осіб (4)
Пошуковий запит: (<.>A=Пилипенко О$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 187
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

Вісник Чернігівського державного технологічного університету / ред.: О. І. Пилипенко. - Чернігів, 2001. - 218 с. - (Техн. науки; N 12). - укp.

Розглянуто виникнення технічних наук механічного, технологічного, електротехнічного, електронного та інформаційно-кібернетичного циклів, їх розвиток і перспективи за умов обмеженості матеріально-технічних ресурсів, а також негативного впливу технічної діяльності людства на біосферу. Наведено геометричні і енергетичні характеристики позитивного стовпа жевріючого розряду постійного та змінного струму. Детально висвітлено проблеми моделювання й управління в робототехніці. Надано розрахунок температурного поля рекуперативного теплообмінного апарата з урахуванням структурних потоків.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ж.я54(4Укр)3

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69271 Пошук видання у каталогах НБУВ 

2.

Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Сер. Техн. науки. N 10 / ред.: О. І. Пилипенко. - Чернігів, 2000. - 204 с. - рус.

Розглянуто питання удосконалення розрахунків з'єднань шпонкою і натягом, використання безперервних функцій для реалізації теоретико-множинних операцій з тривимірними тілами. Проаналізовано вплив неорганічних забруднювачів на антикорозійний захист сталі, особливості технологічних процесів виготовлення нежорстких кілець. Досліджено динаміку перехідного й усталеного режимів роботи приводу, оснащеного металевими і полімерними зірочками та ланцюгами, нестаціонарні коливання стрижня з частотно-залежним розсіянням енергії.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ж.я54(4Укр)3

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69271 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

3.

Пилипенко О. Ю. 
К вопросу об организации кабинетов деловой информации в технических библиотеках / О. Ю. Пилипенко // Науково-технічні бібліотеки в єдиному інформаційному просторі України. - К., 2000. - С. 89-90. - рус.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч738.19:у

Рубрики:

4.

Композиционные материалы в промышленности "Славполиком-98" : Материалы междунар. конф., 3-5 марта 1998 г., п.Славское Львов. обл. Ч. 1 / ред.: О. И. Пилипенко; Укр. дом экон. и науч.-техн. знаний. - К. : Знание, 1998. - 104 c. - рус.

На конференции рассматривались вопросы, связанные с проектированием, разработкой и производством композиционных материалов. Освещались проблемы совершенствования технологии углерод-углеродных композиционных материалов, а также использования композиционных керамических материалов в крупногабаритных изделиях. Проведено исследование закономерностей изменения физико-механических свойств углеродных композиционных материалов при высокой температуре. Особое внимание уделялось использованию композиционных материалов в различных отраслях промышленности, а также в строительстве и технике и т.д.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ж364 я431(0) + Л719.2 я431(0)

Рубрики:

Шифр НБУВ: В342533 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

5.

Композиционные материалы в промышленности "Славполиком-98" : Материалы междунар. конф., 3-5 марта 1998 г., п.Славское Львов. обл. Ч. 2 / ред.: О. И. Пилипенко; Укр. дом экон. и науч.-техн. знаний. - К. : Знание, 1998. - 146 c. - рус.

В предлагаемых материалах рассмотрены следующие вопросы: технологии и оборудование для получения композиционных материалов (КМ); сырье, материалы, полуфабрикаты для изготовления КМ (матрицы, наполнители, адгезивы, добавки органического и неорганического происхождения); проектирование, разработка, исследование и модификация свойств КМ; КМ для экстремальных условий (высокие механические напряжения, деформации, давления, температуры, их комбинации); метрологическое обеспечение процессов получения и переработки КМ, методы исследования и контроль качества КМ, деталей и изделий из них, сертификация; компьютерное моделирование поведения КМ, деталей и изделий из них; технологические процессы, оборудование и инструмент для переработки КМ в детали и изделия (литье под давлением, прессование, экструзия, пултрузия, обработка резанием, покрытия); выбор КМ для заданной конструкции; расчет и конструирование изделий и деталей машин из КМ; экологические аспекты создания, переработки и повторного использования (рециклинга) КМ; КМ для заменяемых и ремонтируемых изделий и деталей машин; полимерные композиции для адгезивов (клеев и герметиков); применение и эффективность КМ, деталей и изделий из них в различных отраслях промышленности.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ж364 я431(0) + Л719.2 я431(0)

Рубрики:

Шифр НБУВ: В342533 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

6.

Карпов В. І. 
Облік, фінансування та планування науково-технічної та технологічної діяльності в Україні / В. І. Карпов, Ю. В. Єршов, М. І. Лаврик, О. М. Пилипенко, В. Ф. Репік, К. С. Степанкевич. - К. : НДІ статистики Держ. ком. статистики України, 1999. - 123 c. - укp.

Викладено основні положення діючої в Україні системи обліку, фінансування та планування національної науково-технічної та технологічної діяльності. У макроекономічному аспекті проаналізовано ситуацію в Україні щодо стану державного фінансового забезпечення науково-технічної діяльності. Подано аналітичний огляд і порівняльний аналіз основних показників науково-технологічної діяльності України і розвинених країн Заходу, передусім, Європейського Союзу. Запропоновано огляд діючої в Україні законодавчої та нормативної бази з фінансування досліджень і розробок.


Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)0-55 + У9(4УКР)49|Ч21 + У052.9(4УКР)247.47

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВС33609 Пошук видання у каталогах НБУВ 

7.

Пилипенко О. М. 
Особливості ультразвукового шліфування / О. М. Пилипенко // Вісн. Житомир. інж.-технол. ін-ту. Техн. науки. - 1999. - № 10. - С. 77-79. - Бібліогр.: 5 назв. - укp.

Технологічне забезпечення підвищення надійності деталей машин, відновлених та зміцнених різними методами нанесення зносостійких покриттів, є актуальним завданням сучасного машинобудування. Особливості структури покриттів та високі технічні вимоги до якості контактних поверхонь деталей обумовлюють технологічні проблеми механічної обробки.


Індекс рубрикатора НБУВ: К637.007

Шифр НБУВ: Ж69027 Пошук видання у каталогах НБУВ 

8.

Жуков О. В. 
Паразитологія : Навч. посіб. / О. В. Жуков, О. Ф. Пилипенко; Дніпропетр. нац. ун-т. - Д., 2001. - 76 c. - укp.

Розглянуто особливості та патогенну роль основних паразитів людини та тварини (клопів, пухоїдів, вошей, кліщів). Особливу увагу приділено розповсюдженню, життєвим циклам паразитів, а також профілактиці захворювань, спричинених ними.


Індекс рубрикатора НБУВ: Е0*83 я73-1 + П846 я73-1 + Р267 я73-1

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА606251 Пошук видання у каталогах НБУВ 

9.

Кулик М. Ф. 
Розробка нової технології обробки і використання зерна сої на кормові і дієтичні потреби / М. Ф. Кулик, А. О. Бабич, В. О. Бусол, Т. В. Засуха, А. Ф. Андрейцов, І. М. Величко, А. І. Овсієнко, О. М. Пилипенко, Ю. В. Обертюх, С. І. Семенов, О. К. Стасюк // Корми і кормовиробництво. - 1998. - № 41. - С. 97-109. - укp.

Висвітлено результати досліджень по розробці нової технології переробки зерна сої на кормові та дієтичні потреби.


Індекс рубрикатора НБУВ: П545.189 + Л912.43

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж63891 Пошук видання у каталогах НБУВ 

10.

Пилипенко О.  
Трудова імміграція в Україну і політика Російської імперії щодо переселенців у другій половині ХІХ ст. / О. Пилипенко // Людина і політика. - 1999. - № 3. - С. 19-22. - Бібліогр.: 15 назв. - укp.

Розглянуто причини трудової імміграції в Україні, її періоди та кількість переселенців. Проаналізовано законодавство Російської імперії ХІХ ст. щодо іноземних переселенців, вплив та наслідки трудової імміграції на розвиток українських земель. Зроблено висновок, що незважаючи на позитивний вплив іноземних селян на українське населення, політика імперського уряду була спрямована на обмеження прав і свобод іноземних громадян, які приїхали в українські губернії.


Ключ. слова: трудова імміграція, німецькі колоністи-орендатори
Індекс рубрикатора НБУВ: Х2(4Рос)52-512.2 + Х2(4Укр)52-625

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж16653 Пошук видання у каталогах НБУВ 

11.

Пилипенко В. В. 
Теоретическая оценка эффективности пассивной системы виброзащиты космических аппаратов при продольных колебаниях ракеты-носителя / В. В. Пилипенко, А. Д. Николаев, Н. И. Довготько, О. В. Пилипенко, С. И. Долгополов, Н. В. Хоряк // Техн. механика. - 2001. - № 1. - С. 5-12. - Библиогр.: 8 назв. - рус.

Выполнен теоретический прогноз динамических нагрузок (продольных виброускорений) на космические аппараты во время старта и полета ракеты-носителя "Днепр" в случае установки на ней пневматической системы виброзащиты космических аппаратов, предложенной ИТМ НАНУ и НКАУ. Показано, что использование пневматической системы виброзащиты на ракете-носителе "Днепр" обеспечивает существенное (в 4 - 5 раз и более) снижение уровня продольных виброускорений космических аппаратов различных масс на активном участке траектории полета ракеты во время работы жидкостной ракетной двигательной установки первой ступени.


Індекс рубрикатора НБУВ: О62-016.6

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж16745 Пошук видання у каталогах НБУВ 

12.

Пилипенко О. В. 
Уравнение кинетики фазовых превращений в термодинамическом демпфере продольных колебаний жидкостных ракет / О. В. Пилипенко // Техн. механика. - 2001. - № 1. - С. 174-180. - Библиогр.: 2 назв. - рус.

Получено уравнение кинетики фазовых превращений в полости термодинамического демпфера продольных колебаний жидкостных ракет при различном времени релаксации температурных полей жидкости tauж, тонкой жидкой пленки, тонких металлических пластин и пара tauжп = tauМ = tauп = tau, которое позволяет согласовать расчетные и экспериментальные результаты по определению динамических характеристик демпфера.


Індекс рубрикатора НБУВ: О633.1-016.6

Шифр НБУВ: Ж16745 Пошук видання у каталогах НБУВ 

13.

Пилипенко О. Є. 
Вивіз цукру з України на початку ХХ ст. / О. Є. Пилипенко // Пробл. історії України XIX - початку XX ст. - 2004. - Вип. 8. - С. 124-127. - Бібліогр.: 3 назв. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4УКР)61-2 + У03(4УКР)618.435.84

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж72651 Пошук видання у каталогах НБУВ 

14.

Вісник Чернігівського державного технологічного університету / ред.: О. І. Пилипенко. - Чернігів, 2005. - 250 с. - (Техн. науки; N 22). - укp.

Розглянуто питання проектування 3D-моделей деталей складної форми в середовищі AUTOCAD із використанням просторових мереж для розробки керуючих програм з метою обробки їх поверхонь на верстатах. Проаналізовано вплив конденсату, який утворюється внаслідок сублімації міді, на якість зварних хромідних з'єднань. Описано методику прогнозування якості зварного з'єднання за допомогою сумісного використання діаграм фазового стану металів та графіків термічного циклу зварювання. Розкрито вплив гетероциклічних амінів на твердіння епоксидних олігомерів ангідридами кислот.

Рассмотрены вопросы проектирования 3D-моделей деталей сложной формы в среде AUTOCAD с использованием программных сетей для разработки управляемых программ с целью обработки их поверхностей на станках. Проанализировано влияние конденсата, образующегося вследствие сублимации меди, на качество сварных хромидных соединений. Описана методика прогнозирования качества сварного соединения с помощью совместного использования диаграмм фазового состояния металлов и графиков термического цикла сварки. Изучено влияние гетероциклических аминов на затвердевание эпоксидных олигомеров ангидридами кислот.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ж.я54(4УКР)3

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69271 Пошук видання у каталогах НБУВ 

15.

Пилипенко О. Є. 
Зовнішня торгівля України й Росії напередодні та в роки Першої світової війни / О. Є. Пилипенко // Пробл. історії України XIX - початку XX ст. - 2005. - Вип. 9. - С. 118-130. - Бібліогр.: 11 назв. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4УКР)521-2 + Т3(2РОС)521-2

Шифр НБУВ: Ж72651 Пошук видання у каталогах НБУВ 

16.

Пилипенко О.  
Система освіти в Україні на рубежі ХІХ - ХХ ст. / О. Пилипенко // Київ. старовина. - 2004. - № 6. - С. 31-40. - укp.

Наведено відомості про види та діяльність початкових, середніх та вищих учбових закладів України. Висвітлено процес поступового відхилення російського імперського законодавства у сфері освіти від демократичних норм і традицій, затверджених в країнах Західної Європи. Зазначено, що українські вищі навчальні заклади зазнавали такої ж гегемонії російського імперського законодавства, як і інші провінції імперії, а викладання велося переважно російською мовою.

Представлены сведения о видах и деятельности начальных, средних и высших учебных заведений Украины. Освещен процесс постепенного отклонения российского имперского законодательства в сфере образования от демократических норм и традиций, утвержденных в странах Западной Европы. Указано, что украинские высшие учебные заведения претерпевали такую же гегемонию российского имперского законодательства, как и другие провинции империи, а преподавание велось преимущественно на русском языке.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч33(4УКР)53

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж14441 Пошук видання у каталогах НБУВ 

17.

Зеленкова Г. Ф. 
Технологія будівельного виробництва та основи його автоматизації : Навч. посіб. Ч. 1 / Г. Ф. Зеленкова, О. І. Пилипенко; Нац. авіац. ун-т. - К. : НАУ, 2005. - 135 c. - Библиогр.: 7 назв. - укp.

Розглянуто зміст і структуру основних будівельних процесів та наведено їх класифікацію. Охарактеризовано різні види будівельної продукції, а також предмети та знаряддя праці будівельної галузі. Проаналізовано особливості функціонування модульної системи у будівництві, розглянуто основні види будівельно-монтажних робіт. Визначено порядок здійснення загальних підготовчих робіт і засоби їх механізації. Висвітлено питання технічного, технологічного та планово-економічного забезпечення будівельного виробництва. Охарактеризовано різновиди земляних і кам'яних робіт і способи їх організації. Визначено основні вимоги сучасних будівельних норм щодо проведення будівельно-монтажних робіт.

Раскрыты содержание и структура основных строительных процессов и приведена их классификация. Охарактеризованы различные виды строительной продукции, а также предметы и орудия труда отрасли. Проанализированы особенности функционирования модульной системы в строительстве, рассмотрены основные виды строительно-монтажных работ. Определен порядок осуществления общих подготовительных работ и средства их механизации. Освещены вопросы технического, технологического и планово-экономического обеспечения строительного производства. Охарактеризованы разновидности земляных и каменных работ и способы их организации. Определены основные требования современных строительных норм по проведению строительно-монтажных работ.


Індекс рубрикатора НБУВ: Н6 я73-1

Рубрики:

Шифр НБУВ: В348514 Пошук видання у каталогах НБУВ 

18.

Вісник Чернігівського державного технологічного університету / ред.: О. І. Пилипенко. - Чернігів, 2001. - 196 с. - (Техн. науки; N 13). - укp.

Проаналізовано динаміку гальмування круглов'язальної машини з приводом, що містить зчіпну муфту. Наведено математичну модель приводу коректувальних мас системи автобалансування роторів машин з гальмівною гідростатичною опорою. Розглянуто вплив умов стикування на показники роботи верстата, а також поверхневої провідності скла на величину електростатичних сил стиснення під час електрохімічного зварювання кремнію зі склом. Описано алгоритм планування розв'язання задач реального часу в системах з багатьма обчислювачами.

Проанализирована динамика торможения кругловязальной машины с приводом, имеющим сцепную муфту. Приведена математическая модель привода корректирующих масс системы автобалансирования роторов машин с тормозной гидростатической опорой. Рассмотрено влияние условий стыковки на показатели работы верстата, а также поверхностной проводимости стекла на величину электростатических сил сопротивления в процессе электрохимического сваривания кремния со стеклом. Описан алгоритм планирования выполнения задания реального времени в системах с множеством вычислительных.


Індекс рубрикатора НБУВ: Жя54(4Укр)3

Шифр НБУВ: Ж69271 Пошук видання у каталогах НБУВ 

19.

Пилипенко О. М. 
Вібраційна обробка газотермічних покриттів : Моногр. / О. М. Пилипенко. - Черкаси : Сіяч, 2000. - 203 c. - Бібліогр.: с. 194-199. - укp.

Розглянуто особливості механічної обробки лезовим та абразивним інструментом зносостійких газотермічних покритів. Встановлено кореляційні зв'язки між структурою, фізико-механічними властивостями покриттів та умовами різання. Обгрунтовано необхідність інтенсифікації та якості механічної обробки покритів. Наведено конструкцію магніто- та електрострикційних вібраторів.

Рассмотрены особенности механической обработки лезвийным и абразивным инструментом износостойких газотехнических покрытий. Установлены корреляционные связи между структурой, физико-механическими свойствами покрытий и условиями резания. Обоснована необходимость их интенсификации и качества механической обработки. Приведена конструкция магнито- и электрострикционных вибраторов.


Індекс рубрикатора НБУВ: К663.03 + К663.8

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА634613 Пошук видання у каталогах НБУВ 

20.

Вісник Чернігівського державного технологічного університету / ред.: О. І. Пилипенко. - Чернігів, 2002. - 169 с. - (Техн. науки; N 15). - укp.

Наведено результати графоаналітичного дослідження віддзеркалень на лінійчатих поверхнях, а також дослідження формування моменту фіксації коректувальних дисків у високошвидкісних автобалансувальних пристроях. Проаналізовано вплив основного та товарного регуляторів ткацького верстата СТБ-1-180 на стабілізацію натягу пружної системи заправки. Висвітлено актуальні проблеми створення обладнання для виробництва скляних ниток. Визначено шорсткість поверхні у процесі електроерозійного вирізання, коефіцієнт тертя між маслознімальним кільцем і циліндром у двигуні внутрішнього згоряння. Описано особливості формування з'єднання під час зварювання тиском хрому з міддю, методику розрахунку напруженого стану в паяних металоскляних вузлах датчиків неелектричних величин, засоби візуального моделювання комп'ютерних мереж. Розглянуто особливості розробки процесорних вузлів, які інтегруються у програмовані логічні інтегральні схеми.

Приведены результаты графоаналитического исследования отражений на линейчастых поверхностях, исследования формирования момента фиксации корректировочных дисков в высокоскоростных автобалансирующих устройствах. Проанализировано влияние основного и товарного регуляторов ткацкого станка СТБ-1-180 на стабилизацию натяжки упругой системы заправки. Освещены актуальные проблемы создания оборудования для производства стеклянных нитей. Определены шероховатость поверхности в процессе электроэрозионного вырезания, коэффициент трения между маслоснимающим кольцом и цилиндром в двигателе внутреннего сгорания. Описаны особенности формирования соединения во время сварки давлением хрома с медью, методика расчета напряженного состояния в паянных металлостеклянных узлах датчиков неэлектрических величин, средства визуального моделирования компьютерных сетей. Рассмотрены особенности разработки процессорных узлов, интегрирующихся в программированные логические интегральные схемы.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ж.я54(4Укр)3

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69271 Пошук видання у каталогах НБУВ 

...
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського