Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (2)Наукова періодика України (3)
Пошуковий запит: (<.>A=Корсунський С$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 7
Представлено документи з 1 до 7
1.

Корсунський С. В. 
Трансфер технологій у США : Моногр. / С. В. Корсунський. - К. : УкрІНТЕІ, 2005. - 148 c. - Бібліогр.: с. 144-147. - укp.

Розглянуто науково-технічний сектор США, його роль і місце в економічному розвитку. Проаналізовано елементи американської системи трансферту та комерціалізації технологій. Наведено перелік актів законодавста США в галузі трансферту технологій, а також конкретні приклади проектів регіонального економічного розвитку у даному регіоні.

Рассмотрены научно-технический сектор США, его роль и место в экономическом развитии. Проанализированы элементы американской системы трансферта и коммерциализации технологий. Приведены перечень актов законодательства США в области трансферта технологий, а также конкрентные примеры проектов регионального экономического развития в данном регионе.


Індекс рубрикатора НБУВ: У9(7СПО)0-55

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА665901 Пошук видання у каталогах НБУВ 

2.

Корсунський С. В. 
Науково-технологічна сфера як ключовий елемент розвитку економіки США / С. В. Корсунський // НТІ. - 2003. - № 3. - С. 15-20. - Бібліогр.: 6 назв. - укp.

Наведено статистичну інформацію щодо діючої у США системи підтримки і розвитку науково-технологічної сфери, яка є найефективнішою у світі і безпосередньо сприяє високотехнологічному рівню промисловості продукції країни, її науковому потенціалу.

Приведена статистическая информация о действующей в США системе поддержки и развития научно-технологической сферы, которая является найэффективнейшей в мире и непосредственно способствует высокотехнологическому уровню промышленности продукции страны, ее найвысшему научному потенциалу.


Індекс рубрикатора НБУВ: У9(7США)0-55

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж16928 Пошук видання у каталогах НБУВ 

3.

Корсунський С. В. 
Енергетична дипломатія : навч. посіб. / С. В. Корсунський. - К. : Вища шк., 2008. - 159 c. - Бібліогр.: с. 158-159. - укp.

Викладено основні положення енергетичної дипломатії, розкрито її міжнародно-правові аспекти. Наведено інформацію про енергетичні стратегії США, Росії, Китаю, Туреччини, Міжнародне енергетичне агентство, нафтотранспортні проекти у Причорномор'ї, газопровід "Набукко", нафтопровід "Баку - Тбілісі - Джейхан". Особливу увагу приділено питанням енергетичної безпеки України.

Изложены основные положения энергетической дипломатии, раскрыты ее международно-правовые аспекты. Приведена информация об энергетических стратегиях США, России, Китая, Турции, Международном энергетическом агентстве, нефтетранспортных проектах в Причерноморье, газопроводе "Набукко", нефтепроводе "Баку - Тбилиси - Джейхан". Особое внимание уделено вопросам энергетической безопасности Украины.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ф49я73

Шифр НБУВ: ВА698479 Пошук видання у каталогах НБУВ 

4.

Корсунський С. В. 
Економічна політика США на сучасному етапі / С. В. Корсунський // НТІ. - 2004. - № 2. - С. 11-14. - Бібліогр.: 4 назв. - укp.

Розглянуто стан економічної політики США за період з 1994 р. Наведено дані щодо швидкого її зростання до 2000 р. і зниження в останні роки, яке пов'язане з терористичними актами 11 вересня, військовими операціями у Афганістані й Іраку. Наведено низку заходів, які, на думку Адміністрації Дж. Буша, спроможні значно підвищити рівень даної політики, що є необхідним з наближенням президентських виборів у США. Прогнозується, що в разі збереження відносної економічної стабільності та успіхів у війні з тероризмом економічна ситуація у США залишатиметься вкрай складною.


Індекс рубрикатора НБУВ: У9(7США)0-18

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж16928 Пошук видання у каталогах НБУВ 

5.

Корсунський С. В. 
Урядові програми підтримки приватного сектору США з розвитку малого високотехнологічного бізнесу / С. В. Корсунський // НТІ. - 2005. - № 1. - С. 47-51. - Бібліогр.: 7 назв. - укp.

Надано аналіз юридичних, організаційних і фінансових заходів, що відбувалися у США для підтримки малого бізнесу. Перераховано головні переваги підходу для вирішення питань малого бізнесу, описано історичні передумови виникнення урядових програм.


Індекс рубрикатора НБУВ: У9(7СПО)0-131

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж16928 Пошук видання у каталогах НБУВ 

6.

Корсунський С. В. 
Національний науковий фонд України: механізм вироблення науково-технологічної політики і грантового фінансування / С. В. Корсунський // Наука та інновації. - 2006. - 2, № 1. - С. 40-43. - укp.

Реалізація стратегічного курсу нашої держави на інтеграцію у європейське співтовариство, побудову заможної, процвітаючої України неможлива без структурних перетворень в економіці, збільшення частки високотехнологічних галузей у виробничому секторі, розвитку сучасних інформаційних технологій, освіти і науки. Нинішній катастрофічний стан наукової галузі не відповідає потребам суспільства і потребує реформ. Ключовим елементом має стати відмова від базового фінансування і створення незалежного Національного наукового фонду, який взяв би на себе вироблення державної політики у сфері науки і технологій, а також грантове фінансування досліджень і розвитку на конкурсних засадах.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч214(4УКР)

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж25189 Пошук видання у каталогах НБУВ 

7.

Корсунський С. А. 
Елітарний характер утопії у філософії Платона / С. А. Корсунський // Вісн. Держ. акад. керів. кадрів культури і мистец.. - 2005. - № 2. - С. 41-45. - Бібліогр.: 11 назв. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ю3(0)321-215

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж22799 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського