Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (1)Автореферати дисертацій (1)Наукова періодика України (9)
Пошуковий запит: (<.>A=Горбов І$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 12
Представлено документи з 1 до 12
1.

Горбов І. В. 
Оптичні дискові носії для довготермінового зберігання даних / І. В. Горбов, В. О. Беляковський // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2007. - 9, № 3. - С. 73-87. - Бібліогр.: 24 назв. - укp.

Проаналізовано вимоги до носіїв, призначених для довготермінового зберігання даних для використання в електронних архівах та інформаційних системах. Показано можливість створення оптичних носіїв (ОН) із мікрорельєфним представленням даних для довготермінового зберігання інформації. Представлено результат експериментальних досліджень процесів виготовлення ОН із підкладками з високостабільних матеріалів, дані на яких надано у форматі стандартних CD- і DVD-носіїв.


Індекс рубрикатора НБУВ: З973-045.4

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 

2.

Горбов І. В. 
Використання методів прискореного старіння оптичних носіїв для прогнозування їхньої довговічності / І. В. Горбов // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2008. - 10, № 2. - С. 3-12. - Бібліогр.: 8 назв. - укp.

Проаналізовано кліматичні умови прискореного старіння оптичних носіїв і зміни характеристик носіїв під час їх штучного старіння. Показано можливість прогнозування терміну зберігання інформації на оптичних носіях і визначення періоду часу, після якого необхідно виконати резервне копіювання інформації.


Індекс рубрикатора НБУВ: З973-045.47

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 

3.

Крючин А. А. 
Використання портативних носіїв інформації для створення медичного електронного паспорта / А. А. Крючин, О. П. Мінцер, І. В. Горбов // Мед. інф-ка та інженерія. - 2009. - № 1. - С. 21-26. - Бібліогр.: 11 назв. - укp.

Розглянуто основні принципи зберігання даних у процесі побудови медичного електронного паспорта (МЕП). Показано, що для забезпечення оперативного доступу до важливих медичних даних пацієнта необхідно застосовувати портативні носії інформації. Проаналізовано вимоги, що висуваються до таких носіїв. Досліджено можливість використання оптичних носіїв і флеш-накопичувачів для зберігання медичної інформації. Показано, що оптичні диски доцільно використовувати для архівного збереження даних. Запропоновано розглядати флеш-накопичувачі як основні носії для побудови МЕП, а також накласти апаратну заборону на перезапис комірок флеш-пам'яті для запобігання несанкціонованому редагуванню даних і збільшення терміну зберігання інформації у МЕП.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р. с51 + З973-045

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж25988 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

4.

Горбов І. В. 
Вплив показника заломлення матеріалу підкладки на глибину інформаційного рельєфу оптичних носіїв / І. В. Горбов // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2009. - 11, № 1. - С. 3-10. - Бібліогр.: 7 назв. - укp.

Побудовано модель сигналу відтворення з оптичного носія з рельєфно-фазовим поданням даних. Досліджено залежність сигналу відтворення від глибини інформаційного рельєфу, одержаного на поверхні підкладок із різними показниками заломлення. Для високостабільних оптично прозорих матеріалів визначено необхідні значення глибини рельєфу, за яких розроблені носії довготермінового зберігання даних будуть відповідати формату компакт-дисків і відтворюватися на стандартних приводах оптичних дисків.


Індекс рубрикатора НБУВ: З973-045.4

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 

5.

Горбов І. В. 
Оптичні носії для довготермінового зберігання інформації на основі високостабільних матеріалів : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.05 / І. В. Горбов; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - К., 2008. - 20 c. - укp.

Розроблено носії для довготермінового зберігання інформації. Запропоновано виконувати запис у вигляді мікрорельєфу на поверхні високостабільних оптично-прозорих матеріалів. Виявлено, що формат подання даних на таких носіях є сумісним зі стандартними оптичними дисками, що дозволяє відтворювати записану інформацію на стандартних плеєрах оптичних дисків. Розроблено математичну модель, яка дозволяє виявити залежність сигналу відтворення оптичного носія з рельєфно-фазовим поданням записаних даних від форми заглиблень і визначити необхідну глибину структури для різних прозорих матеріалів відповідно до формату CD. Запропоновано спосіб виготовлення оптичних носіїв для довготермінового зберігання інформації. Для одержання інформаційного шару запропоновано використовувати реактивне іонно-променеве травлення. Виготовлено скляний компакт-диск, інформація з якого була повністю відтворена на стандартних приводах CD і DVD.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: З973-045.4 + З973-061/069

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА362582 Пошук видання у каталогах НБУВ 

6.

Беляк Є. В. 
Методики паралельного зчитування даних з багатошарових фотолюмінесцентних носіїв інформації / Є. В. Беляк, І. В. Горбов, Т. М. Кожан // Вісн. Донец. ун-ту. Сер. А. Природн. науки. - 2008. - № 2. - С. 246-250. - Бібліогр.: 7 назв. - укp.

Проанализированы проблемы многослойной фотолюминесцентной записи информации. Предложены методики параллельного считывания данных с информационных слоев многослойных фотолюминесцентных дисков, что позволяет кардинально увеличить скорость считывания информации и максимально эффективно выделить полезный сигнал.


Індекс рубрикатора НБУВ: З973-045

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69583/Сер.А Пошук видання у каталогах НБУВ 

7.

Мінцер О. П. 
Технічні і технологічні питання створення медичного електронного паспорта громадянина України / О. П. Мінцер, Л. Ю. Бабінцева, І. В. Горбов, М. С. Денисюк // Мед. інф-ка та інженерія. - 2010. - № 3. - С. 21-26. - Бібліогр.: 7 назв. - укp.

Розглянуто основні принципи побудови медичного електронного паспорта. Запропоновано для зберігання медичної інформації на портативних носіях використовувати багаторівневий доступ до даних. Досліджено можливість використання оптичних носіїв та флеш-накопичувачів для зберігання медичної інформації. На базі флеш пам'яті та відповідного мікроконтролера побудовано носій медичного електронного паспорта. Розроблено внутрішнє програмне забезпечення мікроконтролера, що реалізує багаторівневий доступ до медичних даних та унеможливлює їх редагування або видалення.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р. с51 + З973-045.04

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж25988 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

8.

Балагура І. В. 
Дослідження параметрів важливості вузлів у мережах співавторів / І. В. Балагура, Д. В. Ланде, І. В. Горбов // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2013. - 15, № 1. - С. 45-52. - Бібліогр.: 16 назв. - укp.

Досліджено мережу співавторства в галузях "Інформаційна та обчислювальна техніка", "Кібернетика" в реферативній базі даних "Україніка наукова". Визначено основні параметри мережі та вузлів. Показано, що застосування характеристик центральності вузлів надає змогу визначити авторів наукових робіт, що вносять вагомий внесок у галузь, є керівниками наукових шкіл, підтримують зв'язок між науковими колективами.


Індекс рубрикатора НБУВ: З970.31

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

9.

Горбов І. В. 
Визначення потенційних експертних груп науковців у мережі співавторства з використанням методів підтримки прийняття рішень / І. В. Горбов, С. В. Каденко, І. В. Балагура, Д. Ю. Манько, О. В. Андрійчук // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2013. - 15, № 4. - С. 86-96. - Бібліогр.: 26 назв. - укp.

Представлено мережу співавторства з комп'ютерних наук на основі реферативної бази даних "Україніка наукова". Визначено її основні показники центральності. Показано можливість виділення на їх основі експертних груп і наукових шкіл. Запропоновано використання методів підтримки прийняття рішень для визначення кластерів у мережі співавторства та показано шляхи застосування методу "ординального факторного аналізу" для визначення вагомості різних показників центральності складних мереж.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч231.684

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

10.

Балагура І. В. 
Аналіз методу розрахунку показника використання наукових журналів і збірників України і його вдосконалення / І. В. Балагура, Д. Ю. Манько, І. В. Горбов // НТІ. - 2013. - № 1. - С. 40-47. - Бібліогр.: 11 назв. - укp.

Досліджено закономірності відвідування бази даних "Наукова періодика України", основні напрями вдосконалення ранжирування періодики за статистикою її використання. Запропоновано вдосконалений показник використання наукових журналів, який був протестований на 30 фахових виданнях України.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч231.325

Шифр НБУВ: Ж16928 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

11.

Горбов І. В. 
Вплив термічного відпалу на оптичні властивості тонких композитних плівок / І. В. Горбов, А. А. Крючин, Д. Ю. Манько, О. І. Толмачов, В. В. Курдюков, Ю. Л. Сломінський // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2014. - 16, № 3. - С. 3-11. - Бібліогр.: 13 назв. - укp.

За допомогою методу центрифугування було одержано композитні плівки органічний барвник - полімер і досліджено вплив термічного відпалу на їх оптичні властивості. Показано, що підвищення температури термообробки призводить до зниження кількості органічного компонента та структурної перебудови поверхні барвника разом з його структурним упорядкуванням, що призводять до одночасного зменшення інтенсивності поглинання, зменшення товщини плівки та збільшення показника заломлення.


Індекс рубрикатора НБУВ: Л719.4

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

12.

Петров В. В. 
Оптичні носії для довготермінового зберігання інформації / В. В. Петров, А. А. Крючин, С. М. Шанойло, І. В. Горбов, Є. М. Морозов, Б. О. Березін // Страхов. фонд документації. - 2016. - № 1. - С. 44-55. - Бібліогр.: 32 назв. - укp.

Розглянуто технології створення оптичних носіїв довготермінового зберігання інформації. Показано особливості реалізації запропонованої технології створення дисків із сапфіровими підкладками, підходи до оцінки живучості інформації на оптичних носіях та сфери їх застосування.


Індекс рубрикатора НБУВ: З973-045.47

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж100129 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського