Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Наукова періодика України (7)
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>A=Березін Б$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 9
Представлено документи з 1 до 9
1.

Петров І. В. 
Внесок ІПРІ НАН України в розвиток систем комп'ютерних комунікацій та інформаційних ресурсів в Україні / І. В. Петров, Б. О. Березін, А. М. Стеценко, Н. В. Солоніна, В. О. Лєснов // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2007. - 9, № 3. - С. 129-139. - Бібліогр.: 12 назв. - укp.

Проаналізовано системи комп'ютерних комунікацій та інформаційних ресурсів, які розроблялися та впроваджувалися в Україні за останні п'ятнадцять років. Розглянуто принципи їх побудови, приклади впровадження та порівняльні характеристики.


Індекс рубрикатора НБУВ: З970.31

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
2.

Березін Б. О. 
Підтримка прийняття рішень при побудові систем довготермінового зберігання інформації / Б. О. Березін, П. Т. Качанов, В. В. Циганок, О. В. Андрійчук // Проблеми розвитку інформаційного суспільства: матеріали міжнар. форуму, 7 - 9 жовт. 2009 р., Львів. - К., 2009. - С. 145-153. - Бібліогр.: 10 назв. - укp.

Наведено підхід до вибору технічних рішень у процесі побудови систем архівного збереження інформації - електронних архівів і бібліотек за допомогою системи підтримки прийняття рішень СОЛОН-2.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч811.46 + Ч736.47

Шифр НБУВ: Ва719286 Пошук видання у каталогах НБУВ 
3.

Петров І. В. 
Аналіз характеристик носіїв при побудові систем архівного зберігання інформації / І. В. Петров, Б. О. Березін, А. М. Стеценко, Н. В. Солоніна, В. О. Лєснов // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2010. - 12, № 2. - С. 209-215. - Бібліогр.: 11 назв. - укp.

Розглянуто особливості твердотільних, магнітооптичних, оптичних і магнітних носіїв, що використовуються під час побудови систем архівного зберігання інформації в різних сферах діяльності. Надано рекомендації щодо використання носіїв залежно від задач зберігання електронних даних.


Індекс рубрикатора НБУВ: З973-045

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
4.

Кожешкурт В. І. 
Технології масового розповсюдження комп'ютерної інформації / В. І. Кожешкурт, І. В. Петров, Б. О. Березін, А. М. Стеценко, Н. В. Солоніна, В. О. Лєснов // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2010. - 12, № 2. - С. 227-231. - Бібліогр.: 9 назв. - укp.

Проаналізовано особливості технологій масового розповсюдження комп'ютерної інформації. Розглянуто принципи побудови, приклади впровадження та характеристики автоматизованої системи масового розповсюдження комп'ютерної інформації, розробленої та впровадженої в Інституті проблем реєстрації інформації НАН України.


Індекс рубрикатора НБУВ: З970 + Ч239.9

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
5.

Ланде Д. В. 
Моделювання живучості інформаційних об'єктів під час довготермінового зберігання великих обсягів даних / Д. В. Ланде, Б. О. Березін // НТІ. - 2014. - № 1. - С. 45-51. - Бібліогр.: 14 назв. - укp.

Проаналізовано напрями і стан розробок в області моделювання довготермінового зберігання. На основі степеневого розподілу запропоновано аналітичну модель зберігання інформаційних об'єктів для оптичних носіїв і імітаційну модель зберігання в розподілених мережах. Одержані результати можуть використовуватися під час розробки методик і інструментальних засобів для управління інфраструктурою довготермінового зберігання великих обсягів даних.


Індекс рубрикатора НБУВ: З973-045

Шифр НБУВ: Ж16928 Пошук видання у каталогах НБУВ 
6.

Ланде Д. В. 
Підхід до оцінки живучості наукових публікацій при довготерміновому зберіганні в Інтернет-середовищі / Д. В. Ланде, Б. О. Березін // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2014. - 16, № 4. - С. 34-43. - Бібліогр.: 8 назв. - укp.

Визначено особливості представлення наукових публікацій у мережі Інтернет, що впливають на їх живучість під час довготермінового зберігання. Запропоновано моделі для оцінки живучості наукових публікацій при зберіганні у мережі Інтернет і показано можливості їх використання.


Індекс рубрикатора НБУВ: З970.312.1 + Ч231.684

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 
7.

Березін Б. О. 
Протидія деструктивним впливам при архівному зберіганні інформаційних об'єктів на оптичних носіях / Б. О. Березін, С. І. Примушко // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2015. - 17, № 4. - С. 49-58. - Бібліогр.: 18 назв. - укp.

Запропоновано складові для оцінки живучості інформаційних об'єктів під час архівного зберігання на оптичних носіях. Одержані оцінки можна використовувати у процесі оптимізації характеристик носіїв і для підтримки рівня живучості інформаційних об'єктів, що зберігаються.


Індекс рубрикатора НБУВ: З973-045.47

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 
8.

Петров В. В. 
Прогнозування строків зберігання даних на оптичних дисках / В. В. Петров, А. А. Крючин, Б. О. Березін, Є. В. Беляк, О. В. Шиховець // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2016. - 18, № 2. - С. 40-52. - Бібліогр.: 37 назв. - укp.

Наведено результати аналізу використання методів прискореного визначення строків гарантованого зберігання інформації на оптичних носіях. Увагу приділено проведенню випробувань носіїв, що призначені для довготермінового зберігання інформації. Визначено головні причини значної різниці у строках зберігання даних на компакт-дисках під час проведення прискорених випробувань.


Індекс рубрикатора НБУВ: З973-045.47

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 
9.

Петров В. В. 
Оптичні носії для довготермінового зберігання інформації / В. В. Петров, А. А. Крючин, С. М. Шанойло, І. В. Горбов, Є. М. Морозов, Б. О. Березін // Страхов. фонд документації. - 2016. - № 1. - С. 44-55. - Бібліогр.: 32 назв. - укp.

Розглянуто технології створення оптичних носіїв довготермінового зберігання інформації. Показано особливості реалізації запропонованої технології створення дисків із сапфіровими підкладками, підходи до оцінки живучості інформації на оптичних носіях та сфери їх застосування.


Індекс рубрикатора НБУВ: З973-045.47

Шифр НБУВ: Ж100129 Пошук видання у каталогах НБУВ 
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського