Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (2)Наукова періодика України (4)
Пошуковий запит: (<.>A=Безносов О$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Безносов О. І. 
Суспільно-політичне життя німецького та менонітського населення Півдня України (1917 - 1929 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / О. І. Безносов; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Д., 2010. - 20 c. - укp.

Вперше здійснено комплексне дослідження сутності й особливостей основних станів розвитку суспільно-політичного життя німецького та менонітського населення Півдня України у 1917 - 1929 pp. Всебічно досліджено участь німецькомовної спільноти в політичному житті після повалення царату, взаємовідносини її з владою в період існування УНР і гетьманату, з'ясовано основні аспекти участі колоністів у збройній боротьбі за часів громадянської війни, особливості політики "воєнного комунізму" в колоніях, масштаби та наслідки голоду 1921 - 1922 рр. серед колоністського населення, роль закордонних організацій у боротьбі з ним. Виявлено особливості соціально-економічного розвитку колоністського співтовариства за умов НЕП, а також роль і місце колоністських союзів у суспільному житті населення в 1920-х pp. Досліджено основні напрями національної політики влади стосовно німецькомовного населення, характер трансформації нею національної школи, особливості релігійного життя колоністів і вплив на нього політики радянської держави. Визначено та проаналізовано причини та характер еміграційного руху колоністського населення Півдня України наприкінці 1929 р.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4УКР7)61 + Т3(4УКР=9НІМ)61 + Э376.15

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА387515 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського