Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (553)Журнали та продовжувані видання (23)Автореферати дисертацій (5)
Пошуковий запит: (<.>U=Щ133$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 54
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

Дорошенко С. П. 
Выдающийся канадский скульптор украинского происхождения / С. П. Дорошенко, А. П. Прядко // Металл и литье Украины. - 2001. - № 1-2. - С. 56-59. - Библиогр.: 5 назв. - рус.


Індекс рубрикатора НБУВ: Щ133(7Кан=Укр)6-8 Крук

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж14585 Пошук видання у каталогах НБУВ 

2.

Толочко Л.  
До історії спорудження пам'ятника Володимиру Святому у Києві / Л. Толочко // Київ. старовина. - 2001. - № 1. - С. 170-178. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4Укр-4К)47-7 + Щ133(4Укр-2К)

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж14441 Пошук видання у каталогах НБУВ 

3.

Дорошенко С. П. 
Его знает весь мир, кроме Украины / С. П. Дорошенко, А. П. Прядко // Металл и литье Украины. - 2001. - № 3-4. - С. 45-47. - Библиогр.: 6 назв. - рус.

Освещены жизнь и творчество выдающегося украинского скульптора Григория Крука.


Індекс рубрикатора НБУВ: Щ133(4Укр)6-8 Крук

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж14585 Пошук видання у каталогах НБУВ 

4.

Синько О. Р. 
Новаторство Архипенка / О. Р. Синько. - К., 2001. - 120 c. - укp.

Досліджено життя та творчість визначного українського скульптора О.Архипенка, який став неперевершеним експериментатором у галузі пластики ХХ ст. Детально проаналізовано вплив творчості митця на формування засад організації художньо-образної структури у сфері пластики, живопису, дизайну та кінозображення.


Індекс рубрикатора НБУВ: Щ133(4/8=УКР)6-8Архипенко О.

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА606215 Пошук видання у каталогах НБУВ 

5.

Жишкович В. І. 
Пластика Русі - України. Х - перша половина ХІV століть / В. І. Жишкович; Ін-т народознав. НАН України. - Л., 1999. - 240 c. - укp.

На підставі комплексного мистецтвознавчого дослідження розглянуто головні тенденції розвитку мистецтва скульптури України у Х - першій половині XIV ст. Особливу увагу приділено художньо-стильовим, іконографічним, семантичним особливостям сакральної монументальної скульптури та різьбленої рельєфної ікони на різних етапах їх розвитку в контексті загальноєвропейських мистецьких здобутків середньовіччя.


Індекс рубрикатора НБУВ: Щ133(4УКР)3 + Щ135.7 + Щ136.18 + Щ136.56

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВС34007 Пошук видання у каталогах НБУВ 

6.

Степовик Д.  
Скульптор Михайло Черешньовський: Життя і творчість / Д. Степовик. - К. : Вид-во ім.О.Теліги, 2000. - 222 c. - Бібліогр.: с. 217-219. - укp.

На підставі вивчення різноманітних опублікованих і неопублікованих матеріалів висвітлено діяльність видатного скульптора М.Черешньовського (1911 - 1994). Проаналізовано станкові та монументальні скульптури, а також декоративні різьби, які майстер виконав в Україні, Польщі, Німеччині, США.


Індекс рубрикатора НБУВ: Щ133(7США=УКР)6-8 Черешньовський М.

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА600254 Пошук видання у каталогах НБУВ 

7.

Веселова О.  
Пам'ятні знаки і пам'ятники жертвам голоду-геноциду 1932 - 1933 рр. в Україні / О. Веселова // Пробл. історії України: факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. пр. - 2005. - Вип. 13. - С. 434-441. - Бібліогр.: 15 назв. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4УКР)615-209л6 + Щ133(4УКР)6-31

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж68307 Пошук видання у каталогах НБУВ 

8.

Огнєва О. Д. 
Про що можуть розповісти написи на Буддійській скульптурі / О. Д. Огнєва // Сх. світ. - 2005. - № 2. - С. 62-70. - Бібліогр.: с. 70. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Э35 + Щ133(5)

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж21929 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

9.

Зборовец И. В. 
Традиционная малая скульптура Японии и Китая на выставке в Харькове / И. В. Зборовец // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. - 2005. - № 5. - С. 42-52. - Библиогр.: 3 назв. - рус.


Ключ. слова: Япония, Китай, выставка, нэцкэ, окимоно, брелки, природа, человек
Індекс рубрикатора НБУВ: Щ133(5)л62(4УКР-2ХАР) + Щ136.553(5КИТ)л62 + Щ136.553(5ЯПО)л62

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж71480 Пошук видання у каталогах НБУВ 

10.

Путятин В. Д. 
Декоративная скульптура Харькова / В. Д. Путятин // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. - 2002. - № 3. - С. 64-72. - Библиогр.: 8 назв. - рус.

Висвітлено створення на рубежі тисячоліть у Харкові невеликих ансамблів декоративної скульптури біля навчальних корпусів, серій паркових скульптур будинку відпочинку, комерційних банків, нових вілл. Зазначено, що більшість майстрів тяжіє до реалістичної пластики, проте ще рано говорити про визначену школу скульптури. Подальша плідна співпраця замовників, архітекторів і художників сприятиме підвищенню естетичного рівня городян, розвиткові туризму і культурного іміджу Харкова.

Освещено создание на рубеже тысячелетий в Харькове небольших ансамблей декоративной скульптуры близ учебных корпусов, серии парковых скульптур дома отдыха, коммерческих банков, новых вилл. Отмечено, что большинство мастеров тяготеет к реалистической пластике, однако еще рано говорить об определенной школе скульптуры. В дальнейшем активное сотрудничество заказчиков, архитекторов и художников будет способствовать повышению эстетического уровня горожан, развитию туризма и культурного имиджа Харькова.

On a boundary of millenaries in Kharkov have frameed small ensembles of a decorative sculpture near of educational cases, series of park sculptures of a house of rest, commercial banks, masters of new villas. Early still to speak about defined school of a sculpture, though the majority of the masters gravitates to a realistic plasty. In the further active cooperation of the customers, architect and artists will contribute in a heightening of an aesthetic level of the townspeople, development of tourism and cultural image of Kharkov.


Ключ. слова: скульптура, история, город, архитектура
Індекс рубрикатора НБУВ: Щ133(4Укр-2Хар)

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж71480 Пошук видання у каталогах НБУВ 

11.

Путятін В.  
Монументальна скульптура Харкова кінця ХІХ - початку ХХ ст. / В. Путятін // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. - Х., 2002. - № 1. - С. 56-61. - Бібліогр.: 9 назв. - укp.

Зазначено, що у Харкові перші монументальні зразки скульптури, творцями яких були мешканці інших регіонів, з'явились на початку XX ст. Зроблено висновок, що для монументальної скульптури того часу характерними були риси реалізму, притаманні творчості усіх випускників Петербурзької академії мистецтв.

Отмечено, что первые монументальные произведения появились в Харькове в начале ХХ ст., творцами которых были жители других городов. Сделан вывод, что монументальная скульптура пребывала под влиянием Петербургской академии искусств, которую закончили все вышеупомянутые художники и для их стиля характерны черты реализма.

In Kharkov first monumental of product have appeared in the beginning XX items. Their creators lived in different cities of Ukraine and Russia, but any of them by the inhabitant of Kharkov was not. revolutionary the epoch was at times creations of thecertain realistic properties monumental of a sculpture with the precisely certain influence of the Petersburg academy of arts, which was finished by all above mentioned artists.


Ключ. слова: монументальний, скульптура, історія, мистецтво
Індекс рубрикатора НБУВ: Щ133(4Укр-2Хар)5 + Щ136.1

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж71480 Пошук видання у каталогах НБУВ 

12.

Степанишин Б.  
Нове поповнення скарбниці пісенної творчості України: [Пісні усусів і вояків УПА] / Б. Степанишин // Нар. творчість та етнографія. - 2001. - № 1-2. - С. 81-82. - Бібліогр.: 1 назв. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Щ133(4Укр)0-4 + Ш3(2=1Ук)-613

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж27482 Пошук видання у каталогах НБУВ 

13.

Толочко Л.  
Історія спорудження фонтана "Самсон і Лев" у Києві на Подолі / Л. Толочко // Київ. старовина. - 2003. - № 1. - С. 12-31. - укp.

Детально висвітлено історію спорудження у XVII ст. подільського фонтана "Самсон і Лев", пов'язану безпосередньо з історією водопостачання Києва. На підставі архівних джерел та свідчень очевидців описано його архітектурні форми, наведено відомості про реставраційні роботи у 1970-х рр.

Детально освещена история сооружения в XVII ст. подольского фонтана "Самсон и Лев", связанная непосредственно с историей водоснабжения Киева. На основании архивных источников и свидетельств очевидцев описаны его архитектурные формы, приведены сведения о реставрационных работах в 1970-х гг.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4Укр-2К)0-9 + Щ113(4Укр-2К) + Щ133(4Укр-2К)4

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж14441 Пошук видання у каталогах НБУВ 

14.

Толочко Л.  
Нові факти в історії спорудження пам'ятника Святому Рівноапостольному князю Володимиру в Києві / Л. Толочко // Київ. старовина. - 2003. - № 6. - С. 57-71. - укp.

Розглянуто другий з трьох етапів історії спорудження пам'ятника в м.Києві на Володимирській гірці, який було урочисто відкрито у жовтні 1853 р. Наведено відомості про проекти пам'ятника, запропоновані видатними санкт-петербурзькими архітекторами М.Шуруповим, О.Тоном та скульптором М.Пименовим.

Рассмотрен второй из трех этапов истории сооружения памятника для г. Киева на Владимирской горке, который был торжественно открыт в октябре 1853 г. Приведены сведения о проектах памятника, предложенных выдающимися санкт-петербургскими архитекторами М.Шуруповым, А.Тоном и скульптором Н.Пименовым.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4УКР-2К)5-7 + Щ133(4УКР-2К)5

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж14441 Пошук видання у каталогах НБУВ 

15.

Толочко Л.  
Нові факти з історії спорудження пам'ятника Святому Рівноапостольному князю Володимиру в місті Києві. Третій період роботи Петра Карловича Клодта над проектом монумента (од 18 лютого 1850 р. по 10 жовтня 1853 р.) / Л. Толочко // Київ. старовина. - 2004. - № 2. - С. 3-22. - Бібліогр.: с. 19-20. - укp.

Висвітлено історію створення першого скульптурного монумента у Києві - пам'ятника Святому Володимиру, відзначено його вдале архітектурне рішення. Наведено відомості про життя та творчість П.Клодта - видатного скульптора, на якого було покладено відповідальність за спорудження пам'ятника. Охарактеризовано й інші роботи П.Клодта, що належать до кращих творів монументального декоративного мистецтва.

Освещена история создания первого скульптурного монумента в Киеве - памятника Святому Владимиру, отмечено его удачное архитектурное решение. Приведены сведения о жизни и творчестве П.Клодта - выдающегося скульптора, на которого была возложена ответственность за сооружение памятника. Охарактеризованы и другие работы П.Клодта, принадлежащие к лучшим произведениям монументального декоративного искусства.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4УКР-2К)5-7 + Щ133(4РОС)5-8 + Щ133(4УКР-2К)-69

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж14441 Пошук видання у каталогах НБУВ 

16.

Дорошенко Д.  
Свято відкриття пам'ятника І.Котляревському в Полтаві влітку 1903 року / Д. Дорошенко // Нар. творчість та етнографія. - 2003. - № 5-6. - С. 41-46. - укp.

Наведено спогади автора про урочисті події в кінці серпня 1903 р. у Полтаві з нагоди відкриття пам'ятника Котляревському. Зазначено, що ці події стали початком справжнього національного відродження.

Приведены воспоминания автора о торжественных событиях в конце августа 1903 г. в Полтаве по случаю открытия памятника украинскому поэту И.Котляревскому. Указано, что полтавские дни стали началом настоящего национального возрождения.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4Укр-4Пол)52-7 + Щ133(4Укр-2Пол)52-321.5 + Ш5(4Укр)5-4

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж27482 Пошук видання у каталогах НБУВ 

17.

Ониськів М.  
Українець Михайло Паращук: Ровесник болгарської волі, Страдник нашої долі / М. Ониськів, Б. Хаварівський; Держ. арх. Терноп. обл. - Т. : Збруч, 2003. - 175 c. - Бібліогр.: с. 162-171. - укp.

Проаналізовано творчу і громадську діяльність уродженця тернопільського краю, видатного українського скульптора М.Паращука (1878 - 1963 рр.).

Проанализирована творческая и общественная деятельность уроженца тернопольского края, известного украинского скульптора М.Паращука (1878 - 1963 гг.).


Індекс рубрикатора НБУВ: Щ133(4УКР)6-8Паращук + Т3(4БОЛ)6-7

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА644778 Пошук видання у каталогах НБУВ 

18.

Ваврух М.  
Відоме та невідоме про Олександра Архипенка (за матеріалами книги "Alexader Archipenko: A Centennial Tribute/Katherine J<$Eroman bold a up 15 back 35 prime }>nszky Michaelsen, Nebama Guralik". Washington, 1986) / М. Ваврух // Народознав. зошити. - 2004. - № 3-4. - С. 582-604. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Щ133(4УКР)6-8

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж68851 Пошук видання у каталогах НБУВ 

19.

Перець О. О. 
Гуманізація сучасного предметно-просторового середовища українських регіонів художніми знаками традиційної естетики [Електронний ресурс] / О. О. Перець // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. - 2006. - № 5. - С. 43-56. - Бібліогр.: 9 назв. - укp.

Для розвитку етнокультурної єдності української держави актуальним є відтворення історично складеної архітектурно-художньої виразності предметно-просторового середовища регіонів. Ефективним засобом вирішення проблеми введення у середовище міст творів монументально-декоративного мистецтва та об'єктів дизайну, які втілюють традиційні культурні сутності мовою сучасного мистецтва. На основі аналізу творів, виконаних учасниками симпозіумів-практикумів з монументальної кераміки в Опішному у період з 1997 р. до 2001 р. та власного творчого досвіду, запропоновано методику створення художніх знаків традиційної естетики.

Для развития этнокультурного единства украинского государства особую актуальность приобретает проблема возрождения исторически сформированной архитектурно-художественной выразительности предметно-пространственной среды регионов. Эффективное средство для решения проблемы автор видит во включении в среду городов произведений монументально-декоративного искусства и объектов дизайна, которые воплощают традиционные культурные сущности на языке современного искусства. На основе анализа работ, исполненных участниками симпозиумов-практикумов по монументальной керамике в Опешном за период с 1997 г. по 2001 г. и собственного творческого опыта, предложена методика исполнения художественных знаков традиционной эстетики.

It is rather actual nowadays to revive the architectural and artistic expressiveness of subject-space environment of regions that has been formed historically for developing the ethnic and cultural unity of the Ukrainian state. The author considers works regarding monumental art and objects of environmental design to be involved into urban space as effective tools for problem solving. These constituents embody the traditional essence of the local culture by means of the modern art. The techniques concerning the performance of artistic symbols of traditional aesthetics have been recommended on the basis of the author's personal creative experience gained as a result of participation in the work of symposia-practicum on monumental ceramics held in Opishnya within the period from 1997 till 2001.

  Завантажити повний текст


Ключ. слова: предметно-просторове середовище, середовищний дизайн, середовищна естетика, естетичний образ регіону, твір сучасного мистецтва, традиційна архітектурно-художня композиція, традиційна естетика
Індекс рубрикатора НБУВ: Щ129.053(4УКР) + Щ133(4УКР)6 + Ю812.17

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж71480 Пошук видання у каталогах НБУВ 

20.

Толочко Л.  
До історії спорудження пам'ятника святому рівноапостольному князю Володимиру в Києві (герб Києва - святий архистратиг Михаїл) / Л. Толочко // Київ. старовина. - 2006. - № 2. - С. 85-86. - Бібліогр.: с. 86. - укp.

Наведено відомості про архистратига Михаїла - покровителя Києва, рельєфно виконана бронзова скульптура якого розміщена на значній висоті пам'ятника святому Володимиру.

Представлены сведения об архистратиге Михаиле - покровителе Киева, рельефно исполненная бронзовая скульптура которого размещается на значительной высоте памятника святому Владимиру.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4УКР-2К)5-7 + Щ133(4УКР-2К)

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж14441 Пошук видання у каталогах НБУВ 

...
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського