Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (1927)Журнали та продовжувані видання (881)Автореферати дисертацій (192)Наукова періодика України (5)
Пошуковий запит: (<.>U=Н6$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1082
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

Шишкин А. А. 
Активированные вяжущие вещества и бетоны на их основе / А. А. Шишкин, Н. В. Астахова. - Кривой Рог : Минерал, 2001. - 104 c. - Библиогр.: 58 назв. - рус.

Приведены результаты теоретических исследований возможности активирования гидравлических вяжущих веществ путем введения в их состав специально обработанных компонентов, содержащих sd-ионы. На основе фундаментальных положений физической химии установлены приемы и режимы активации вяжущих гидратационного твердения, в том числе - портландцемента. Освещена возможность повышения активности указанных вяжущих с последующим сокращением их расхода при производстве бетонов.


Індекс рубрикатора НБУВ: Л45-106 + Н626.102

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА605865 Пошук видання у каталогах НБУВ 

2.

Хмара Л. А. 
Аналитическое определение силовых, энергетических и технико-экономических параметров процесса заполнения грунтом ковша скрепера в две стадии / Л. А. Хмара, С. А. Карпушин // Вісн. Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. - 2001. - № 6. - С. 53-59. - Библиогр.: 7 назв. - рус.

Приведена методика математического моделирования процесса заполнения ковша скрепера с тяговой загрузкой в две стадии. Предложен метод аналитического определения силовых, энергетических и технико-экономических параметров процесса заполнения ковша. На основании предложенной методики установлена эффективность конструкции ковша скрепера увеличенной вместимости и технология его заполнения в две стадии.


Індекс рубрикатора НБУВ: Н623.031.21-051-04

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69446 Пошук видання у каталогах НБУВ 

3.

Пунагин В. Н. 
Бетон в условиях повышенных температур / В. Н. Пунагин, А. Н. Пшинько, Н. Н. Руденко. - 2-е изд., испр. и доп. - Д. : Арт-Пресс, 1999. - 292 c. - Библиогр.: 171 назв. - рус.

Розглянуто характер та величину зміни основних будівельних властивостей бетону на основі сучасних фізичних уявлень про його взаємодію з навколишнім середовищем. Значну увагу приділено зміні деформативності бетону за умов короткочасного та тривалого навантажень. Одержано формули, які дозволяють робити обчислення міцнісних і деформативних характеристик різних бетонів за змінних умов середовища з урахуванням масивності конструкцій та їх віку. Висвітлено особливості проведення бетонних робіт і розроблено науково обгрунтовані рекомендації щодо вибору матеріалів і проектування складу бетонів. Досліджено та запропоновано раціональні методи виготовлення та укладання бетонної суміші, а також нові методи догляду за укладеним бетоном.


Індекс рубрикатора НБУВ: Н331 + Н626.1

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА595882 Пошук видання у каталогах НБУВ 

4.

Бабич Є. М. 
Бетонні та залізобетонні елементи в умовах малоциклових навантажень / Є. М. Бабич, Ю. О. Крусь; Рівн. держ. техн. ун-т. - Рівне, 1999. - 120 c. - Бібліогр.: 170 назв. - укp.

Встановлено основні режими та параметри малоциклових навантажень, розроблено для впровадження у державні будівельні норми пропозиції щодо загальної класифікації навантажень за різними ознаками з урахуванням їх можливої малоциклової дії. Проаналізовано дані з втомленості та пристосовності різних видів бетону, а також запропоновано розрахункові залежності, що дозволяють прогнозувати настання втомленісного руйнування. Розроблено теорію визначення малоциклової втомленості бетону та арматури, що базується на найбільш ефективних енергетичних критеріях і передумовах. Зроблено аналіз роботи залізобетонних елементів за умов малоциклових навантажень, запропоновано коефіцієнти умов роботи з метою врахування повторної дії навантажень для розрахунку міцності, деформативності та тріщиностійкості залізобетонних конструкцій.


Індекс рубрикатора НБУВ: Н638.3-028.69

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА597325 Пошук видання у каталогах НБУВ 

5.

Клочко Б. Г. 
Биоводостойкий гидротехнический бетон с полимерфенольными добавками / Б. Г. Клочко; Приднепр. гос. акад. стр-ва и архитектуры. - Д., 1998. - 183 c. - Библиогр.: 100 назв. - рус.

Изложены теоретические основы и практика применения полимерфенольных добавок для получения биоводостойкого гидротехнического бетона. Рассматриваются современные высокоэффективные пластификаторы и суперпластификаторы бетонной смеси, механизм действия пластифицирующих добавок, свойства бетонов с полимерфенольными добавками, проведен анализ различных направлений синтеза суперпластификаторов. Даются производственные рекомендации по назначению составов бетона повышенной биоводостойкости. Анализируются особенности новой добавки полимерфенольного пластификатора, исследованы ее свойства в бетонной смеси и бетоне, а также разработана технология биоводостойкого гидротехнического бетона из литых бетонных смесей на основе модифицированного суперпластификатора и др.


Індекс рубрикатора НБУВ: Н626.102.1/9 + Н77-033.19

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА588864 Пошук видання у каталогах НБУВ 

6.

Онищенко О. Г. 
Будівельна техніка : Навч. посіб. для студ. буд. спец. вузів / О. Г. Онищенко, В. М. Помазан. - К. : Урожай, 1999. - 302 c. - Бібліогр.: 7 назв. - укp.

Розглядаються призначення, різновиди та особливості побудови окремих деталей і складальних одиниць, які використовуються в будівельній техніці різного призначення, а також висвітлюються різновиди, конструкція, принцип роботи та область їх раціонального використання. Описуються методи визначення продуктивності будівельної техніки, що необхідно для погодження типорозмірів і кількості машин при виконанні технологічних операцій. Викладено положення стосовно технічної експлуатації будівельної техніки, які є основними організаційно-технічними заходами, спрямованими на утримання техніки в роботоздатному стані протягом усього періоду її експлуатації.


Індекс рубрикатора НБУВ: Н6-5 я73

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА589172 Пошук видання у каталогах НБУВ 

7.

Величко В. О. 
Будівельно-монтажні роботи в забрудненій зоні аварії на АЕС (методичні рекомендації) / В. О. Величко, О. В. Горіцький, Г. В. Желудков, Г. К. Злобін, В. Я. Пінчук, В. І. Холоша; Акад. буд-ва України. - К., 1997. - 17 c. - укp. - рус.

В роботі містяться загальні правила будівельно-монтажних робіт в забрудненій зоні аварії на АЕС. Велика увага приділяється організаційно-технологічній документації, а також структурі та штатам будівельних підрозділів.


Індекс рубрикатора НБУВ: Н6н63 + Р126.62

Рубрики:

Шифр НБУВ: Р86461 Пошук видання у каталогах НБУВ 

8.

Хмара Л. А. 
Будівельні крани: Конструкції та експлуатація : Практ. посіб. / Л. А. Хмара, М. П. Колісник, О. І. Голубченко. - К. : Техніка, 2001. - 293 c. - укp.

Викладено систематизовані відомості щодо конструкції технічної експлуатації та обслуговування будівельних кранів (автомобільних, баштових, на спеціальному шасі автомобільного типу, пневмоколісних, на шасі-напівпричепі, гусеничних). Наведено групи класифікації кранів та їх механізмів відповідно до чинних нормативних документів.


Індекс рубрикатора НБУВ: Н6-445.22

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВС35190 Пошук видання у каталогах НБУВ 

9.

Баладінський В. Л. 
Будівельні і меліоративні машини : Підруч. для студ. / В. Л. Баладінський, В. С. Зінь, С. В. Кравець, О. В. Маркова, Л. Є. Пелевін, Ю. П. Пристайло, М. П. Скоблюк, В. М. Смірнов, В. Ф. Ткачук, А. В. Фомін. - Рівне, 1998. - 404 c. - Бібліогр.: 21 назв. - укp.

Розглянуто приводи, силове устаткування, трансмісії та системи керування машин. Описано засоби автоматизації машин, а також способи конструкції базових, вантажопідйомних, будівельних, меліоративних машин, техніки для будівництва доріг, газопроводів і ліній зв'язку. Наведено розрахунки продуктивності.


Індекс рубрикатора НБУВ: Н6-5 я73-1 + П072.3 я73-1

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА597247 Пошук видання у каталогах НБУВ 

10.

Ємельянова І. А. 
Визначення швидкості руху фібрових елементів при укладці сталефібробетонних сумішей устаткуванням способу сухого торкретування / І. А. Ємельянова, А. М. Баранов, П. В. Саханенко // Підвищ. ефективності технології та техніки для викон. вантаж.-розвантажув., буд. і колійн. робіт на залізн. трансп. / Харк. держ. акад. залізн. трансп. - 1999. - Вип. 36. - С. 68-74. - Бібліогр.: 2 назв. - укp.

Запропоновано технологію нанесення сталефібробетонних сумішей на поверхню способом торкретування. Наведено результати досліджень швидкості руху фібрових елементів у потоці повітряно-сталефібробетонної суміші. Використання цих результатів дозволить оптимізувати процес пневмонабризкування.


Індекс рубрикатора НБУВ: Н626.105

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж67348 Пошук видання у каталогах НБУВ 

11.

Дворкін Л. Й. 
Водопотреба цементно-зольних паст з добавками поліфункціональних модифікаторів (ПФМ) / Л. Й. Дворкін, Р. М. Макаренко // Вісн. Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. - 2001. - № 4. - С. 31-35. - Бібліогр.: 3 назв. - укp.

Розглянуто водопотребу цементно-зольних паст з домішками ПФМ. Визначено та проаналізовано вплив нормальної густоти золи і золоцементного відношення на нормальну густоту золоцементних паст.


Індекс рубрикатора НБУВ: Н626.102.1/9

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69446 Пошук видання у каталогах НБУВ 

12.

Горіцький О. В. 
Вплив радіаційного фактора на параметри будівництва в аварійних умовах / О. В. Горіцький, О. М. Лівінський, В. Я. Пінчук, В. П. Сабалдир, В. І. Холоша; Акад. буд-ва України. - К., 1997. - 23 c. - укp. - рус.

Розглядаються всі відомі методи організації будівництва, які можуть використовуватися в аварійних ситуаціях: послідовний, паралельний, потоковий, комбінований. Аналізуються технологічні моделі у вигляді циклограм, що застосовуються в теорії потокового будівництва.


Індекс рубрикатора НБУВ: Н6-6

Рубрики:

Шифр НБУВ: Р86487 Пошук видання у каталогах НБУВ 

13.

Шишкин А. А. 
Вяжущие вещества на основе отходов горнорудной промышленности / А. А. Шишкин. - Кривой Рог : Минерал, 2001. - 68 c. - Библиогр.: с. 54-66 - рус.

Приведены результаты исследований вяжущих веществ с использованием отходов горнорудной промышленности. На основании фундаментальных положений физической и коллоидной химии показана возможность получения нового вида вяжущих веществ, обладающих специальными свойствами, способствующими повышению эксплуатационных свойств вяжущих веществ и бетонов на их основе.


Індекс рубрикатора НБУВ: Л45-37 + Н626.1

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА605746 Пошук видання у каталогах НБУВ 

14.

Пелевін Л. Є. 
Гідро- та пневмоприводи будівельних машин : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Є. Пелевін, О. М. Гаркавенко, А. В. Фомін; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К., 2000. - 287 c. - Бібліогр.: 15 назв. - укp.

Викладено теоретичні та прикладні питання рівноваги і руху рідини, основи силової взаємодії між рідиною та твердим тілом, а також методи розрахунків трубопроводів. Детально розглянуто сумісну роботу двигунів з гідропередачами, а також основи проектування гідро- та пневмоприводів будівельних машин. Наведено розрахункові залежності та обгрунтування, необхідні для визначення параметрів гідравлічних схем даних машин, що працюють у ручному та автоматичному режимах.


Індекс рубрикатора НБУВ: Н6-5-047.06 я73

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА603999 Пошук видання у каталогах НБУВ 

15.

Дятлов О. Д. 
Дослідження карбонатно-кремнеземистих порід Придністров'я як сировини для виробництва безцементних легких комплексних бетонів / О. Д. Дятлов // Вісн. Житомир. інж.-технол. ін-ту. Техн. науки. - 1999. - № 9. - С. 333-340. - Бібліогр.: 10 назв. - укp.

Наведені результати експериментальних досліджень карбонатно-кремнеземистих порід Придністров'я як сировини для виробництва безцементних легких комплексних бетонів. Вивчено вплив температури випалу цих порід на ступінь їх декарбонізації та фізико-механічні властивості даного бетону.


Індекс рубрикатора НБУВ: Н626.102

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69027 Пошук видання у каталогах НБУВ 

16.

Хмара Л. А. 
Дослідження процесу копання грунта одноковшовим гідравлічним екскаватором з телескопічним робочим обладнанням / Л. А. Хмара, Р. В. Коваленко // Вісн. Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. - Д., 2000. - № 8. - С. 33-40. - Бібліогр.: 5 назв. - укp.

Запропоновано конструкцію робочого обладнання екскаватора з телескопічними стрілою та рукояткою. Проведено огляд та аналіз ефективності робочих обладнань зворотної лопати екскаваторів другої розмірної групи. Аналітично визначено, що робоче обладнання з телескопічною стрілою та телескопічною рукояткою дозволило збільшити глибину копання на 40 - 44 %, об'єм грунту з однієї стоянки екскаватора на 37 - 40 % (у порівнянні з традиційним робочим обладнанням).


Індекс рубрикатора НБУВ: Н623.031.1-512.3-02

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69446 Пошук видання у каталогах НБУВ 

17.

Ефективність і техногенна безпека машин : Наук.-метод. матеріали: У 2 кн. Кн. 1 / ред.: В. В. Нічке; Міжнар. акад. наук екол. та безпеки життєдіяльності. Трансп. акад. України. - К. : Наук. світ, 2000. - 292 c. - укp.

Проанализировано влияние износа зубьев ковшей экскаваторов на сопротивление копанию. Значительное внимание уделено ускоренным испытаниям надежности мобильных машин на стендах, эффективности и экологическим показателям скреперов, повышению надежности землеройно-транспортных машин, а также экспериментальным исследованиям процесса копания грунта миниэкскаватором.


Індекс рубрикатора НБУВ: О1н6я7 + О311-063.04-5я7 + Н623-5я7

Рубрики:

Шифр НБУВ: В343751 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

18.

Гончаров В. М. 
Зносостійкі чавуни для робочих органів будівельних машин / В. М. Гончаров // Підвищ. ефективності технології та техніки для викон. вантаж.-розвантажув., буд. і колійн. робіт на залізн. трансп. / Харк. держ. акад. залізн. трансп. - 1999. - Вип. 36. - С. 137-140. - Бібліогр.: 2 назв. - укp.

Розглянуто хімічний склад, механічні властивості зносостійких чавунів марки "Ніхард" та особливості механізму руйнування цих чавунів в умовах абразивного зношування. Наведено режими термічної обробки чавуну "Ніхард-2" для поліпшення його механічних властивостей у момент ударного навантаження та рекомендації щодо застосування в робочих органах будівельних машин.


Індекс рубрикатора НБУВ: Н6-5-035 + К222.34

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж67348 Пошук видання у каталогах НБУВ 

19.

Пунагин В. Н. 
Изменение удобоукладываемости бетонной смеси во времени / В. Н. Пунагин, Н. Н. Руденко // Стр-во. Материаловедение. Машиностроение. - Д., 2001. - Вып. 14. - С. 67-71. - Библиогр.: 4 назв. - рус.

Установлены параметры, влияющие на удобоукладываемость бетонной смеси и изменение ее структурных характеристик во времени.


Індекс рубрикатора НБУВ: Н626.105.2

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж70492 Пошук видання у каталогах НБУВ 

20.

Хильченко А. П. 
Искусственные пористые заполнители из отходов горно-обогатительных комбинатов / А. П. Хильченко // Стр-во. Материаловедение. Машиностроение. - Д., 2001. - Вып. 14. - С. 124-127. - рус.

Приведены результаты исследований легких бетонов на основе искусственного пористого заполнителя, изготовленного с использованием отходов горно-обогатительных комбинатов.


Індекс рубрикатора НБУВ: Н331.601.32 + Н626.102.1/9

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж70492 Пошук видання у каталогах НБУВ 

...
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського